Sunteți pe pagina 1din 23

Conferinta regională finală

Proiect strategic “Regions for Jobs”


Bistriţa, joi, 16 mai 2013

Mentoratul -
formă de sprijin a
dezvoltării personale şi
profesionale

Dr. IOAN BEUDEAN


Mentoratul - o experienţă inedită !
 Exerciţiul de “mentor antreprenorial” în
cadrul proiectului “Regions for jobs” a
constituit şi pentru mine o provocare , deşi
am o experienţă de mulţi ani în
“consultanţă” şi “mentorat
educaţional”.
 Aceasta , pentru că mentoratul, deşi are
scopuri similare educaţiei clasice, are
anumite reguli aparte, fiind mai mult decât
un simplu transfer de cunoştinţe.
Mentoratul
 Mentoratul este o modalitate prin care un
mentor sprijină o persoană să parcurgă un
proces de tranziție, pentru a face față unor
situații noi, precum şi cea în care doreşte o
schimbare majoră în circumstanțele personale,
în carieră sau în dezvoltarea personală.
 Mentoratul reprezintă procesul de transmitere,
de predare cunoştinţe şi abilităţi , interactiv,
desfăşurat între un om experimentat şi un altul
sau un grup, doritor de iniţiere ori dezvoltare.
Mentoratul sau “a învăţa să înveţi”
 Activitatea de mentorat din cadrul acestui
proiect urmărit să contribuie la dezvoltarea
personală a tinerilor incluşi în program pentru a-i
capacita să participe pe deplin, eficient şi
responsabil la viaţa economică a societăţii
 “A învăţa să înveţi” este una din competenţele
cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
(Recomandarea Consiliului şi Parlamentului
Europei, 2006). Mentoratul asigură acest
deziderat.
Ce este “mentorul” ?
 Dicționarul Webster definește
mentorul ca pe “ o persoană de la
care aștepți sfaturi înțelepte și
îndrumare.”
 Un “mentor” trebuie să aibă
abilitatea de a încuraja şi a
determina altă persoană , ori un
grup, să-şi învingă pasivitatea şi să
se ancoreze într-un proiect
individual sau colectiv spre a
ajunge la un anumit prag de
performanţă.
Ce rol are un mentor?
 Mentorul poate indeplini mai multe roluri, de la
cel de ghid care este si cel mai des întâlnit la cel
de coach, consultant, trainer, resursă ori factor
de presiune cand ai nevoie de menţinerea fermă
pe drumul către un anumit obiectiv.
 Uneori mentorul poate fi si un “deschizător de
usi” dar e bine ca acesta să fie totuşi un rol
secundar sau complementar.
 Le-am explicat cursanţilor să nu încerce să intre
într-o relaţie de mentorat numai pentru scopul
pragmatic al deschiderii de uşi. Mentorul se va
implica într-o relatie de mentorat cu tine dacă va
simţi că poate contribui cu adevărat la
dezvoltarea ta, învăţându-te “să pescuieşti nu
oferindu-ţi gratuit peşti”.
Un mentor de succes este
caracterizat ca:
 Persoană de sprijin
 Competent, bun profesor
 Răbdător
 Persoană respectată
 Orientare spre oameni
 Siguranţă de sine
 Bun motivator
 Orientat spre rezultate
Valori şi principii
 Valorile şi principiile pe care un mentor le
promovează şi a căror realizare efectivă
încearcă să o asigure sunt: libertatea in
comunitatea de mentorat, autonomia
personală, dreptatea şi echitatea, meritul,
profesionalismul, onestitatea şi
corectitudinea intelectuală,
confidenţialitatea, respectul si toleranţa,
responsabilitatea, bunavoinţa şi grija.
Paleta beneficiilor !

Oameni noi Experienţe

Mentoratul poate oferi beneficii importante


MENTORATUL ANTREPRENORIAL
 Mentoratul antreprenorial este un
concept extrem de vechi, dar care
primeşte mereu noi sensuri şi-şi adaugă
noi valenţe şi particularităţi.
 Experienţa conlucrării cu grupul ţintă în
cadrul proiectului “Regions for Jobs”
mi-a dat posibilitatea exersării unor
bune practici consacrate, dar şi
libertatea unor abordări particulare.
Mentoratul antreprenorial
 Prin Mentoratul antreprenorial, “învăţăceii” beneficiază
de experienta, cunostintele si sfaturile unui mentor, care
pot fi elemente extrem de valoroase pentru o persoană
care se află la început de carieră.
 Mentorul le va arăta ce înseamnă un mod organizat de
gândire, o structură pentru afacerea proprie, un
mecanism pe care un tânăr antreprenor şi-l poate însuşi
şi aplica.
 Un mentor se află adesea în postul în care tinerii doresc
să ajungă, se mai află într-o bună relaţie cu cei care îi
împartăşesc lecţiile de carieră, în pozitia în care nu se
fereşte sa te critice într-un mod constructiv.
 Alegerea unui mentor poate face adesea diferenţa între o
carieră reuşită şi una sortită eşecului.
Etapele mentoratului “de business”
 I. Determinarea riguroasă a capacităţilor
învăţăcelului, a aşteptărilor sale,
anticiparea şanselor sale de succes

 II. Diagnoza firmei sau afacerii

 III. Stabilirea şi implementarea măsurilor


Aşteptările celor implicaţi
 Învăţăceii oscilează în atitudinea lor faţă
de mentor pe o scală foarte largă mergând
de la neîncredere sau dezinteres până la
convingerea şi chiar pretenţia ca mentorul
să le rezolve toate problemele.
 Mentorul are rolul de a corija ambele tipuri
de atitudini şi de a stabili un echilibru,
bazat pe un sentiment de încredere
reciprocă
Diagnoza firmei (afacerii)
 Orice organizaţie economică, indiferent de
dimensiuni este un organism viu şi el
poate fi “făcut bine”, poate fi pus pe
picioare numai dacă “diagnoza” se face
dintr-o perspectiva generală şi obiectivă.
 Mentoringul presupune, asadar, o
metapoziţionare, descoperirea problemelor
importante ale afacerii , urmată de
abordarea acestora la toate nivelurile şi
din toate unghiurile.
ETAPE DE LUCRU
 A) cunoaşterea şi familiarizarea cu
grupul ţintă de învăţăcei
 B) comunicarea aşteptărilor reciproce şi
punerea de acord asupra unor proceduri
de lucru
 C) alcătuirea planului de mentorat
 D) activităţile concrete pentru derularea
programului de mentorat
 E) închiderea relaţiei de mentorat sau
redefinirea unui alt tip de colaborare
viitoare
Cunoaşterea detaliată a grupului
 Grupul de discipoli s-a dovedit eterogen atât ca
pregătire cât şi ca aşteptări sau obiective.
Majoritatea îşi doreau o integrare în activităţi
economice , dar etapizat, în funcţie de situaţia
lor particulară:
 a) unii, după încă un ciclu de instruire şcolară
superioară – aceştia au dorit un mentorat
educaţional
 b) alţii , imediat ce posibilităţile le-ar permite –
au dorit un mentorat antreprenorial
 c) o a treia categorie îşi doreau încadrarea în
muncă în calitate de salariaţi
 d) un segment foarte îngust, needificaţi, n-au
dovedit mare interes pentru mentoring
Stabilirea obiectivelor
 Orientarea învăţăceilor spre domeniul unei
afaceri, adecvată abilităţilor personale, educaţiei,
pasiunilor şi mijloacelor materiale personale
 Oferirea de soluţii concrete la probleme practice
legate de organizarea şi funcţionarea unei
entităţi economice: autorizare, dotare-investiţii,
finanţare, management, fiscalizare, sisteme de
evidenţă şi raportare financiară, structurare,
logistică, piaţă
Căile de comunicare
 Cea mai eficientă cale de comunicare
este întâlnirea directă. Pentru a-i spori
eficacitatea , aceasta trebuie programată
 Pentru operativitate, sunt utile şi căile
tradiţionale de informare (telefon,
fax, mail etc.)
 Transmiterea de cărţi, studii, materiale
cu caracter ştiinţific sau legislativ,
proiecte, sunt de asemenea mijloace
comune de informare în business
Secretele unei relaţii de
mentorat reuşite
 Mentoratul se bazează în primul rând pe un
raport de încredere între indivizi
 Mentorul trebuie să aibă într-adevăr ce oferi în
domeniul respectiv
 Relaţia să se bazeze pe un acord comun, cu
obiective simple, realiste, cuantificabile
 Întâlnirile sau dialogul să se deruleze cu
regularitate, fiind urmate de bilanţ periodic
 Păstrarea confidenţialităţii, condiţie a încrederii
 Respectarea unui cod de deontologie mentorală
Concluzii
 Prin această scurtă expunere am dorit să
arăt că activitatea de mentorat se
realizează punând în centrul atenţiei
“ucenicul” sau “învăţăcelul” .
 Dacă aceasta este fundamentată pe
observare atentă, experimentare,
diagnosticare şi decizie, poate contribui
decisiv la succesul pe care acesta îl va
avea în parcursul carierei sale, dar şi mai
departe în viaţă.
Alte concluzii !
 Dacă ţara noastră îşi asumă obiectivul refacerii
economiei, atunci trebuie să găsească şi să aplice
modalităţi diferite de atingere a acestuia. Extinderea
mentoring-ului în Romania poate facilita o dezvoltare a
mediului de afaceri. Pentru a iniţia şi conduce eficient o
afacere nu este suficient să dispui de capital, calitatea
factorului uman fiind esenţială !
 O ţară cu mentori de business mulţi şi valoroşi, cu echipe
de antreprenori şi cu manageri deschisi la invăţare,
poate deveni capabilă sa ridice nivelul economic al clasei
mijlocii.
Tinerii antreprenori trebuie să
înţeleagă......
 Că procesul de învăţare trebuie să fie continuu şi
adecvat preocupărilor
 Că erudiţia se dobândeşte prin studiu , dar
maturitatea doar printr-o sumă de experienţe
trăite
 Că apelul la experienţa şi maturitatea unui
mentor poate fi oricând o mină de aur
 Că banii nu înseamnă întotdeauna şi succes
 Că afacerile fără respectarea eticii sunt
vulnerabile şi predispuse surpării !
 Vă mulţumesc pentru atenţie !

Dr. IOAN BEUDEAN