Sunteți pe pagina 1din 9

6 suflete inocente

Anul 1981 a fost declarat anul internaţional al persoanelor deficienţe, iar după
această perioadă, UNESCO, UNICEF şi CEDO au colaborat şi au militat în
favoarea reformei din învăţământul special.
Rezultatul concret al acestor demersuri a fost organizarea conferinţei de la
Salamanca în 1994, unde s-au trasat directivele de acţiune pentru educaţia
integrată şi reabilitarea pe baza resurselor comunitare.
 persoanele cu cerinţe speciale trebuie
să aibă acces în şcolile obişnuite,
adaptate unei pedagogii centrate asupra
copilului, capabilă de a veni în
întâmpinarea trebuinţelor esentiale
fiecărui copil;
 Aceste scoli sunt cele mai utile
mijloace de combatere a atitudinilor de
discriminare, care vor crea astfel
comunitati deschise, cu vederi mai
largi, primitoare, care construiesc o
societate bazată pe spiritul de toleranţă
şi acceptare; oferă forme de educaţie
pentru toţi; asigură o educaţie eficientă
pentru majoritatea copiilor şi
îmbunătăţesc astfel eficienţa întregului
sistem de învăţământ.
Principiul de bază este reprezentat de ideea ca pentru toţi copiii pot şi
trebuie să fie educaţi împreună deoarece urmează să trăiască împreună,
iar şcoala trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a răspunde nevoilor
tuturor copiilor (Prenton, 2006)
• acceptarea de către părinţi a disponibilităţilor limitate ale copilului lor
• implicarea lor ca parteneri în luarea unor decizii cu privire la copii
• pregătirea personalului didactic pentru activitatea cu aceşti copii
• specialiştii care sprijină integrarea trebuie să acţioneze nu doar asupra copilului cu
dizabilităţi, ci şi asupra familiei acestuia, asupra cadrelor didactice furnizând
informaţii cu privire la disponibilităţile copilului în vederea conceperii unui
curriculum personalizat (Chelemen, 2007).
Prenton (2006, p. 105)
„Integrarea este asimilarea unui
elev în educaţia de masă, unde
acesta se adaptează (sau nu)
politicilor, practicilor şi
curriculum-urilor existente în
şcoala respectivă, în timp ce
şcoala rămâne în mare parte
neschimbată". În comparaţie cu
aceasta, „incluziunea pune
accentul pe necesitatea ca
sistemul educaţional şi şcolile să
se schimbe şi să se adapteze
pentru a răspunde nevoilor
elevilor."
 “ Fiecărui copil ar
trebui să-i spunem :
știi ce ești tu ? Ești
un miracol ! Ești
unic ! În întreaga
lume nu există nici
un copil identic cu
tine...În tine este
toată forța.Da, ești
un miracol.”
(Pablo
Casals)
Prenton, K. - Raport constatativ în urma vizitelor efectuate în
şcoli, iulie 2006, - Conferinţa de evaluare, 2006, Poiana Braşov
Francoise Dolto – Cand apare copilul – Editura Trei (2005)
Gheorghe Schwartz, Gabriela Kelemen – Psihologia copilului,
editura Universitatii Aurel Vlaicu (2006)
Mioara Salloum – Fundamentele psihopedagogiei speciale

https://rd.acer.org, www.shutterstock.com ,
www.c8science.com , www.friendshipcircle.com ,
www.dreamstime.com, www.worldatlas.com
Realizator proiect: Truta Anca Mariela
-Invatator Scoala Gimnaziala nr. 2 Curtici-
Participant la simpozionul
“Integrarea copiilor cu probleme socio-emotionale si CES in
mediul educational”,
realizat de catre Gradinita PP Palatul Fermecat si C.J.R.A.E. Arad,
in colaborare cu
Inspectoratul Scolar Judetean Arad,
Casa Corpului Didactic
si
Liceul cu Program Sportiv
- 9 mai 2018 -