Sunteți pe pagina 1din 23

c 

  


 


 

c  
  
 
   
 

! 
 

 
c 

 

 
 
 
 
 %& #
 
 
      
 
   '(() 
'(
   !
  
 "       
 # %) 
 $
!  " 
  
 

 (* $ +
, 
 

 
   #! 

   
  -#
Modele de structură a celulei de origine animală
1  

 
 
  

###. 
 
 
 
 /

 

 0

  #
$  
 0 
0  
  
 
  
 
 
 #
¢¢¢ 
 
 

 
!   
 
w 
› à 
›    
 

 › 

›  ›  

  
   

› 
 ›
 

› à

 


 à›  ›à
 


  


 

à 

à 
 à 
 à
›  à 
 à
à
à 
º

 
! 
"
Ñ

  0   0 
c
   
 0 
' '
  
   

w CELLOZOLC ± utilizarea ca substrat a celulozei


2 PRODCĂOR DE ALCALOZ EROC
 c 

 cornul secării)  

 
  ergometrină, derivaţi ai acidului liseraic, ergotamină,
ergotoxine) cu numeroase utilizări farmaceutice terapia atoniei
uterine,maladiaParkinson)
3 PRODCĂOR DE EZME PECAZE,
ASPARAAZĂ) Ş BOMASĂ
 Stabilirea factorilor activatori ai biosintezei enzimelor;

4 Bacilul Colly ± în rezultatul modificării genetice biotehnolii)


produce insulina umană, interferon ;
5 nele specii de mucegai ± obţinerea antibioticelor ,   
### 
  2 
  
na din specializările celulei
Îc  0

0
  Î
!
 
  "
ë   
 
c   !
  
 "

[  ››   
    ››

 ›› 
 

 
 ›› ›
 !
 "
à
à  à
 
 à#
à#  $
$
% à
››
 
à $ % à

à ››
 

à 
 
››


 ››  
à 
 à! 


 


 

 

 ››


 

 

!
›› à
 à

!

››
 à 
à $
à$à

à 
$
 
c 
 
   


 32 

 
 
  
 

! " 
!
  

 
 
 #
###,   

###4
 

[ 
 

[ & 
[ '  
[ %( 
   
' ›› !

' !


 

 
 )  
 
 
 $$
 
   
  
 à 

 ) 
à

à
 ›› !

!
 )
  

à ) 

à ) 
(
$à à à * 
* 

 
››

 


›› à 


+››  
+ 

››


###2 


 5
#c6

 c
 
 1
 !7#8

9:;'"
 <
 

 
 
   


 #c  


 
 

 
 

 

 
 


 
='  #º 
 
 &
&=> 
 
   > #
7  
  


?

?#
###2  

 5
#@6
 A
#B6  
 4 #B6  
 $ 
 !

69:9="
 A
 
  


 

 
 

  #
 
 
%))9())>  
 &))
%)) &))=))> #
. 
 

 
 


 
 


 
 
 
 # 
 
  

 
 #c   
!
 " 
 


  

  

  
 
 
&) # 
 
 ! 
 
  "#
ë
 

ÎÎÎ
 ### 
 


 
  
   #
 5 
 / 

 

   

 C