Sunteți pe pagina 1din 17

Izvorul nopţii

de Lucian Blaga

Profesor,
Lazăr Georgiana

CLASA a VIII-a
Frumoaso,
ţi-s ochii-aşa de negri încât seara
când stau culcat cu capu-n poala ta
îmi pare

că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul


din care tainic curge noaptea
peste văi
şi peste munţi şi peste şesuri,
acoperind pământul

c-o mare de întuneric.


Aşa-s de negri ochii tăi,

lumina mea.
DICTIONARUL DE RIME

Schema pentru poezie


…………………………(titlu)
…………………………(autor)

………………………………………feeric
……………………………………întuneric
...........................................munti
..........................................punti.
Cubul

•Compară elementele prozodice din poezie cu cele din


creaţia Lacul;
•Asociază jocul de umbră şi lumină cu sentimentele pe
care le încearcă un îndrăgostit;
•Descrie iubita prin ochii poetului;
• Analizează felul în care se transmit ideile şi
sentimentele;
• Aplică cunoştinţele dobândite şi precizează
procedeele artistice întâlnite în poezie;
• Argumentează folosirea virgulei în primul vers al
poeziei.
Acvariul sentimentelor

Selectează sentimentele pe care le trăieşte


poetul alături de persoana iubită:

frică regret stabilitate

resemnare
admiraţie

nostalgie
dragoste recunoştinţă
Eseul de cinci minute

Elevii se vor împărţi în


două grupuri, în funcţie de
părerea pe care o au
referitor la siguranţa,
respectiv nesiguranţa, pe
care o reprezintă o lume
plină de întuneric şi
mister, argumentându-şi
opţiunea într-un eseu de 5
minute.
De-a v-aţi ascunselea
Creatorii ne prind într-un joc, propunându-ne să vedem
realitatea prin ochii lor. Alege semnificaţia metaforelor
din dreapta, aşa cum crezi că le sugerează poetul.
Începutul
Credinţa Viaţa

Chemarea izvorul

Nefiinţa
Întunericul
Cunoaşterea

Lumina
Misterul
Puzzle
Precizează caracteristicile creaţiei studiate, răspunzând
la următoarele cerinţe, pentru a demonstra apartenenţa
textului la un gen studiat:

•Elemente prozodice
•Modul de expunere

•Felul în care se transmit sentimentele


•Prezenţa eu-lui liric/
naratorului
Diagrama Venn
Compară cele două creaţii lirice învăţate, scriind în
partea comună elementele care le aseamănă, iar în
porţiunea în care nu se intersectează, particularităţile
fiecăreia, adică ceea ce le diferenţiază.

Lacul Izvorul nopţii

S-ar putea să vă placă și