Sunteți pe pagina 1din 61

Tiroida

Localizare
Forma
Structura glandei
Structura glandei tiroide
Foliculii tiroidieni formați din celule bogate
în RER, care conțin tireoglobulină
Foliculul are în interior coloid
În funcție de starea glandei, foliculul este
activ sau inactiv
Celulele parafoliculare sau celulele C
Capilare fenestrate
Structura glandei tiroide
Biosinteza hormonilor tiroidieni
Tireoglobulina
T3 și T4 sunt compuși organici iodați
Celulele tiroidiene au 3 funcții:
1. Captează iodul și îl transportă în coloidul
tiroidian
2. Secretă tireoglobulina și favorizează
încorporarea iodului
3. Favorizează lansarea în circulație a
hormonilor tiroidieni
Tiroida
Sinteza hormonilor tiroidieni
Transportul iodurilor din sânge prin
membrana foliculară se realizează prin
mecanism activ (pompa de iod)
Transportul activ este blocat de glicozizi
cardiaci, anaerobioză și dinitrofenol
Din celulele tiroidiene iodul iese spre
folicul prin difuziune
Sinteza hormonilor tiroidieni
Iodul ionic se transformă în iod atomic sub
acţiunea unei peroxidaze
Peroxidaza este pe faţa internă a
membranei celulare, polul apical, în
apropierea TG din aparatul Golgi
Hormonii tiroidieni
Iodul este concentrat și de alte țesuturi
(glandele salivare, mucoasa gastrică,
glandele mamare, placenta, corpii ciliari,
plexurile coroide)
Sinteza hormonilor tiroidieni: oxidarea iodurii,
peroxidaza
Cuplarea iodului cu compușii organici: iodul
se fixează pe tirozină (4-8 molecule de
tirozină sunt iodate)
Propiltiouracilul blochează iodinarea tirozinei
Hormonii tiroidieni
Coloidul se eliberează prin exocitoză, sub
formă de granule, granulele au și
peroxidază
Condensarea oxidativă determină
formarea de MIT și DIT
Reacția de condensare necesită energie
eliberată de peroxidaza tiroidiană
Coloidul folicular
Coloidul este format din MIT, DIT fixați pe
tireoglobulină
Din coloid hormonii ajung în circulație prin
particule de pinocitoză
Desprinderea T3 și T4 de pe tireoglobulină se
realizează cu ajutorul hidrolazelor,
Se desprind și MIT și DIT, care sunt deiodate
Absenţa congenitală a deiodinazei are un
efect asemănător carenţei alimentare de iod
Rolurile TSH-ului
Accelerează captarea a 2 ioni de iod în
glandă
Amplifică sinteza de tireoglobulină
Accelerează formarea de MIT; DIT; T3 și
T4
Intensifică pinocitoza coloidului
Creșterea secreției de T3 și T4
Mecanismul de acțiune pentru TSH
Transportul hormonilor
T4 circulă fixat pe TBG, α1 globulină, 75%
T4 circulă pe o fracțiune prealbuminică,
15-20%,
T4 circulă pe albumine, 9%
T4 liber 0,02%
T3 circulă fixat pe α1 globuline, albumine
T3 liber
Există și iod fixat pe proteinele plasmatice
Proteinele fixatoare de iod
Creșterea bruscă și susținută a lor,
determină scăderea proporției hormonilor
liberi, este stimulată secreția de TSH și în
final este crescută producția de hormoni
tiroidieni liberi până la normalizarea
valorilor,
Dacă scade concentrația proteinelor
fixatoare, scade producția hormonilor liberi
Efectele hormonilor tiroidieni
Calorigen, cu stimularea consumului de
oxigen, care crește,
Crește consumul de oxigen prin activarea
intracelulară a sintezei de noi proteine
Mecanismul de acțiune al hormonilor
tiroidieni, receptorii sunt în nucleu
Efectele calorigene sunt dependente de
receptorii ß adrenergici cu unele excepții
Efectele hormonilor tiroidieni
Translaţia, ca efect rapid, cu descifrarea mARN la
nivel ribozomal
Transcripţia, ca efect mai lent, sinteza de mARN,
sinteza unor protein-enzime
Receptorii cerebrali sunt numeroşi, cei periferici
sunt diferiţi, hormonii T, T3 şi T4 nu au efect
calorigen pe receptorii periferici
Efectul energetic al hormonilor tiroidieni ar fi prin
activarea ATP-azei Na+/K+ depend. Cu
stimularea metabolismului celular
Consecințele efectului calorigen
Vasodilatație cutanată cu scăderea RP și
creșterea afluxului venos, crește DC
Alte efecte ale hormonilor tiroidieni:
– Disocierea O2Hb prin creșterea 2,3 DPG
Efectele speciale ale hormonilor
tiroidieni
Aparatul CV, inotrop şi cronotrop +, prin
efectul up-regulation cu T3 şi T4 pe Rp beta
adr, sinteza proteică de miozină a, efectul
vasodilatator, scade RP,
În final, creşte TA, frecvenţa pulsului, creşte
DC
Pentru muşchii scheletici, creşte tonusul
muscular, forţa de contracţie şi a
promptitudinii răspunsului (ROT)
Efectele speciale ale hormonilor
tiroidieni
Respiraţia: creşte amplitudinea şi frecvenţa
respiratorie
Sistemul nervos, cu creşterea diferenţierii şi
mielinizarea căilor nervoase
Ar putea exista şi un mecanism indirect,
stimulator al activităţii cerebrale, prin
receptorii adrenergici
Activitatea psihică, ideaţia, reactivitatea
reflexă sunt dependente de hormonii tiroidieni
Efectele metabolice ale hormonilor
tiroidieni
Metabolismul glucidic, creşte absorbţia intestinală de
glucoză, transportul intracelular, glicoliza şi
gluconeogeneza, secundar se secretă insulina
Metabolismul lipidic, este stimulată lipoliza, creşte
concentraţia de AGL, sunt accelerate procesele de
beta oxidare, este stimulată sinteza hepatică a lipidelor
Metabolismul proteic cu activarea transcripţiei şi
translaţiei, accelerarea creşterii şi a diferenţierii
celulare
Stimalarea catabolismuli proteic
Efectele hormonilor tiroidieni
Efectele hormonilor tiroidieni
Efectele de creștere și diferențiere
celulară la nivelul SNC
Efectele de la nivelul SN periferic
Efectele asupra miocardului
Metabolizare hormonilor tiroidieni
Deiodarea
Dezaminarea
Decarboxilarea
Conjugarea
Aprecierea stării funcționale a glandei
tiroide
Reglarea funcției tiroidiene
TRH-ul
TSH-ul
Reglarea secreției tiroidiene
Alterarea funcției tiroidiene
Gușa endemică
Hipofuncția tiroidiană
Hipertiroidismul
Mixedem
Hipertiroidism
Metabolismul calcic
PTH-ul, calcitonina, vitamina D
Repartiția calciului:
1. Oase
2. Plasmă
3. LEC, 0,9-1 g, cu rol în procesele
celulare,
4. Calciul plasmatic, cel ionic, influenţat de
pH-ul sanguin
Calciul plasmatic
40% nedifuzibil
60% difuzibil, 10% neionizabil și 50%
ionizabil, cu roluri specifice:
1. Coagulare
2. Contracția musculară
3. Creșterea oaselor
4. Funcționarea membranelor
Matricea organică a osului
Substanţa fundamentală, bogată în acid
condroitin sulfuric şi acid hialuronic,
Colagen, proteină fibrilară cu structură
tripluhelicoidală
Fibrele de colagen sunt rezistente la
tensiune, se orientează după liniile de
forţă determinate de solicitare, stress-ul
mecanic
Matricea organică a osului
Cristalele de hidroxiapatită sunt rezistente
la compresiune, cristalele sunt fixate
printr-un mecanism piezoelectric pe fibrele
de colagen, în prezenţa
OSTEONECTINEI, secretată de
osteoblaste
Imobilizarea prelungită scade stress-ul
mecanic
Concentrația normală a calciului
Reglarea absorbției
Mobilizarea calciului din oase
Depozitarea calciului în oase
Controlul excreției de calciu
Absorbția digestivă a Ca++
Se realizează la nivel duodenal
Depinde de aport (1000mg, din care
300mg se absorb, 175mg se pierd prin
urină, iar prin fecale 125mg)
Aport scăzut-absorbție crescută
Absorbția este inhibată de acizi și de
subst. alcaline
Stimularea absorbției prin alimente bogate
în proteine și lactoză
Metabolismul calciului
Metaboliții vitaminei D
Cresc transportul
activ al calciului și
fosfaților
Numai metaboliții au
acțiune biologică
activă
Metaboliții vitaminei D
Metaboliții vitaminei D
Alte efecte ale 1, 25 DH
COLECALCIFEROL (1, 25 DH D3):
1. În doze mici:
- grăbesc mineralizarea osului,
- activează fosfataza alcalină din osteoblaste
2. În doze excesive determină:
- reabsorbția osului, transportul activ de
calciu din osteoblaste în LEC
- inhibă secreția de PTH
Metaboliții vitaminei D
Enzima care catalizează formarea 1, 25
DH D3 este 1α hidroxilaza,
Enzima este reglată prin feed-back neg.
de calciul și fosfații din plasmă,
Enzima este activată de prolactină și
estrogeni
Pot fi considerați hormoni, în plasmă sunt
transportați de o α globulină specifică,
Hipovitaminoza D
Matricea osoasă , organică, a oaselor nou
formate nu se mineralizează, ceea ce
determină rahitism la copii și oeteomalacie
la adulți
Rahitismul apare în insuficiența hepatică
și renală și în lipsa de răspuns a organelor
țintă la 1, 25 DH D3.
Fiziologia osului
Oasele uscate, fără grăsimi, conțin 2/3
substanțe minerale și 1/3 substanțe organice,
mai ales fibre de colagen,
Substanțele minerale sunt:
- m.a. cristelele de hidroxiapatită, principala
formă de depozitare pentru calciu
- Na+,
- Mici cantități de Mg++
- Carbonați
Celulele osoase
Osteoblastele, celule bazofile, cu un RER
bogat, formează osul, secretă în jur o rețea de
colagen de tip I, cel de tip II este în cartilagii,
Osteoblastele conțin FAlc, cu rol în
mineralizarea fibrelor de colagen, printr-o
valoare critică a produsului de solubilitate, un
pH acid blochează mineralizarea,
Mineralizarea este dependentă de vit. K, iar
deficitul de vitamină determină tulburări numai
la făt,
Celulele osoase
Osteocitele sunt osteoblaste cu matricea
organică mineralizată, programate să
devină mature,
Sunt legate prin canale de legătură
Au o densitate mare de receptori, reglare
umorală
Au rol dublu, osteogeneză sau osteoliză
Celulele osoase
Osteoclastele sunt celule din sistemul
moncito-macrofagic,
Au rol în resorbţia şi remodelarea osoasă
Au în membrană o pompă de H+, ATP-aza
H+ cu acidifierea zonei, pH-ul de 4 determină
solubilizarea hidroxiapatitei, sunt secretate
proteaze care hidrolizează matricea organică
Absenţa genetică a osteoclastelor determină
osteopetrosis
Mobilizarea calciului din oase
Depinde de circulația sanguină
Irigația osului este de 10 ml sg/min/ 100g
țesut uscat,
Circulația osului este de 5% din DC în
repaus,
controlul mobilizării calciului din este
realizat de PTH și CT
Țesutul osos
Structura osului
Calcemia
Glandele paratiroide
Sunt vitale
Au celule principale (PTH) și celule oxifile
Osteoblastele au receptori pentru PTH,
CT, 1, 25 HO-D3,
Efectele PTH-ului
Determină hipercalcemie și scăderea
fosforului sanguin,
Hipercalcemia apare:
- Intensificarea absorbției intestinale,
- Mobilizarea calciului din oase
- Reabsorbția renală
Hipercalcemia determ. de PTH
Intesificarea absorbției prin activarea 1 -α
hidroxilazei,
Mobilizarea calciului din oase, prin fixarea
pe osteoblaste, care vor fi inhibate, iar
osteoclastele rămân active,
Matricea organică a osului va fi dizolvată,
se elimină prin urină hidroxiprolina, din
degradarea colagenului și sunt antrenate
în circulație substanțele minerale,
PTH-ul
Mecanismul de acțiune este prin c AMP,
Se intensifică sinteza și eliberarea
enzimelor lizozomale cu dizolvarea
matricei osoase, crește permeabilitatea
celulelor osoase pentru Ca+,
Ca++ este pompat în LEC, reacția este
stimulată de 1, 25 DHD3,
Reabsorbția renală de Ca+
Calciul filtrat este reabsorbit 60% în TCP,
restul până la 98-99% se reabsoarbe în
ramura ascendentă a ansei Henle și în
TCD
În TCD se reabsoarbe prin cAMP, prin
mecanism activ, cu un maxim asemănător
glucozei
Se elimină fosfații
Reglarea secreției de PTH
Scăderea calcemiei stimulează PTH-ul și
prin ß receptorii adrenergici,
Mg++ are efecte similare cu Ca++ pentru
sinteza de PTH
Hipocalcemia apare în:
Rahitism,
Boli renale cronice,
Graviditate și lactație
Alte efecte ale PTH-ului
Asupra cristalinului
Asupra pancreasului
Calcitonina
Este secretată de celulele parafoliculare,
celule C din tiroidă
Are ca mecanism de acțiune c AMP
Efectele biologice sunt:
1. Scăderea calciului și fosfaților circulanți,
prin inhibarea reabsorbției de Ca,
datorită stimulării osteoblastelor,
2. Inhibarea osteocitelor și osteoclastelor
(numai ele au Rp pentru calcitonină),
Efectele calcitoninei
Scăderea osteoclastelor și osteoblastelor
pentru Ca++
Scăderea numărului și activității
osteoclastelor
Creșterea secreției intestinale de apă și
electroliți,
Creșterea excreției de Na, Ca, fosfați
Scade formarea de HCl în sucul gastric
Calcitonina
Reglarea secreției se face prin influența
calcemiei
Nu se secretă la peste 9,5 mg/dl
Secreția este stimulată de Rp ß adre, de
dopamină, estrogeni, gastrină, CCK,
glucagon, secretină
Este activă la tineri și stimulează
dezvoltarea scheletului,
Crește în graviditate
Alte efecte ale calcitoninei
Inhibă secreția de TSH și STH
Discretă stimulare de PRL
Are acțiune antialgică periferică, prin
acțiunea antiosteoclastică și centrală, prin
acțiunea pe Rp Ht care eliberează ACTH
și ß endorfine,
Efecte antiedematoase și vasomotorii, prin
care se potențează efectele anialgice
Calcemia
Alţi hormoni în echilibrul fosfo-
calcic
Estrogenii, scăderea hormonilor determină
scăderea rezistenţei osoase
Glucocorticoizii inhibă imediat producţia şi
activarea osteoclastelor, tardiv, osteogeneza
şi stimularea resorbţiei osoase,
Inhibă replicarea celulară şi sinteza proteică,
absorbţia de calciu, apare hipocalcemia care
stimulează secreţia de PTH, ceea ce
accentuează hipocalcemia,
Alţi hormoni pentru echilibrul
fosfo-calcic
PGE2 care stimulează reabsorbţia osoasă
STH cu IGF1, care stimulează sintezele
proteice