Sunteți pe pagina 1din 17

Consiliul European

N.Zamfir
19-20 martie 2015: Consiliul
European
19-20 martie 2015: Consiliul
European
• Consiliul European va discuta noi orientări în vederea construirii
unei uniuni energetice, una dintre cele cinci priorități stabilite în
agenda strategică pentru UE.
• Liderii UE vor desfășura un schimb de opinii privind situația
economică și vor încheia prima fază a semestrului european 2015.
• Uniunea energetică: o energie sigură, durabilă, competitivă și la
prețuri accesibile pentru Europa
• Semestrul european
• Urmăriți-l pe Donald Tusk pe:
• Este de așteptat ca liderii UE să ofere orientări cu privire la
obiectivele reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, care va
avea loc la Riga în luna mai.
Aceștia vor discuta, de asemenea, situația din Ucraina, relațiile UE
cu Rusia și situația din Libia.
The Council Justus Lipsius building

1. Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,


preşedintele Consiliului European
2. Funcţiile Consiliului European
Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de
guvern ai celor 28 de state membre ale UE, președintele
Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Bruxelles

www.european-council.europa.eu
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
• Consiliul European a fost creat în 1974 ca forum
informal de dezbatere între șefii de stat sau de guvern ai
statelor membre ale UE. În scurt timp, a devenit
organismul care stabilește obiectivele și prioritățile UE.
• Prin Tratatul de la Maastricht din 1992, Consiliul
European a dobândit un statut și un rol formal - acela de a
oferi impulsuri și de a defini orientările politice generale
ale UE.
• În 2009, ca urmare a modificărilor introduse
prin Tratatul de la Lisabona, Consiliul European a
devenit una dintre cele 7 instituții ale UE.
Confuzia între consilii: ce face
fiecare?

• Consiliul European
• Acesta cuprinde șefii de stat sau de guvern (adică
președinții și/sau prim-miniștrii) din toate țările UE,
împreună cu președintele său și președintele Comisiei
Europene. Este organul de decizie politică la cel mai
înalt nivel din Uniunea Europeană; din acest motiv,
reuniunile sale sunt numite adesea „reuniuni la nivel
înalt”.
Confuzia între consilii: ce face
fiecare?

• Consiliul
• Cunoscut și sub denumirea de Consiliul de Miniștri,
această instituție este alcătuită din miniștrii
guvernelor tuturor statelor membre. Consiliul se
reunește regulat pentru a lua decizii detaliate și pentru
a adopta legi europene.
Confuzia între consilii: ce face
fiecare?
• Consiliul Europei
• Acesta nu este o instituție a UE. Este o organizație
interguvernamentală care are drept scop protejarea
drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. A
fost înființat în 1949 și una dintre realizările sale timpurii
a fost elaborarea Convenției europene a drepturilor
omului. Pentru a permite cetățenilor să își exercite
drepturile în temeiul acestei convenții, Consiliul Europei
a înființat Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Consiliul Europei are în prezent 47 de state membre,
incluzând toate țările UE, iar sediul său este la Strasbourg
(Franța).
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
• Articolul 15 TUE
• (1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile
necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările
• și prioritățile politice generale. Acesta nu
exercită funcții legislative.
• (2) Consiliul European este compus din șefii de stat
sau de guvern ai statelor membre, precum și
• din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
• politica de securitate participă la lucrările
Consiliului European.
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
• Reuniunile Consiliului European
• Consiliul European se întrunește cel puțin de două ori la
fiecare 6 luni. Reuniunile sale, cunoscute sub numele de
„summiturile UE”.
• Reuniunile sunt prezidate de președintele Consiliului
European. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni
extraordinare ale Consiliului European, dacă este necesar.
• Președintele Parlamentului European participă la începutul
fiecărei reuniuni, pentru a exprima opiniile Parlamentului
European. În funcție de chestiunile discutate, pot fi invitate să
participe la reuniuni și alte persoane, precum președintele
Băncii Centrale Europene.
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
Începând cu 1 decembrie 2014, Donald Tusk asigură
conducerea Consiliului European
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
• Președintele este ales de Consiliul European pentru un mandat
de doi ani și jumătate, care poate fi înnoit o singură dată.
Președinția Consiliului European este o funcție cu normă
оntreagă; președintele nu poate avea concomitent o funcție la
nivel național.
• Președintele pregătește, conduce și moderează reuniunile
Consiliului European, încercînd să obțină un acord general
între membrii acestuia. Președintele se asigură că deciziile
sunt ulterior puse оn aplicare. Împreună cu președintele
Comisiei Europene, acesta reprezintă Uniunea Europeană, la
nivelul său, în relațiile cu țările terțe. Reprezentarea externă
este de asemenea asigurată de Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate.
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European
• Consiliul European adoptă majoritatea deciziilor
prin consens. Cu toate acestea, în anumite cazuri
menționate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în
unanimitate sau cu majoritate calificată.
• În cazul în care se recurge la vot, nu participă nici
președintele Consiliului European, nici președintele
Comisiei.

• Consiliul European este asistat de Secretariatul


General al Consiliului
Înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului European,
preşedintele Consiliului European

• Consiliul European nu adoptă acte legislative. La


sfârșitul fiecărei reuniuni sunt elaborate „concluzii”,
care reflectă mesajul principal al discuțiilor și trec în
revistă deciziile luate, referindu-se inclusiv la
acțiunile care trebuie luate ca urmare a acestora.
Concluziile identifică problemele majore care trebuie
abordate de către Consiliu, adică în cadrul reuniunilor
miniștrilor. Comisia Europeană poate fi, de
asemenea, invitată să prezinte propuneri referitoare la
anumite provocări sau oportunități deosebite ale
Uniunii.
Funcţiile Consiliului European
1. oferă UE impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi
defineşte orientările şi priorităţile politice generale, fără
a exercita funcţii legislative.
• defineşte politica comună şi acţiuni pentru asigurarea consolidării
şi sprijinirii democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului şi a
principiilor dreptului internaţional (art.22 TUE);
• - identifică interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii în
scopul apărării valorilor, a intereselor fundamentale şi drepturilor
omului (art.22 TUE);
1. conduce derularea procedurilor de revizuire ordinară şi
de revizuire simplificată privind tratatele de înfiinţare şi
funcţionare ale UE.
2. are rol de Arbutru în rezolvarea conflictelor între
state-mebre a UE, sau între state-membre şi Instituţiile
UE .
Funcţiile Consiliului European
• Consiliul European are un dublu rol –
stabilirea priorităţilor şi direcţiei politice generale a
UE şi abordarea problemelor complexe sau sensibile
care nu pot fi rezolvate prin cooperare
interguvernamentală la un alt nivel.