Sunteți pe pagina 1din 12

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiul individual
La disciplina: Relații valutar financiare internaționale.

A elaborat: Izăreanu Mihaela


Profesor: Popovici Lia
 Sistemul monetar de la Bretton Woods
 Sistemul monetar de la Bretton Woods
a fost înfiinţat la conferinţa ONU de la
Bretton Woods. În 1944 naţiunile
majore aliate s-au întâlnit la Bretton
Woods pentru a proiecta un mecanism
de restabilire a economiilor ţărilor
distruse în urma celui de-al doilea
război mondial. A fost creată o nouă
arhitectură financiară internaţională,
bazată pe regimul cursului de schimb
valutar fix şi pe convertibilitatea
dolarului american cu aurul. Acordul a
fost semnat la 22 iulie şi a intrat în
vigoare la 27 decembrie 1945. Noul
sistem trebuia să păstreze părţile
pozitive a standardului de aur, dar fără
neajunsuri. Acest sistem a fost primul
care se baza pe un acord semnat de
statele importante pe plan mondial.
Din acel moment sfera valutară
internaţională a devenit obiectul de
regularizare a guvernelor aproape a
tuturor ţărilor din lume.
 Puncte tari  Puncte slabe
 Flexibilitatea sistemului multivalutar cu cursul  Sistemul valutar a devenit mai flexibil, dar foarte
flotant satisface cerinţele crescânde a sistemului instabil. Multe state nu au putut elabora o politică
economic mondial . valutară care le-ar asigura o dezvoltare economică
 În baza acestui sistem s-a dezvoltat piaţa valutară stabilă.
internaţională mondială care corespunde  S-a constatat că FMI nu are resurse financiare
proceselor de globalizare economică şi financiară. îndeajuns, şi mai important nu are un concept
 Unele ţări au primit posibilitatea de a promova o corespunzător pentru o regularizare cu succes a
politică valutară flexibilă şi să folosească cursul sistemului valutar mondial.
valutar ca unul din instrumentele cele mai  La sfârşitul anilor '90 a devenit clar că sistemul
importante a politicii economice. existent produce nu doar o multitudine de crize
valutare, dar şi financiare şi economice, care de
fiecare dată tind să se transforme în mondiale

 Oportunității  Riscuri
 Formarea FMI și BIRD.  Formarea crizelor valutare ,financiare
 Fixarea ratei de schimb. și economice.
 Flexibilitatea cursului valutar.  Instabilitatea cursului valutar
 Dezvoltarea pieței valutare  Dolarul și-a pierdut o buna parte din
internaționale. puterea sa de cumpărare.
 Convertibilitatea valutelor.
 Stabilitatea monetară.
 Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro și trasează și
pune în aplicare politica economică și monetară a UE. Scopul său
principal este să mențină stabilitatea prețurilor, sprijinind astfel creșterea
economică și crearea de locuri de muncă.

 Rol: gestionează moneda euro, menține stabilitatea prețurilor și trasează


politica economică și monetară
 Președinte: Mario Draghi
 Membri: președintele și vicepreședintele BCE și guvernatorii băncilor
centrale din toate statele membre
 Înființare: 1 iunie1998, ca urmare a Tratatului de la Amsterdam.
 Sediu: Frankfurt (Germania)
 Site: Banca Centrală Europeană
 Fixează rata dobânzilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN••• la care acordă credite băncilor comerciale din zona
euro, controlând astfel masa monetară și inflația.
 Gestionează rezervele valutare străine din zona euro, precum și
cumpărarea și vânzarea de valută pentru a echilibra cursurile de
schimb.
 Se asigură că instituțiile și piețele financiare sunt supravegheate
corespunzător de către autoritățile naționale și că sistemele de plăți
funcționează corect.
 Garantează siguranța și soliditatea sistemului bancar european.
 Autorizează tipărirea de bancnote euro de către țările din zona euro.
 Monitorizează evoluția prețurilor și evaluează riscul pe care aceasta
îl poate reprezenta pentru stabilitatea prețurilor.
 Președintele BCE reprezintă instituția la reuniunile europene și internaționale la nivel înalt. BCE
dispune de următoarele trei organisme decizionale:
 Consiliul guvernatorilor este principalul organ decizional.
Este alcătuit din Comitetul executiv și din guvernatorii băncilor centrale din zona euro.
 Comitetul executiv gestionează activitățile cotidiene ale BCE.
Este format din președintele și vicepreședinte BCE și alți 4 membri desemnați de liderii țărilor din
zona euro, pentru un mandat de 8 ani.
 Consiliul general are mai ales un rol de consultanță și coordonare.
Este format din președintele și vicepreședintele BCE și din guvernatorii băncilor centrale din toate
statele membre.
 Țările care folosesc euro ca monedă
Belgia Lituania
Cipru Luxemburg
Finlanda Malta
Estonia Olanda
Franța Portugalia
Germania Slovacia
Grecia Slovenia
Irlanda Spania
Italia Austria

Letonia
Cererea de valuta reprezintă cantitatea de valuta pe care solicitanții sunt
capabili si dispuși s-o achiziționeze pe piața valutara la diferite niveluri al
cursului de schimb.
 Factorii de influență a cererii de  Curba cererii de valută
valută
a)cursul de schimb (cursul valutar)

b) pretul produselor straine


exprimat în valuta

c) pretul produselor
concurente exprimat în valuta

d) venitul intern

e) rata dobânzii în tara de


referinta (tara careia îi apartine
valuta - moneda de referinta)
 Oferta de valuta reprezinta cantitatea de valuta oferita pe piata valutara de
catre detinatorii de valuta, la diferite niveluri ale cursului de schimb.
 Derivarea curbei ofertei de valuta din curba cererii de valuta

 Întrucât pe piața valutara se


vând si se cumpără doar doua
bunuri (moneda si valuta)
cererea dintr-un bun coincide
cu oferta din celalalt bun si
invers. Din acest motiv,
oferta de valuta va fi derivata
din cererea de valuta.
Formarea echilibrului pieței valutare.
 Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna ianuarie 2017
 În luna ianuarie 2017, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților
economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 101.7 la sută,
comparativ cu 95.51 la sută în luna decembrie 2016.
 În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a înregistrat o
evoluție pozitivă, sporind cu 11.1 mil. USD sau cu 9.8 la sută. Totodată, cererea netă de
valută din partea agenților economici a evoluat în direcție similară, însă în proporții mai
mici, crescând cu 3.7 mil. USD sau cu 3.1 la sută.
 Evoluția cererii și ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr. Ianuarie Decembrie1


Modificarea
crt. 2017 2016

Oferta netă de valută


1. străină de la 124.4 113.3 9.8%
persoanele fizice

Cererea netă de
2. valută străină de la 122.3 118.6 3.1%
persoanele juridice

Gradul de acoperire
3. 101.7% 95.5% 6.2 p.p.
(1/2)
 În aceste condiții, cursul mediu de schimb al
monedei naționale în raport cu dolarul SUA s-a
apreciat ușor, cu 0.1 la sută, de la 20.1578 în luna
Graficul nr.1 Gradul de acoperire a decembrie 2016 până la 20.1345 în luna ianuarie
cererii nete de valută străină din partea 2017.
agenţilor economici prin oferta netă de  Referitor la dinamica zilnică a cursului MDL/USD,
valută străină de la persoanele fizice. în debutul lunii ianuarie moneda națională a fost
expusă unor presiuni de depreciere pe fondul unei
insuficiențe de ofertă de valută în raport cu
necesitățile importatorilor (de resurse energetice,
produse farmaceutice etc.), care a persistat în ultima
săptămână a anului 2016. În consecință, în prima
săptămână a anului curent leul moldovenesc s-a
depreciat cu 1.0 la sută față de dolarul SUA.
Ulterior, în condițiile echilibrării cererii și ofertei
nete de valută, a urmat o corecție a cursului până la
finele lunii ianuarie - leul apreciindu-se cu 0.7 la
sută (față de apogeul din ianuarie curent).
În ceea ce privește structura valutară a ofertei nete
de valută de la persoanele fizice, ponderea
majoritară i-a revenit în continuare monedei unice
europene (64.1 la sută), urmată de dolarul SUA
(21.2 la sută) și rubla rusească (13.3 la sută).
Funcții Caracteristici
 Funcția de măsurare a Prin cursul de schimb se exprimă valoarea în valoare
valorii externă o parte din bunuri și servicii care intră în circuitul
comerțului extern
 Funcția de schimb Exprimă conversia monedei naționale și a altei monede
 Funcția informațională Transmite informație și semne cu privire la procesele din
economia națională
 Funcția de stimulare De orientare a eforturilor agenților economici cu scopul de
a obținere unei eficiențe monetare
 Funcția de echilibrare a Dinamica cursurilor generate de modificarea cerei și
balanței de plăți ofertei de valută acționează asupra raporturilor dintre
prețuri interne și externe duce la modificări de cerere și
ofertă
 Instrument de politică O serie de obiective politice ,economice a statului pot fi
economică urmărite prin intervenția pe piața cursului de schimb prin
stabilirea sau menținerea la un anumit nivel al cursului
fix(ajustează,controlează,introduce taxe,subvenții)