Sunteți pe pagina 1din 11

Marchiș Cristina

Șandru Larisa
grupa 3841
Spumele sunt materiale cu porozitate mare, divizate
în celule distincte. Sub aspect fizic, aceste tipuri de
materiale pot fi considerate bifazice:
faza solidă și faza poroasă.

• Faza solidă reprezintă scheletul structurii solide


care poate fi din materiale polimerice, metalice
sau chiar ceramice solide.
• Faza poroasă se constituie din rețeaua de goluri
închise și de porii intercomunicanți care
înconjoară faza matricei solide de bază.
Spumele metalice pot fi în general clasificate în două
categorii:
• spume cu pori închiși care conțin pori etanși;
• spume cu pori intercomunicanți unde porozitatea este
continuă.

1. Spumele cu pori deschiși sunt folosite aplicațiilor


funcționale, precum: suporți catalitici, schimbătoare de
căldură, filtre rezistente la temperaturi înalte

2. Spumele cu pori închiși sunt folosite aplicațiilor


structurale, precum: amortizoare de impact și materiale
structurale ușoare
Proprietățile spumelor metalice
depind de proprietățile
materialului, de structură, de
densitatea relativă și de forma
celulelor.

Spumele metalice păstrează


unele caracteristici ale
materialului metalic solid de
bază, precum:
• structura cristalină;
• coeficientul de dilatare
termică;
• temperatura de topire.
Obținerea spumelor metalice se poate face printr-o gamă
largă de procedee, acestea depind de natura spumei produse
și se realizează din fază solidă, lichidă, gazoasă și prin
depunere electrochimică.

Dintre toate procedeele de obținere numai câteva sunt


aplicate pe scară largă în industrie și anume, acelea care sunt
ușor de realizat, care prezintă avantaje din punct de vedere
economic și generează în același timp o calitate bună a
spumelor.
Spume obținute din stare solidă
Sinterizarea cu agenți porogeni
Spume obținute din stare lichidă
Spumare prin injectare cu gaz a topiturii metalice
Spume obținute din stare gazoasă
Depunere chimică pe spumă polimerică
Spume obținute prin depunere
electrochimică în soluții apoase
Spume metalice obținute prin reducerea oxizilor
Aplicații
Panourile de tip sandwich sunt construite
din două foi metalice iar între ele se
găsește o spumă metalică, asamblate prin:
lipire cu adeziv, sudare sau sinterizare.

În construcţia automobilelor pe lângă


protejarea pasagerilor prin absorbția
șocurilor utilizarea spumelor metalice în
construcția autovehiculelor contribuie la
scăderea masei acestora.