Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Lăudaţi-L în sfinţenie (Fa M)

1. Lăudaţi-L în sfinţenie,
Că multe minuni face;
El cu răscumpăraţii Săi,
În strălucire şade.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Amin.
2. Slăviţi-L cu bucurie.
Cântaţi în glasul harpei
Preamăriţi-L cu glorie
Şi cu ruga inimii !
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Amin.
3. Săltaţi toţi de bucurie,
Cari Duhul Sfânt aţi primit!
Lăudaţi-L în smerenie,
Pe Cel ce v-a mântuit.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Amin.