Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU

FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE SI STIINTE APLICATE


SPECIALITATEA FINANTE ȘI BĂNCI

Tema: EXTINDEREA
ACTIVITĂȚII BANCARE

Elaborat: CURTA MAIA, gr.FB1601


Verificat: NEDELCU ANA, dr., conf.univ.
INTRODUCERE

Actualitatea temei este


determinată de cerinţele băncii
comerciale privind promovarea
continuă a noilor servicii şi
produse bancare. Poziţia produselor
şi serviciilor bancare pe piaţa,
determinarea nişei de piaţă şi a
segmentelor-ţintă, utilizarea
mijloacelor de promovare şi stimul a
vinzarilor acestora, necesitatea
diversificării sunt probleme ce tin de
marketingul bancar. Solutionarea
acestora depinde de combinatia de
resurse, de posibilitatile, capacitatile
şi strategiile fiecărei bănci în parte.
PROFILUL BĂNCII
Banca Comercială Română
Chișinău S.A. a fost înfiinţată în octombrie
1998.Unicul acţionar al Băncii este Banca
Comercială Română S.A.

Sediul central

Agenție în Sucursală în Sucursală în


municipiul Chișinău municipiul Cahul municipiul Bălți
gestiunea
conturilor
curente

transferuri gestiunea
de bani și cardurilor de
servicii plată

Principalele
activități

serviciul 24 deschiderea
Banking depozitelor

Creditarea
persoane
fizice și
juridice
Analiza evolutiei indicatorilor de profitabilitate
Anii Abaterea

Indicatorii 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2013 2017-2016

Profit net 1020,2 778,23 1442,7 1363,99 1480,73 460,53 116,74

Venit net din dobanzi 2082,43 2518,77 3038,61 3256,28 2883,82 801,39 -372,46

Rentabilitatea
activelor (ROA) 1,60% 0,92% 1,50% 1,83% 1,85% 0,25 0,02

Rentabilitatea
capitalului (ROE) 9,40% 6,37% 11,45% 11,12% 11,07% 1,67 -0,05

Marja netă a dobânzii 3,90% 3,95% 5,32% 5,50% 4,71% 0,81 -0,79

Indicele eficienţei 135,20% 119,34% 134,81% 131,85% 137,43% 2.23 5,58

Sursa: Elaborat de catre autor in baza datelor din Raportul Anual pe perioada anilor 2013-2017.
Tabelul 2. Analiza indicatorilor medii

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 Nivel Indice Ritm


mediu mediu mediu
Profit net 1020,2 778,23 1442,7 1363,99 1480,73 1217,17 36,29 -63,71
Venit net din
2082,43 2518,77 3038,61 3256,28 2883,82 2755,982 34,62 -65,38
dobanzi

Rentabilitatea
1,6 0,92 1,5 1,83 1,85 1,54 28,91 -71,09
activelor (ROA)

Rentabilitatea
capitalului 9,4 6,37 11,45 11,12 11,07 9,882 29,44 -70,56
(ROE)

Marja netă a
3,90 3,95 5,32 5,50 4,71 4,676 30,19 -69,81
dobânzii
Indicele
135,20 119,34 134,81 131,85 137,43 131,726 25,41 -74,59
eficienţei

Sursa: Elaborat de catre autor in baza datelor din Raportul Annual pe perioada anilor
2013-2017.
PROBLEMA DE CERCETARE

Sreategii de
expansiune bancară
Promovarea în străinătate
produselor si
serviciilor oferite de Diversificarea
bancă produselor și serviciilor
prestate
Crearea feedback-ului
care va furniza bancii
informații suplimentare
Căutarea unor piețe
Extinderea noi de desfacere
Crearea condițiilor de
competivitate a băncii
activității
bancare
Publicitatea
Formarea relațiilor de
parteneriat cu clientela

Implementarea
marketingului bancar
Acțiuni promoționale
Scopul cercetării constă în delimitarea conţinutului
serviciului şi produsului bancar prin studierea promovării,
analizei şi diversificării serviciilor şi produselor bancare noi
autohtone. Diversitatea produselor şi a serviciilor bancare au o
importanţă deosebită, fiind argumentată prin rolul pe care îl au
băncile în economie, prin prezenţa unui mare şi variat număr de
riscuri bancare, prin faptul că banca, mai mult ca oricine,
operează cu banii societăţii
Obiective:

 înţelegerea noţiunilor de produs şi serviciu bancar,

 determinarea tipurilor de produse şi servicii


bancare,strategiile de promovare a acestora în cadrul
sistemului bancar al Republicii Moldova,

 diversitatea produselor şi serviciilor bancare noi oferite de


“BCR CHIŞINĂU” S.A.
Întrebarea de cercetare este: Care este impactul implemententării marketingului
bancar la “BCR CHIŞINĂU” S.A.?

Diversificarea metodelor de promovare va permite


lărgirea cotei de piață

IPOTEZE
Promovarea mai intense a produselor și serviciilor
va permite atragerea unui număr mai mare de
clienți

Dacă banca va utiliza strategii de promovare


potrivite, respectiv se va majora numarul de clienti
atît personae fizice cît și personae juridice, se va
ajunde la diversificarea riscurilor care este foarte
importanta pentru o bancă.
BIBLIOGRAFIE
• Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
• Regulament nr.23/09-01 cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine, aprobat
Cadrul de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din
15.08.1996
legislative și • Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei
normativ. aferente activităţilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014
• Legea instituţiilor financiare. În: Monotorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.550-XIII.

• Cetină Iu. Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Bucureşti, 2001.


• Patraş M. Sistemul bancar: realizări, probleme, perspective, Chişinău, 1993.
Literatura • Mariana Negruş Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Bucureşti, 2008.
• Root, F. (1982). Foreign market entry strategies, AMACOM, New York
de • Yildirim, H.S., Philippatos, G.C., „Efficiency of Banks: Recent Evidence from the Transition
specialitate. Economies of Europe, 1993-2000”, The European Journal of Finance, 13, 2007
• Belostecinic Gr. Concurenta, marketing, competitivitate - Chisinau, 1999.
• Dedu V. Politica de preturi – obiectiv al politicii de marketing / Finante, Banci, Asigurari,
Nr.7-8, 2001.
• Filip A. Marketingul bancar: practici mondiale si directii de implementare in Republica
Moldova – Chisinau, 2004.
• Burciu, A. Activitate bancară internaţională. Bucureşti: ASE, 2009.
• Olteanu, V. Marketing finanzia-bancar. Bucureşti: Ecomar, 2003.
Literatura • Berry, L., Marketing Services. The Free Press, 2005.
de • Aliber, R.Z., „Towards a Theory of International Banking”, Economic Review, Federal
Reserve Bank of San Francisco”, 1976, pp. 5-8
specialitate • Gray, J.M., Gray, H.P., „The Multinational Bank: A Financial MNC?”, Journal of Banking and
Finance, No. 5, 1981, pp. 33-69
• Mihai-Gheorghe A. Imireanu – “Produse si servicii bancare in relatiile de plati interne si
internationale” – Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002,
• Dedu V. Politica de produs – un obiectiv al politicii de marketing / Finanţe, Bănci,
Asigurări, Nr. 1, 2001

Site-uri și • https://www.bnm.md/
link-uri. • https://www.bcr.md/ro/companii
CADRUL TEORETIC ŞI CONCEPTUAL

Produsul bancar este un


document bancar (certificat),
Serviciul bancar este operaţiunea
eliberat de bancă în vederea
bancară de deservire a clientului.
deservirii clientului sau realizării
operaţiei .
•de exemplu: cambia, cecul, depozitul etc. •Spre exemplu, deschiderea unui cont
bancar este un produs, iar deservirea
contului – un serviciu bancar.
METODE DE CERCETARE

Documentarea

Formularea
Interpretarea
problemei de
datelor obținute
cercetare

Identificarea
Consultația
variabilelor

Observația
CONCLUZIE

Analizînd cele menţionate anterior ajung la


concluzia că diversificarea tipologiei produselor
şi serviciilor bancare noi este de o importanţă
majoră pentru bancă întrucît acestea ajută banca
să înfrunte competitivitatea şi să atragă clienţi
cît mai stabili şi fideli.
Multumesc pentru atenție !