Sunteți pe pagina 1din 40

Teme geologie

inginereasca

GILCA IOANA CRISTINA GRUPA 403 A


Tema 1 si Tema 2
Enunt: Sa se calculeze si sa se reprezinte grafic variatia cu adancimea a principalelor stari de
eforturi pentru coloana litologioca reprezentata in fisa de foraj pentru roci nisipoase argiloase si
pentru roci stancoase.
Realizarea coloanelor litologice in ACAD
Calculul celor 2 eforturi (orizontal si
vertical)
Am calculat efortul orizontal in excel folosind formula:
𝜎𝑣 = σ𝑛𝑖=1 𝛾𝑖 ℎ𝑖
Unde 𝛾 = 𝑔𝑟𝑒𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐𝑎
h = grosimea stratului
Apoi, am calculat efortul orizontal folosind formula:
𝜎ℎ = 𝜎𝑣 ∗ 𝑘0
unde 𝑘0 =1-sin∅ pentru roci nisipoase-argiloase
𝜗
sau 𝑘0 = , unde𝜗 =coeficientul lui Poisson
1−𝜗
Rezultate calcul pentru roci nisipoase-
argiloase
Rezultate calcul pentru roci stancoase
Reprezentarea grafica a variatiei
eforturilor
A: pentru rocile stancoase
sigma v sigma h
0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 100 120
0 0

100 5

200
10
300
15
400
sigma v
20
500

600 25

700
30

800
35
900
B: Pentru rocile nisipoase-argiloase

sigma v sigma h
0 50 100 150 200
0
0 20 40 60 80 100 120
0
1
1

2
2

3 3

4 sigma h
4
sigma v 5

5 6

7
6
8

7
9

9
Tema 3
Enunt: Se considera starea de eforturi intr-un punct situat la
adancimea de 30,2 m (baza coloanei de roci tari) si planele inclinate
cu unghiurile : 𝜃1 =45, 𝜃2 = 60 𝑠𝑖 𝜃3 =120.
Sa se determine eforturile unitare pe aceste plane, atat pe cale
analitica, cat si pe cale grafica.
Calculul efortului normal 𝜎𝜃 si a efortului
tangential 𝛿𝜃
Pentru calculul celor doua eforturi s-au folosit formulele:
𝜎𝜃 = 𝜎𝑣𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 𝛿ℎ𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝛿𝜃 = 𝜎𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝜎ℎ𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
Rezultatele calculelor pentru cele doua
eforturi
Reprezentarea grafica a celor 2 eforturi
A pentru 𝜃 = 45°
B pentru 𝜃 = 60°
C pentru 𝜃 = 120°
Reprezentarea grafica pentru toate cele 3 eforturi
Tema 4
Enunt: Sa se calculeze si sa se reprezinte grafic, variatia starii de
eforturi indse de un relief de forma unei vai simetrice, cunoscand a=
30m, b=15 m, h=30 m
Adancimea maxima este egala cu baza coloanei de roci nisipoase-
argiloase, celula gridului este de 1/1 m, greutatea volumica este
media ponderenta a stratelor componente.
Realizarea unei schite a vaii in ACAD
Calculul valorilor 𝜎𝑣 𝑠𝑖 𝜎ℎ pentru fiecare
celula a gridului
Cele 2 eforturi s-au calculat utilizand
formulele:
𝛾ℎ 𝑏 𝑥
v= [(β+β’- )(α-α’)+ ( α-α’)] ; (KN/m2)
𝜋 𝑎 𝑎

𝛾ℎ 𝑏 𝑥 2𝑧 𝑟2∗𝑟2′
h= [(β+β’- )(α-α’)+ ( α-α’)+ * ln ; (KN/m2)
𝜋 𝑎 𝑎 𝑎 𝑟1∗𝑟1′
Rezultatele calculelor
Reprezentarea grafica in Surfer a valorilor
obtinute
A pentru 𝜎𝑣
B pentru 𝜎ℎ
Tema 5
Enunt: Sa se efectueze analiza stabilitatii prin metoda
Fellenius pentru un versant cu inaltimea de 10 m , executata
intr-un teren avand coloana litologica din fisa de roci
nisipoase-argiloase.
Geometria versantului 𝛼 = 45°𝛽1 = 28°𝛽2 = 37°
Formula utilizata pentru calculul factorului de siguranta:
Unde:
Gi= greutatea unei fasii;
𝐺𝑖 = 𝑏 σ𝑛𝑖=1 ℎ𝑖 𝛾𝑖 1
b= latimea fasiei;
γ= greutatea volumica a stratului;
h= inaltimea mediana a fasiei;
𝜃𝑖 = unghiul pe care il face verticala la centrul arcului de cerc cu raza;
𝑈𝑖 = presiunea apei pe suprafata de alunecare;
𝑈𝑖 = 𝛾𝑤 ℎ𝑤
𝜃𝑖 = unghiul pe care il face verticala la centrul arcului de cerc cu raza;
𝑈𝑖 = presiunea apei pe suprafata de alunecare;
𝑈𝑖 = 𝛾𝑤 ℎ𝑤
Φ= unghiul de frecare al stratului ce intersecteaza suprafata de alunecare;
𝑐𝑖 = coeziunea stratului de la baza fasiei (care intersecteaza suprafata de alunecare);
𝑙𝑖 = lungimea arcului de cerc de la baza fasiei;
2𝜋𝑅
𝑙𝑖 = 𝛼
360

α= unghiul sub care se vede la centru baza fasiei.


Impartirea suprafetei studiate in fasii
Reguli pentru trasarea fasiilor:
Intersectia suprafetei de alunecare cu suprafata de discontinuitate litologica;
Intersectia suprafetei de discontinuitate litologica cu suprafata versantului;
Intersectia suprafetei de alunecare cu NH;
Verticala ce trece prin centrul suprafetei de alunecare.
Sistemul de forte pentru o fasie
Reprezentarea in ACAD a suprafetei
determinate de punctul O1 si impartirea in
fasii
Calculul factorului de siguranta pentru
suprafata determinata de punctul O1
Tema 6
ENUNT: Sa se calculeze si sa se reprezinte grafic distributia starii de
eforturi sub un baraj de greutate, care are urmatoarele caracteristici:
B= 30 m;
p= 𝜎𝑣 si q= 𝜎ℎ dublul valorilor de la baza coloanei de roci argiloase-
nisipoase
◦ Pentru calculul eforturilor induse din incarcarea verticala p s-au
folosit urmatoarele formule:

𝑥 (𝑥−𝐵)
𝑝∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑝∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑝∗𝑧∗(𝑥−𝐵)
σz(p)= − −
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋∗(𝑍 2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧 2 +𝐵2 )
𝑥 (𝑥−𝐵) 𝑥2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧2 +𝐵2
𝑝∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑝∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑃∗𝑍∗𝑙𝑛
𝑥2 +𝑧2
σx (p)= − + +
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵
𝑝∗𝑧∗(𝑥−𝐵)
𝜋∗(𝑥 2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧 2 +𝐵2 )
(𝑥−𝐵) 𝑥
𝑝∗𝑧∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑝∗𝑧∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑃∗𝑍 2
xz(p)= 𝑧
− +
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋(𝑍 2 +2∗𝐵∗𝑋+𝑍 2 +𝐵2 )
Pentru calculul eforturiloe induse din incarcarea orizontala q s-au
folosit urmatoarele formule:
(𝑥−𝐵) 𝑥
𝑞∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧
𝑞∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑞∗𝑧 2
σz(q)= − +
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋∗(𝑥 2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧 2 +𝐵2 )
𝑥 (𝑥−𝐵) 𝑥2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧2 +𝐵2
3𝑞∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 3𝑞∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑞∗𝑍∗𝑙𝑛
𝑥2 +𝑧2
σx (q)= − − −
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵
𝑞∗(2∗𝑥 2 −4∗𝐵∗𝑥+3∗𝑧 2 +2∗𝐵2 )
𝜋∗(𝑥 2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧 2 +𝐵2 )
𝑥 𝑥−𝐵 (𝑥2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧2 +𝐵2 )
𝑞∗𝑥∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑞∗𝑧∗𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑧 𝑄∗𝑧∗𝑙𝑛
𝑥2 +𝑧2
xz(q)= − + +
𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵 𝜋∗𝐵)
𝑄∗𝑧∗(𝑥−𝐵)
𝜋(𝑥 2 −2∗𝐵∗𝑥+𝑧 2 +𝐵2 )
Pasul 1: Calculul valorilor eforturilor
Pasul 2 reprezentarea distributiei eforturilor in
Surfer
Sigma zp
Sigma xp
Tau xz
Sigma zq
Sigma xq
Tau xz(q)

S-ar putea să vă placă și