Sunteți pe pagina 1din 9

Defect septal Aortopulmonar

-anomalie a septului ce divide trunchiul arterial comun,caracte-


Rizata de o comunicare între aorta și artera pulmonară prin
Prezența a două valve separate,aortică și pulmonară.
• Tipuri:
1.Comunicare circulară între aorta ascendentă și artera P.
2.Comunicare ovalară între aorta asc.și a.Pulmonară situată
la nivelul bifurcației arterei pulmonare.
3.Comunicare ovalară între aorta ascend. Și a.Pulmonară în
Cazul cind a.Pulmonară dreaptă își are originea de la nivelul
Peretelui postero-lateral al aortei ascendente.
Manifestări clinice:
-inspecție:paloare sau cianoză discretă,tahipnee,respirație tip abdominal,supra-
expansiunea pulmonilor cu retracții intercostale,extinderea ariei șocului
apexian,hiperpulsații în spațiile II-III-IV,precum și în epigastru,precoce apare
ghebul cardiac,retard în dezvoltarea fizică și infecții respiratorii.

-Palpare:freamăt cardiac în regiunile parasternale.Puls-,,altus et celer,,.


-Percuția:mărirea ariei matității cardiace transversale.

-Auscultația:Z2-dedublat,sugerînd HTP marcată.La unii pacienți este atestat un clic


proeminent de ejecție deasupra ariei pulmonare;suflu sistolic intens la marginea
sternală stîngă superioară.
Explorări paraclinice:

-Radiografia=indică semnele șuntului stînga-dreapta.Cordul este moderat lărgit,cu


desen pulmonar accentuat.Segmentul a.Pulmonare este lărgit,la fel ca și
marginile AS și VS.
-EKG:semne de hipertrofie VD,în defecte largi poate fi prezentă hipertrofia
biventriculară.
Eco-CG:AS și VS sunt dilatate datorită șuntului stînga-dreapta.VD poate fi
hipertrofiat.Arterele pulmonare sunt semnificativ lărgite.
EcoDoppler descrie șuntul și demonstrează și prezența HTP sau insuficiența
valvei tricuspide.

Tratament:Închiderea defectului prin sternotomie mediană și bypass


cardiopulmonar.
Canal arterial persistent
CAP=cardiopatie congenitală necianogenă caracterizată
prin persistența după naștere a comunicării dintre
a.pulmonară și
Aortă,cu realizarea unui șunt sistemico-pulmonar
la acest nivel.
-CAP are o tendință familială-care
poate apîrea de-a
Lungul mai multor generații.
Se întîlnește în sindromul
Rubeolei congenitale.
-Auscultativ:La prematuri cu masa-1500g și mai mică,în primele 24-72h-suflu
sistolic;pe măsură ce șuntul stînga-dreapta crește-suflul devine mai intens,mai
prelungit și după Z2 pînă în diastola precoce.
Dacă șuntul devine larg,apare insuficiența ventriculară stîngă.Acest fapt include
tahicardia,tahipneea,raluri la auscultația pulmonară.
Un număr semnificativ de acești copii pot dezvolta episoade de apnee,asociată cu
bradicardie severă.
-Investigații:
1.Radiografia cutiei toracice=lărgirea AS cît și VS,îmbogățirea desenului pulmonar.
2.EKG-în fazele precoce ale bolii,dacă șuntul lărgit persistă mai multe ore-apare
hipertrofia AS și VS.
-Tratament:-Chirurgical-închiderea CAP
-indometacina i.v -pîna la 10 ani-pentru constricția CAP.
• Cuprinde 4 componente:
• Forme fiziopatologice si clinice:
1.Forma cianotica-cresterea fluxului de la VD la Ao si VS cu hipoxie,cianoza severa.
2.Forma acianotica-sunt mai crescute in VS VD.
3.Forma de pseudotrunchi-în atresia pulmonara cu șunt mare dreapta-stînga cu
cianoză și hipoxie marcată.
• Clinica:
-acuze:dispnee,angină pectorală,cefalee,amețeli,poziție pe
vine,hiperpnee,convulsii,sincope,accidente cerebrovasculare și decese.

• Date fizicale,obiectiv:
-cianoză,hipocratism,freamăt sistolic parasternal stîng cu pulsația VD.
-auscultativ:Z2 unic și redus la pulmonara,suflu parasternal în sp 3-4ic prin DSV.

• Complicații: aritmii,tromboze,ictus,embolii paradoxale,acces


cerebral,endocardita infectioasa,insuficienta VD,moarte subita.
Explorari paraclinice:

• Examene de laborator:hematocritul și hemoglobina(crescute),coagulograma.


• EKG: AE deviată spre dreapta,hipertrofia VD,aritmii(fibrilație atrială,tahicardii
ventriculare).
• Examen radiologic:cord normal sau mărit ușor, ,,inimă în sabot,, ,vascularizație
pulmonară redusă.
• Eco-CG 2D: DSV,SP,hipertrofie VD,poziția călare a aortei.

Cateterismul și cardioangiografia: determină presiunea crescută în VD,gradientul


și localizarea SP,gradul hipoxiei în VS și aortă,circulația bronșică,poziția aortei.
Tratament:
• În acces hipoxic:-O2; -Propanolol i.v(0,01-0,25mg/kg) încet;
-bicarbonat de sodiu 1 mEq/kg i.v repetat la 10-15 ore;
-morfină 0,2 mg/kg subc. Sau i.m (mai rar);
• Accese cu hipercianoză:
-B-blocante per os 0,5-1,5 mg/kg fiecare 6 ore.
• Chirurgical:
-Paliative:șunt aortă artera pulmonară,ce crește fluxul pulmonar.
-Corecție totală: la 3-5 ani-valvulotomie pulmonară,închiderea DSV și
conduct VD-AP în caz de atrezie pulmonară.