Sunteți pe pagina 1din 16

| 


  
 


 
 

 
 
Ä Ştiinţele sociale încep să devină numitorul comun al erei
noastre culturale , iar imaginaţia sociologică , cel mai
necesar produs al activităţii noastre intelectuale Ä .
C. Wright Mills, a 

x   ë 
|  x x   
 
 
 
 
  
     


  
 
 impus o metodă nouă de gândire a
fenomenalităţii istorice     
    
 !
    
 
  ! 
  
 
 
     
   
 
    "  întemeierea noii
ştiinţe,  
 |     
# $ 
   reflexiuni logice asupra societăţii 
 
    
 
 
 
 


 
%&%

'   $ 
   noua ştiinţă despre societate,
 sociologia.
'     

   
 
 
concepţie politică      plan pozitiv de reformă
socială.
D 
 
   à à
   à 


     à 
 à stadii logice à à à à :
stadiul teologic, stadiul metafizic şi stadiul ştiinţific sau
pozitiv 
‰ ·tadiul teologic  
    
  ( |     

      ' 
  
 

   
  
 
  
 
 

 
 

 
 )  
 
 | $  
 
  

 *   
+  

   
     
    *  
+
| %&&&, %-&&&faza metafizică,
     
|  
 
   

 
   
 
 
 
   
    
 
     

  
# 
.  
*  + !  *

 
 
 
 + 

   !

|

 à    

 à 
  

'      
  / $ ! 
    $   

 
'     .    | 
     
   

 
!  
 
  
 
 
 


   
 
  .  
     
 
 
 
 

Œ à  à    
   
 
 
 à 
    
 
à à 
    
  à  
 
à à 
à
 à   à
  
  
 

 à
  àà 
    à
 à
 
  à 
o  
 ë
 
0 1 xo x 


  

  
 ë  à

 à 
à  à 

 à   à à
 à
  
 
à  
 àà  à
 


 à à 
à à 
 à 
  à 
 
  à à 

  ààà  
 à     
 à à 
à 
! à

   darwinism social˜
 
à
à à


  
à  à  à  
   à
à  à

à
à

 .
   *
2 
xx   

 2 cadrul de referinţă  $ 
individual, 
mijlocul de realizare    
 imitaţia 
 
  
     

  *  +
  
*1   2        
 
    
   
 
 
  $ 
    
     
    

      
   

   
 +
' faptul social    un gen de imitaţie  
$  origine !
 psihologică * 
  
 
 
   
 $ 
 
    3
   
 
+
 


4
#!xxx


1 
 #! 
  
  
  

 $ 
 
 
  ( #! . 
 

  $ 
  


   
#

  

 

  
    "

 
  
 
  "
 
  $  
5 
 
 
  
. 
  
    

   


   

  
 

 
  
|  
 
 
 
.

   
  
' !
#! societăţii capitaliste  
 
   

  
 
societatea comunistă  
  

  
 
 
 
. 
 

5
  
   
 

 
     
*de la
fiecare după nevoi, fiecăruia după necesităţi+  
 

 ! 

! 
 

 
 #!
 
     
  
 
 !
 
  
 
  

 


   

(6. xxx  
  
 
  cadrul conceptual à  à   
 
 à   principii metodologice  à 

à 
  à  

 " transformarea
mediului social.
#  à 5 

  
 $   
teoria ³faptului social´      %
x à  à  
     à  

à  à   à  
socializatoare.
Xà à  
à  solidarităţii sociale
şi devianţei comportamentale.
$ à
 à 
à

 à à 

 solidaritate mecanică solidaritate organică.
·olidaritatea mecanică à à 

 
   à
 

à 
 à 
  à 

à  
 à à 

 à à 
 
  
à  à  
# solidarităţii organice à
   
 
    
 à
 
 à    

 
  à
  à  
 à   Individualitatea umană  à
 à 
à à  à 
 
 

personalităţii fiecărui om.

 à à 
   
 ½ à  à

" 

 à
à set de reguli de drept, 


à à à  

  à  à à 
à 
  à à 
à   
 à
 à 
 àà  
 à  
à
à à
à 
  " àà
 
   
š #!7 xšxo   

 
  
# 
 
  
à % acţiunea socială înţelegerea interpretativă 
  à 

  
 " 
 à 
 à   à 
 # 
 
 tipul ideal˜      
 à à   
     
X à  à à 
 ! 

     
à à $  
à à 


 
  à à 
ë  
  
  
  

 à àà


  

   à
 $   à  
 à à à 
   à  
   à à