Sunteți pe pagina 1din 8

PANOURI SOLARE

Întocmit,
Hurjui Mirela Dana
Diaconu Iolanda
• Încălzirea globală, creşterea emisiilor de CO2, coroborate cu probleme legate
de regândirea sectoarelor energetice, ca urmare a epuizării resurselor fosile şi
a creşterii interdependenţei dintre state, au condus la încercări de reducere a
utilizării surselor convenţionale de energie şi, în paralel, la încurajarea folosirii
surselor de energie regenerabilă (energie solară, energie eoliană, energie
geotermală, hidroenergie şi biomasă). Guvernele statelor membre UE, inclusiv
guvernul României au, la nivelul sectorului energetic, un rol crucial în
promovarea Surselor de Energie Regenerabilă (SER) prin exemplul dat şi
sprijinul oferit. Gospodăriile pot contribui la rândul lor la promovarea utilizării
surselor de energie regenerabilă prin achiziţia, de la distribuitori autorizaţi, de
echipamente care utilizează SER (panouri solare, pompe de căldură sau
centrale pe peleţi pentru apă caldă şi agent termic şi panouri fotovoltaice sau
micro eoliene pentru producere de electricitate).
• Panourile solare, energia regenerabilă, sursa ecologică de energie, casa verde,
sunt termeni care definesc tot mai mult viitorul nostru eco şi grija noastră
pentru Pământ.
• Dintre toate modalităţile de încălzire a apei, soarele este cea mai la îndemână
şi ieftină soluţie, dar şi cea mai durabilă, având în vedere că energia solară va fi
la dispoziţia oamenilor zeci de mii de ani de acum încolo.
• Panourile solare sunt echipamente ce realizează pe de o parte conversia
energiei solare în energie termică şi pe de altă parte transferul acesteia către
apă sau un alt agent termic. Apa caldă obţinută poate fi utilizată ca atare sau
ca agent termic primar pentru prepararea apei calde menajere într-un
acumulator; în unele cazuri se poate utiliza şi ca agent termic pentru încălzire
(în combinaţie cu sistemele de încălzire în pardoseală).
• Folosirea panourilor solare şi a sistemelor de încălzire solare sau care folosesc
principii simple precum convecţia, aduc numeroase avantaje, fiind
caracterizate de 2 trăsături esenţiale: sunt economice şi ecologice.
• Panoul solar este componenta principală a unei instalaţii termice solare şi
până în anul 2002 a fost utilizat îndeosebi pentru prepararea de apă cală, iar
recent îşi găseşte aplicare şi în furnizarea energiei necesare încălzirii clădirilor.
Daca este asociat cu un rezervor de stocare a energiei, se poate asigura
încălzirea clădirii numai cu energie solară.
• Vehicularea energiei termice între panoul solar şi locul de utilizare sau
depozitare poate avea loc cu sau fără utilizarea unei surse de energie externă.
În primul caz avem de a face cu sisteme ce utilizează pompe acţionate electric,
sisteme de reglare automată, etc., în al doilea caz se utilizează principiul
termosifon bazat pe diferenţa de densitate a agentului termic la diferite
temperaturi.
• Cele mai cunoscute şi frecvente utilizări ale panourilor solare termice sunt în
prepararea apei calde menajere. La montare corespunzătoare a panourilor şi a
rezervorului, în Europa Centrală se poate asigura apa necesară pentru spălat şi
baie pe o perioada de cca. o jumătate de an (sezonul de vară). Teoretic se
poate asigura căldura necesară consumului casnic pe parcursul întregului an,
dar în acest caz este nevoie de o suprafaţă mai mare acoperită cu panouri,
rezultând un exces de apă caldă pe perioada verii.
• La o astfel de supradimensionare, randamentul investiţiei semnificativ mai
mari va fi redus şi nu va fi compensat de economia de combustibili fosili (gaz,
păcură, lemn, etc.) sau electricitate devenind nerentabil.
• Panouri dimensionate economic, pot înlocui sau completa sursele de energie
termică într-un procent suficient de mare contribuţia la prepararea apei calde
variind între 30% si 100% raportat la un an întreg.
• Panoul solar cu rezervor atmosferic (varianta cu 24 de
tuburi), poate fi un deschizător de drumuri pentru
variantele ecologice de captare şi distribuire a energiei
solare.
• Panourile solare cu rezervor atmosferic reprezintă o
alternativă confortabilă, economică şi ecologică la
sistemele clasice de obtinere a apei calde menajere, o
alternativă care se impune tot mai clar şi în lucrarile de
instalaţii din Romania.
• Pentru a dispune de apă caldă suficientă şi în zilele
ploioase panourilor solare li se ataşează din construcţie un
rezervor special de apă caldă cu schimbător de căldură
care în funcţie de numărul de membri de familie poate
avea o capacitate de 120-2000L.
• Panourile solare captează energia soarelui. Agentul termic primar (glicol
premixat) este încălzit în panourile solare şi este condus către rezervorul de
apă caldă, energia produsă fi ind imediat distribuită apei prin intermediul
serpentinei din rezervorul pentru apă caldă. Agentul termic primar se răceşte,
ca urmare a cedării căldurii, şi se reîntoarce în panoul solar pentru a reabsorbi
căldura soarelui.
• Grupul de pompare şi sistemul de comandă asigură automat repetarea
ciclurilor de încălzire, de fi ecare dată când agentul termic primar este mai cald
decât apa din rezervor. Separatorul de microbule elimină bulele de aer din
agentul termic primar în mod automat iar valva de mixare amestecă apa rece
cu cea încălzită în rezervorul de apă caldă astfel încât apa ajunge la robinet la
temperatura prestabilită de utilizatori. Se elimină astfel pericolele de
accidentare cu apă fi erbinte şi, în acelaşi timp, creşte efi cienţa sistemului.
• În prezent, există în multe ţări stimulente pentru instalarea de panouri solare
cu scopul de reducere a dependenţei de combustibilii fosili pentru producerea
de energie electrică. Alt avantaj al utilizării panourilor solare drept acoperişuri
este că energia electrică produsă local depăşeşte pierderile de transport şi de
distribuţie asociate energiei electrice generată în mod centralizat.
• Acoperişurile sunt locul cel mai potrivit pentru instalarea modulelor de celule
solare, ele având de obicei dimensiuni de 2 x 1 metri, deoarece acestea sunt
mai puţin probabil de a fi umbrite de alte clădiri sau copaci.
• Oportunitatea folosirii de panouri solare a rezultat din considerentele:
– creşterea preţului la combustibilii clasici;
– epuizarea combustibililor clasici;
– poluarea mediului ambiant;
– condiţiile meteo-climatice locale.
• Şi în ţara noastră există la ora actuală un interes crescut din partea autorităţilor
locale de stimulare a utilizării de către gospodării a echipamentelor care
utilizează energie regenerabilă (a se vedea programul Casa Verde 2010, prin
care Guvernul oferea între 6000 şi 8000 de Ron din preţul de achiziţie); cu
toate acestea specialiştii în domeniu identifică impedimente majore în
adoptarea SER de către consumatori.
Foaie de lucru

Numele clădirii:
Umbrită de copaci da nu
Umbrită de alte clădiri da nu
Tipul acoperişului înclinat plat
Pentru fiecare acoperiş orientat de la sud-est la sud-vest se măsoară
1. ORIENTAREA(GRADE)
2. ÎNCLINAŢIA (GRADE, Φ)
3. LUNGIMEA (M)
4. LĂŢIMEA (M)
Calculaţi suprafaţa acoperişului cu formula: lungime x lăţime/cosϕ, unde ϕ este unghiul de
înclinaţie

Numărul de celule de 2 x 1 m, care pot fi montate Suprafaţa totală a celulelor solare


Producţia anuală posibilă de energie electrică
kWh (e)