Sunteți pe pagina 1din 7

Elaborat de: Ungureanu Nicolina

Zamornea Mirela

Profesor: Garbuz Daniela


Mănăstirea Neamț este o mănăstire ortodoxă de călugări din România, situată în
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț. Este cel mai mare și mai vechi așezământ
monahal din Moldova, fiind declarat monument istoric (cod LMI NT-II-a-A-10629).
Ctitorirea mănăstirii îi este atribuită voievodului Petru I Mușat (1375-1391), care a
construit prima biserică din piatră, astăzi dispărută, însă, pe amplasamentul mănăstirii,
existase o bisericuță mai veche din lemn, numită Biserica Albă, construită de monahi
cu un secol înainte. Biserica actuală din incinta mănăstirii a fost ctitorită de voievodul
Ștefan cel Mare la sfârșitul secolului
al XV-lea și are hramul Înălțarea Domnului.
În incinta mănăstirii se află două biserici, două paraclise, turnul-clopotniță cu 11 clopote,
Seminarul Teologic "Veniamin Costache", precum și un muzeu cu o colecție de artă
bisericească și sala tiparului. Specific este Aghiazmatarul
circular din fața mânăstirii, unde se face sfințirea apei la hram.
În biserică se află o icoană a Maicii Domnului pictată în anul
665 în Israel, făcătoare de minuni.
Așezământul are cea mai mare și mai veche bibliotecă mânăstirească (18000 volume) și a
avut o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești medievale. În camera
mormintelor este îngropat Ștefan Voievod (unchiul lui Ștefan cel Mare), iar în pronaos se află
moaștele sfântului necunoscut descoperite în 1986, prin scoaterea asfaltului de pe alee.
Biserica ctitorită de Ștefan cel Mare este principalul monument istoric și de arhitectură
moldovenească din incinta mânăstirii, de o eleganță și frumusețe deosebite. Dimensiunile si
monumentalitatea ansamblului au sporit prin introducerea în construcție a unor elemente noi:
pridvorul, situat în fața intrării și sala mormintelor, sau gropnița, amplasata între pronaos și naos.
A doua biserică inclusă în complexul
mănăstiresc este biserica Sfântul
Gheorghe, încorporată în zidul de incintă.

Toaca mănăstirii
Picturi murale în
tunelul de intrare

S-ar putea să vă placă și