Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” IAŞI

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII


DOMENIUL: INGINERIE CIVILĂ
PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT SI TERHNOLOGII SPECIALE PENTRU CONSTRUCTIILOR

STRUCTURI
METALICE
1
APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE ÎN
LUME
În sec. XV s-au obţinut primele cantităţi de
fontă, dar abia în sec. XVII a fost folosită în
construcţii;
Primul pod din fontă de 30 m- Anglia în anii
1776-1779 peste râul Severn în localitatea
Coalbrookdale ; grinzile cu zăbrele ale
acoperişului pentru teatrul Comediei franceze din
Paris, cupola catedralei Sf. Isaak, din Petersburg,
grinzile cu zăbrele ale acoperişului palatului
Alexandrovzk din Kremlin;
Sec XVIII-Henry Cort obține oţelul pudlat din
fontă. Primele construcţii cu deschideri mari:
ferme metalice cu bare comprimate din fontă iar
barele întinse din oţel pudlat (Paris: Teatrul
Comediei franceze, Leningrad: Caterala Isaak);
1820-laminarea;1830 -nituirea la cald; procedee
de obţinere a oţelului: în 1855 - procedeul
Bessemer, în 1863 procedeul Martin, în 1878
procedeul Thomas; în 1880- îmbinările sudate.
Podul Firth of Forth din Scoţia, construit în anul
1890 pe o lungime de 2.5 km cu deschideri de
521 m care a deţinut până în 1918 recordul celei
mai mari deschideri;
Dezvoltarea construcţiilor metalice: turnul
Eiffel (306m şi 8000t oţel), poduri: Scoţia 521m,
sec XX-San Francisco-1280m, Marea Britanie
1410m; clădiri cu înălţimi până la 490m (120 Turnul Eiffel-Paris (324m),1887-1889
etaje). din oţel produs la Reşiţa

2
APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE
ÎN ROMÂNIA
1831-Lugoj-pod metalic (tronsoane executate
la Reşiţa);
1868-Reşiţa-hala oţelăriei;
1871- Bucureşti, 2 gazometre metalice pentru
iluminat;
1880- acoperiş cu ferme metalice pentru uzina
de apă din Grozăveşti-Bucureşti;
1887-1895- Anghel Saligny-podul de la
Cernavodă, cel mai lung pod fluvial din lume şi
cel mai mare ca deschidere din Europa
continentală (190+2x140m);
1889- Ateneul român din Bucureşti, cupolă cu
diametrul de 29m; Podul Anghel Saligny (1895)
1897- Intreprinderea Nicolina din Iaşi, stâlpi şi
ferme metalice;
1930-1938- Bucureşti: clădirea telefoanelor Palatul Telefoanelor
(îmbinări nituite), clădirea Adriatica (îmbinări cu (Romtelecom), înalt de
şuruburi), clădirea CF (îmbinări sudate); 52,5 m, a fost construit
1937-1944- Bucureşti: Halele Obor (îmbinări între anii 1929 - 1934 într-
un stil specific zgârie-
sudate), Hunedoara-Hale; norilor americani. Până în
după 1944: institute de cercetări, proiectare, anii '70 a fost cea mai
intreprinderi de confecţii metalice; hale: Reşiţa, înaltă clădire din
Hunedoara, Roman, Comb. siderurgic Galaţi, Bucureşti.
Târgovişte, Câmpia Turzii, Buzău etc.; Construcţia a înregistrat
şi o premieră, ea fiind
combinate de utilaj greu: Craiova, Cluj, Iaşi, prima clădire înaltă cu
Călăraşi, uzina metalurgică Iaşi; clădiri: Sala schelet metalic din
Palatului RSR, podul Giurgeni-Vadul Oii, EREN cu România
diametrul de 100m, Casa Scânteii de 101m,
podul suspendat Agigea...

3
CLĂDIRI
MULTIETAJATE
PODURI,VIADUCTE ŞI CLĂDIRI PENTRU
PASARELE RECREERE

SUSŢINERI
ECHIPAMENTE CLĂDIRI
CENTRALE REZIDENŢIALE
NUCLEARE

CLĂDIRI CU
PLATFORME DE
DESCHIDERE MARE:

UTILIZĂRI
LUCRU ŞI
AROGĂRI ŞI
DEPOZITARE
HANGARE

ALE
OȚELULUI ÎN
STÂLPI PENTRU
TELEFERIC ŞI
CONSTRUCȚII CONSTRUCŢII
AGROZOOTEHNICE
TELECABINE ŞI AGRICOLE

PLATFORME DE
FORAJ MARIN ŞI
STADIOANE
TURLE DE
EXTRACŢIE

TURNURI ŞI PILONI
PENTRU
REZERVOARE ŞI
TELECOMUNICAŢII
BUNCĂRE
ŞI TURBINE
STÂLPI ŞI PILONI EOLIENE
LEA

4
CLĂDIRI
ÎNALTE
Burj Khalifa, Dubai-
Emiratele Arabe Unite,
818m- 2009

Petronas Twin Towers,


Kuala Lumpur, Taipei 101,
Malaysia, 378.6 m, 88 Taiwan, 1999-2004,
etaje, 449.2 m, 101 etaje,
5 subsoluri, structura structura mixtă oţel -
mixtă oţel-beton beton
5
CLĂDIRI
ÎNALTE

Russia Tower, Moscova,


612.2 m
International Commerce
Center,
Pentominium Dubai, Hong Kong, 484.0 m
618 m, 120 etaje (2010)

6
CLĂDIRI
ÎNALTE

Proiect pentru o nouă generaţie de clădiri cu


arhitectură “variabilă”, Dubai, Arabia Saudită

Rotating Tower Dubai

7
CLĂDIRI
ÎNALTE
Turning Torso –Malmö, Suedia,
arh. Santiago Calatrava, 190 m, 54
etaje

Evolution Tower,
Moscova, 255 m (2014)
8
CLĂDIRI
ÎNALTE

Swiss Re Tower, London


9
CLĂDIRI CU
DESCHIDERE MARE

Săli de expoziţie,
muzee, săli
polivalente

Le Zénith de la Strasbourg și de la Saint-Etienne, Franţa


10
CLĂDIRI CU
DESCHIDERE MARE

AEROGĂRI, GĂRI

11
CLĂDIRI CU
DESCHIDERE MARE

DHL AVIATION
12
CLĂDIRI CU
DESCHIDERE MARE

HANGARE PENTRU AVIOANE


ŞI ECHIPAMENTE NAVALE
13
CLĂDIRI PENTRU SPORT

SĂLI DE SPORT
14
CLĂDIRI CU FORME
ATIPICE

ING Headquaters, Amsterdam

London City
Hall, London

15
CLĂDIRI CU FORME
ATIPICE

Geoda La Villette-Paris,
(D= 36m şi 6433
triunghiuri din oţel inox)

Muzeul naţional de artă modernă “Georges Pompidou” Paris

16
CLĂDIRI DE LOCUIT

CLĂDIRI ETAJATE CU
STRUCTURĂ DIN PROFILE
LAMINATE LA CALD
ŞI DALE MIXTE OŢEL-BETON
CLĂDIRI REZIDENŢIALE CU STRUCTURĂ
DIN PROFILE CU PEREŢI SUBŢIRI
FORMATE LA RECE 17
CLĂDIRI INDUSTRIALE

18
FERME ZOOTEHNICE

CONSTRUCŢII AGRICOLE
CU DESTINAŢII DIVERSE
19
STADIOANE
STADIONUL
OLIMPIC
NATIONAL
DIN BEIJING
"BIRD’S NEST",
2008

STADIONUL OAKA – ATENA, 2004

20
TURNURI
METALICE

TOWERS DIN CÁDIZ


2006, 158 M

TV TOWER,
GUANGZHOU TOWER, CHINA-2010, 610 M TASHKENT, 1984,
375 M 21
STÂLPI ŞI PILONI PENTRU
SUSŢINEREA LINIILOR
ELECTRICE AERIENE ȘI
TURBINE EOLIENE

22
REZERVOARE DE MARE CAPACITATE

23
SILOZURI

24
SUPORTURI PENTRU
INSTALAȚII PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ INSTALAȚII
CENTRALE ATOMICE

RAMPE DE
LANSARE
RACHETE
PLATFORME DE FORAJ MARIN
25
STÂLPI DE SUSŢINERE A CABLURILOR AERIENE
PENTRU TELECABINE, GONDOLE ETC.

RADIOTELESCOAPE

26
PODURI METALICE

PODUL GOLDEN GATE,


SAN FRANCISCO, 1937,
1.280 M

VIADUCTUL GABARIT,
GUSTAV EIFFEL-1884
VIADUCTUL MILLAU-FRANŢA, 2004, 2.460 M
27
ALTE CONSTRUCȚII METALICE

PEROANE ÎN STAŢII DE TREN SAU METROU SCĂRI


INTERIOARE
ŞI EXTERIOARE

ESTACADE METALICE

PLATFORME DE
LUCRU ŞI DEPOZITARE
ELEMENTE DE CONSTRUCTII METALICE 1-2015
28
CRUCEA DE PE CARAIMAN

În 1928, la inaugurarea sa,


„Crucea de pe Caraiman“,
ridicată la altitudinea de 2291
m, era cea mai înaltă structură
metalică situată într-o zonă
montană.
Înălţimea totală a ansamblului:
37,6m, lungimea braţelor
laterale: 14m.
29
AVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE
Există o bună concordanţă între calcul şi comportarea reală a
elementelor şi structurilor. Oţelul este un material cu
proprietăţi elasto-plastice remarcabile, omogenitate ridicată,
etanşeitate foarte bună, nu este afectat de razele ultraviolete.

Oţelul are cele TREI REZISTENŢE EGALE:


rezistenţa la compresiune, la întindere şi la încovoiere.

RAPORTUL CONVENŢIONAL ÎNTRE REZISTENŢELE MECANICE


ŞI GREUTATEA (indice de eficienţă) elementului ARE VALORI
FAVORABILE în comparaţie cu alte materiale (ocupă primul loc
după aluminiu).

30
AVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

REZISTENŢĂ ŞI COMPORTARE FOARTE BUNĂ LA ACŢIUNI


SEISMICE (datorită ductilităţii şi greutăţii reduse), precum şi
acomodare la condiţii slabe de fundare.

Oţelul îşi PĂSTREAZĂ PROPRIETĂŢILE FIZICO-MECANICE ŞI


DUPĂ DEMOLARE ŞI REUTILIZARE.

CEDAREA ELEMENTELOR are loc de regulă, DUPĂ APARIŢIA


UNOR DEFORMAŢII PLASTCE care avertizează.

31
AVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

CAPACITATE DE ADAPTABILITATE a structurilor exemplificată


prin sporirea capacităţii portante prin consolidare sub
exploatare, posibilităţi de modificare şi reconstrucţie, MARE
FLEXIBILITATE care permite adaptarea clădirilor la nevoile
utilizatorilor

GRAD ÎNALT DE PREFABRICARE, POSIBILITATEA DE


REALIZARE ÎN UZINĂ. Prin procedee industriale cu un înalt
grad de mecanizare sau automatizare se reduce timpul de
execuţie pe şantier, deci scurtarea duratei de punere în
funcţionare a investiţiei - Se reduc spaţiile de depozitare pe
şantier. În plus, sunt oferite toate posibilităţile unui lucru
îngrijit şi controlat, execuţia construcţiilor metalice
necesitând a mare precizie.

STRUCTURILE METALICE SE PRETEAZĂ LA ORICE FORMĂ


CONSTRUCTIVĂ, la deschideri mari şi înălţimi mari, cu spaţii
utile generoase, luminoase şi însorite, aerisite

32
AVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

CONSTRUCŢIILE DIN OŢEL SUNT ECOLOGICE.


Oţelul nu este poluant, nu este toxic şi conlucrează bine cu
alte materiale de construcţii. Asociat cu materiale moderne ca
sticla sau membrane compozite, oţelul prezintă un potenţial
enorm pentru proiectanţi.

GREUTATE REDUSĂ (consum de cca. 40-75kg/mp) a


structurilor metalice influenţează pozitiv terenul de
amplasament prin volumul redus de terasamente şi soluţii de
fundare economice

EXECUŢIA PE ŞANTIER ESTE RELATIV INDEPENDENTĂ DE


ANOTIMP, puţin zgomotoasă şi mai bine acceptată de vecini în
zone urbane.

33
AVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

ACTIVITATEA ÎN CONSTRUCŢII METALICE ESTE PRECISĂ,


CURATĂ, REALIZATĂ ÎN PRINCIPIU ÎN ATELIER, la adăpost de
intemperii, de o mână de lucru calificată.

Este un MATERIAL DURABIL ale cărui proprietăţi permit o


proiectare uşoară, construire şi transformare dintre cele mai
durabile.

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE a structurilor metalice UTILIZEAZĂ


METODE USCATE.

Există POSIBILITATEA DE RECUPERARE A MATERIALELOR prin


topire.

34
Clădirile cu structură din oţel au
o flexibilitatea mare a spaţiilor

Execuţia structurilor
metalice utilizeză tehnologii
uscate 35
DEJAVANTAJELE CONSTRUCŢIILOR METALICE

Oţelul neprotejat are o rezistenţă redusă la acţiunea agenţilor


corosivi. De aceea, necesită protecţie anticorosivă fie prin
utilizarea oţelurilor cu rezistenţă ridicată la coroziune, fie prin
utilizarea oţelurilor patinabile sau aplicând pe elementele
metalice diverse sisteme de protecţie

Oţelul are o rezistenţă redusă la temperaturi ridicate (la 200C


se modifică rezistenţa la curgere, iar la 600C elementele din
oţel nu mai preiau eforturi). Necesită măsuri de protecție.

36
OBSERVAȚII

• EXECUȚIA CONSTRUCŢIILOR METALICE


NECESITĂ UTILAJ COMPLEX ŞI PERSONAL
PREGĂTIT ŞI SPECIALIZAT, ATÂT PENTRU
EXECUŢIE CÂT ŞI PENTRU MONTAJ.

• TOLERANŢELE DE EXECUŢIE FIIND MICI, SE


IMPUNE RESPECTAREA ÎNTOCMAI A
DOCUMENTAŢIEI DE EXECUŢIE.

• OŢELUL ESTE UN MATERIAL RELATIV SCUMP.

37
 Realizarea unor construcţii care să poată fi exploatate în
deplină siguranţă, la un preţ de cost cât mai redus şi care să
conducă la cheltuieli de întreţinere şi exploatare minime.
 Se încearcă noi metode, mai productive, de elaborare a
oţelului, se utilizează pe o scară din ce în ce mai largă
oţelurile slab aliate, cu rezistenţe superioare, aliajele din
aluminiu, se îmbogăţesc sortimentele de laminate din oţel şi
aliaje din aluminiu şi se extinde în multe domenii folosirea
profilelor metalice realizate din tablă subţire îndoite la rece
şi secţiunile tubulare.
 În calculul static şi de dimensionare se introduc metode de
calcul care iau în considerare comportarea elasto-plastică a
oţelului şi ţin seama de conlucrarea spaţială a elementelor şi
structurilor în ansamblu.
 Pentru a asigura o bună comportare la coroziune, se
îmbunătăţesc reţetele de elaborare a oţelului şi se caută noi
mărci de oţel rezistente la coroziune. De asemenea, se
introduc noi procedee de protecţie pe bază de polimeri,
vopsele şi metalizare.
38
TURNUL din Taichung (Taiwan) MEGAPIRAMIDA-Tokyo
Concursul de concepţie a fost
câştigat de biroul român de Demararea proiectului se bazează pe disponibilitatea la o scară
arhitectură Dorin Ştefan, cu un industrială a componentelor de bază (aşa numitele nano-tuburi din
"copac" (structura turnului) uriaş carbon, care conferă structurilor o mare rezistenţă şi stabilitate, în
de 350 de metri, pe care vor glisa pofida masei reduse), cât şi pe realizarea roboţilor care vor fi
"frunzele" - zepeline de 60-80 de implicaţi masiv în construcţie. Pe de altă parte, întreaga structură
metri lungime, în care vor fi va trebui să fie perfectă - o singură deficienţă de construcţie poate
amenajate restaurante, cafenele, produce prăbuşirea instantanee a întregului, asemenea unui castel
spaţii panoramice. Va fi o structură din cărţi de joc. Proiectanţii au luat în considerare faptul că Tokio
eco, cu independenţă energetică şi se află într-o zonă puternic seismică şi expusă valurilor uriaşe de
grad înalt de reciclare a majorităţii tip tsunami - se susţine chiar că piramida va avea rol de protecţie
resurselor. pentru restul metropolei în faţa tăvălugurilor de apă.

MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE!
40

S-ar putea să vă placă și