Sunteți pe pagina 1din 6

Studiul individual

La disciplina: Finanțe.

A elaborat: Izareanu Mihaela


Profesor: Movileanu Elena
Puncte forte Puncte slabe
 Datorită produselor şi preţurilor atractive  Prezența pe piață a concurenților
întreprinderea se bucură de o imagine favorabilă! producători de pîine
 Datorită sortimentului mare al produselor sale  Materia primă nu mereu este de
întreprinderea își are numărul său de clienți fideli calitate și în cantități suficiente
 Numar mare de clienți,peste 2000 atît la nivel  Lipsa materiei prime proprii,
de municipiu cît și la nivel derepublică (aproape duce la necesitatea achiziționării
70% de produse sînt comercializate în Chișinău și de la furnizori ceea ce în unele
30 % în republică situații poate duce la stoparea
 Întreprinderea este foarte cunoscută și procesului de producție din
peste hotarele republicii cauza întîmplărilor neplanificate
 Din anul 1988 a obinut dreptul de creare a rețelei  Excursiile petrecute la
comerciale proprii în prezent prezent există 36 întreprindere poate crea scurgeri
puncte specializate de comerț de informații
 Are 4 fabrici moderne de pîine și rețea mare de
magazine
 Toate produsele întreprinderii sînt îmbogățite cu
iod,ceea ce permite micșorarea bolelor provocate
din cauza lipsei iodului
 Tehnologii performante
Oportunități Pericole
 pătrunderea pe noi pieţe de desfacere!  Costul materiei prime în creștere
 găsirea unor noi surse de materii prime,  Apariția a unor noi concurenți
calitative şi ieftine!  Modificarea legislației cu privire la
 extinderea nomenclatorului de poduse impozitul pe venit
oferite  Intrarea într-o perioadă de criză
 existenţa cererii de noi produse pe economică la nivel mondial
pieţile existente!  Lipsa furnizorului sau refuzul acestuia
 existenţa cererii produselor companiei de a livra materie primă
pe noi pieţe de desfacere  Schimbări demografice nefavorabile
 posibilităţi de încheiere a unor alianţe,  Schimbări ale nevoilor ,gusturilor sau
acorduri etc. avantajoase cu diverse preferințelor clienților
companii din străinătate
Credite și • Capital propriu
împrumuturile curente
și pe termen lung

• Ajutoarele sau
Venituri din vînzări subvențiile acordate
de acționari

• Rezerve
Capital statutar
Materie • Făină ,apă, drojdie
,sare,gem,zahăr,pudră,cremă,
primă

Producția • Aluat,gem,turte
în execuție

• Torturi,prăjituri,produse de
panificație,paste
Produse făinoase,covrigi,turte
dulci,biscuiți,pesmeți,checuri,
finite bomboane ,zenfir.