Sunteți pe pagina 1din 20

BILANT DE MEDIU NIVEL II

STATIE DE SORTARE A DESEURILOR


MENAJERE

Giurgea Andrei
1. INTRODUCERE

• Prezenta lucrare reprezinta Bilant de mediu de nivel II la fabrica SELF TRUST din Iasi
. Bilantul de mediu Nivel II a fost elaborat in conformitate cu prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind protectia
mediului aprobata prin Legea 265/2006 si modificata si completata de OUG nr.
57/2007 si OUG nr. 114/2007
• 2. Prelevarea probelor, metodele de analiza, evaluarea si incadrarea valorilor
determinate in urma analizelor, au fost efectuate in conformitate cu prevederile
legislative in vigoare, si anume:
•  OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si
completari de Legea nr. 265/2006 si modificata si completata de OUG nr. 57/2007
si OUG nr. 114/2007;
•  Ordinul ministrului nr. 184/21.09.1997, pentru aprobarea Procedurii de realizare
a bilanturilor de mediu, completat si modificat de Ordinul ministrului nr. 709/1999;
•  Ordinul ministrului nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului, modificat de Ordinul ministrului nr. 592/2002.
2.1. Factorul de mediu aer:

•  Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice


privind protectia atmosferei si Normelor metodologice
privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, modificat de Ordinul nr.
592/2002;
•  Ordinul ministrului nr. 592/2002 “Aprobarea normativului
privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a
criteriilor si metodelor de evaluare a CO2 , NO2 si NOx ,
pulberilor in suspensie, Pb, benzenului, CO si ozonului in
aerul inconjurator”, completat si modificat de Ordinul nr.
27/2007;
•  STAS 12574 – 87 “Aer din zonele protejate – Conditii
tehnice de calitate”;
2.2. Factorul de mediu Apa:

•  Legea apelor nr. 107 din 1996 cu completarile si


modificarile ulterioare (Legea nr. 310/2004, Legea nr.
112/2006, OUG nr. 12/2007, Hotararea Guvernului nr.
83/1997, Hotararea nr. 948/1999, Legea nr. 192/2001,
OUG nr. 107/2002, OUG nr. 130/2007);
•  Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului
privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in
vedrea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;
•  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
modificata si completata de Legea nr. 311/2004;
•  STAS 1342-91 “Apa potabila”;
2.3. Factorul de mediu Sol:

•  Ordinul ministrului apelor, padurilor si


protectiei mediului nr. 756/1997 modificat de
Ordinul nr. 592/2002;
• 2.4. Protectia asezarilor umane:
•  Hotararea Guvernului nr. 1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor;
•  STAS 10009 – 88 “Acustica urbana – Limite
admisibile ale nivelului de zgomot”.
2.5. Scopul Bilantului de Mediu
• Scopul Bilantului de Mediu a constat in identificarea si
cuantificarea impactului de mediu, potential sau efectiv, de pe
amplasamentul analizat, in vederea fundamentarii deciziei
autoritatii de mediu competente de emitere a Autorizatiei de
Mediu. Bilantul de mediu a avut in vedere prevederile Ordinului
ministrului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu. Bilantul de mediu Nivel II a avut ca scop
realizarea de investigatii in vederea identificarii nivelului de poluare
indus de activitatea desfasurata pe amplasamentele analizate,
cuantificarea poluarii existente in vederea fundamentarii deciziei
autoritatii de mediu si identificarea masurilor necesare in cazul
terenurilor afectate, aceste informatii urmand a fi folosite pentru
intocmirea Programului de conformare care va fi agreat intre SELF
TRUST si Autoritatea de Mediu.
3. CONDITII GENERALE DE
AMPLASAMENT
• 3.1. LOCALIZARE
• Obiectivele analizate in prezentul bilant reprezinta
statia de sortare a deseurilor menajere SELF TRUST.
Aceasta statie este amplasata la periferia orasului Iasi.
• 3.2. GEOMORFOLOGIE
• Statia este amplasata in orasul Iasi, care se afla in
platforma moldoveneasca. Din
punct de vedere structural, platforma este alcătuită
dintr-un soclu Precambrian, în compoziția căruia
intră șisturi cristaline străbătute de intruziuni granitice,
similare cu formațiunea de Crivoirog.
3.3. GEOLOGIE:

• Teritoriul judetului Iasi apartine din punct de vedere geologic unitatii


structurale a Platformei Moldovenesti, caracterizata printr-o mobilitate
tectonica redusa, o structura si o constitutie litologica relativ simpla.
• Fundamentul este constituit din roci cristaline cutate cu importante
intruziuni granitice de varsta precambriana, peste care se dispune o
cuvertura sedimentara cu grosimi intre 1.000 si 2.000 m, formata din
depozite ordovician-siluriene, cretacice si neogene.
• Ultimile depozite din seria neogena sunt cele sarmatiene, cu o grosime de
280 m la Iasi si peste 1.000 m spre valea Siretului. Acestea au o structura
monoclinala, cu inclinare de 8-10 m/Km de la nord-vest catre sud-est.
• Ø Sarmatianul inferior (Volhinianul) apare la zi doar in partea de nord-
vest a teritoriului sub forma unui pachet de marne si argile cu alternante
de marne nisipoase, nisipuri si intercalatii de gresii.
• Ø Sarmatianul mediu (Bessarabianul) ocupa cea mai mare parte a
teritoriului
3.4. Hidrogeologia

• Apele subterane din cadrul judetului Iasi sunt de doua categorii: captive (sau de
adancime) si libere.
• A.Apele subterane captive includ strate acvifere sub presiune, acumulate in
depozite sedimentare nesectionate de vaile raurilor. Ele au caracter ascensional
sau chiar artezian si sunt puternic mineralizate, fiind interceptate prin foraje la
diferite adancimi, in depozite siluriene, badeniene, sarmatiene. In zona orasului
Iasi au fost intalnite astfel de ape cu mineralizari cuprinse intre 13 si 30 g/l, la
adancimi incepand de la 320 m la 1100 m. In forajele de la Nicolina, s-au
interceptat ape clorosodice, sulfuroase, iodurate, bromurate, bicarbonatate, cu
calitati terapeutice deosebite, care au favorizat aparitia si dezvoltarea statiunii
balneare Nicolina.
• B.Apele subterane libere includ strate acvifere fara presiune, cantonate in
depozitele sectionate de vai, puternic influentate de precipitatii. In functie de
conditiile morfologice si litologice, aceste ape pot fi grupate in mai multe unitati
hidrogeologice, deosebite intre ele prin rezerva de apa si adancimea la care se
gasesc:
• Ape subterane de lunca, intalnite in depozitele aluvionare cuaternare ale
raurilor principale, in cadrul a doua tipuri de acvifere: de tip Siret si de tip Prut.
4. SCURTA PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATII DESFASURATE
PE AMPLASAMENT

• A. Transportor orizontal
•  Transportorul are o lungime totala de 6.000 mm, latimea utila a
benzii fiind de 1.200 mm.
•  Conveiorul se afla pozitionat intr-un buncar confectionat din
profile si table profilate vopsite in camp electrostatic.
•  Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 4 KW, 1500 RPM,
alimentat la 230/400, cu o frecventa de 50 hz si este dotat cu un
reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.
•  Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta
la hidrocarburi
•  Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si
profile din otel laminat vopsite in culoarea gri carbon sau orice alta
culoare dorita de beneficiar
Limitator de strat

• Acesta este confectionat din profile metalice si table profilate si are rolul de a limita inaltimea
stratului de deseu transportat la 30 – 35 cm.
• B. Banda transportoare inclinata pentru separare grosiera si alimentare sita vibratoare (Conveior
belt) Conveiorul are rolul de a prelua deseurilor de la Banda orizontala si de a trimite mai departe
catre conveiorul de alimentare a sitei vibratoare.
•  Transportorul are o lungime totala de 13.000 mm.
•  Latimea benzii este de 1200 mm
• .  Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 4 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o
frecventa de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.
•  Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.
•  Banda este dotata cu racleti metalici pentru antrenarea deseurilor in plan inclinat, dispusi pe 3
randuri avand lungimea 250 mm si inatimea 50 mm, pasul de dispunere al racletilor este de 500
mm.
•  Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi.
•  Viteza nominala a benzii este 0.5 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de
comanda in intervalul 0.1-1 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii
aceasta poate sa se reflecte in cotatia de pret.
• Deschizator de saci (bag opener)
•  Deschizatorul este prevazut cu discuri pentru desfacerea sacilor
• .  Dimensiuni aproximative 4000 x 2000 mm 3.
• Sita vibratoare (Vibration sleeve)
• Sita vibratoare are rolul de a indeparta deseurile care au granulatie
fina.
• C. Ansamblu - Conveior sortare (Sorting belt)
•  Ansamblul are o lungime totala de 24.000 mm, latimea utila a
benzii fiind de 1200 mm.
•  Ansamblul este compus dintr-un conveior inclinat care preia
deseurile de la sita vibratoare si un conveior orizontal pentru
sortare
•  Inaltime de lucru in cabina de sortare este de 1.105 mm.
•  Banda este prevazuta cu 8 posturi de sortare, fiecare post avand
cate un jgheab pt fractia colectata.
• D. Conveior in buncar pt fractii sortate
(Underfloor conveyor belt sorted fractions)
• Conveiorul are rolul de a prelua deseurile
sortate din boxele de sortare si de a le
transporta catre conveiorul de alimentare a
presei de balotat.
•  Banda transportoare este din cauciuc, cu
insertii textile, rezistenta la hidrocarburi.
•  Transportorul are o lungime totala de 8.000
mm.
•  Latimea benzii este de 1000 mm.
• F. Platforma metalica si cabina de sortare
(Sorting cabin)
• Platforma este prevazuta cu scari de acces si
balustrade laterale pentru a preintampina
caderea accidentala a operatorilor.
•  Cabina este prevazuta cu sistem de
ventilatie, incalzire si desprafuire.
•  Cabina este prevazuta cu sistem de
iluminare specific.
• G.Banda transportoare de evacuare deseuri
sita vibratoare - Conveior orizontal pentru
transport produs
• Intreaga structura este confectionata din tabla
neagra decapata si profile din otel laminat
vopsite in culoarea gri carbon sau orice alta
culoare dorita de beneficiar.
5.METODE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE PENTRU PRELEVAREA PROBELOR,
EFECTUAREA DETERMINARILOR ANALITICE SI EVALUAREA REZULTATELOR

• Echipamentele utilizate pentru prelevarea,


conservarea si transportul probelor au constat
in:
•  Recipiente din sticla si plastic pentru
prelevarea probelor de sol si apa;
•  Cutii frigorifice pentru depozitare si
transport recipiente probe.
6.INVESTIGATII SOL SI SEDIMENTE

• . Aceste activitati sunt procedurate in cadrul SELF


TRUST si se desfasoara pe baza contractuala intre SELF
TRUST si institutiile ce detin laboratoarele care
efectueaza analizele.
• 6.1. PRELEVARE PROBE DE SOL
• a. Emisii de efluenti gazosi radioactivi
• Valorile inregistrate in semestrul I 2017 pentru
indicatorii analizati (activitate beta globala,
concentratie masica a uraniului in probele de
sol/vegetatie, concentratia beriliului in probele de sol
se situeaza mult sub limitarile prevazute de legislatia
din domeniul protectia mediului.
• 7.CALITATEA AERULUI
• Emisiile de efluenti gazosi radioactivi au fost analizate in Bilantul de
mediu nivel I concluzionand-se ca in perioada 2015-semestrul I
2017 acestea au fost sub limitele prevazute in Autorizatia de Mediu
si Autorizatiile de functionare emise de CNCAN .
• b. Emisii de noxe nonradioactive
• Analizand rezultatele masurarilor de emisii de noxe nonradioactive
in atmosfera (semestrul I 2017) comparativ cu limitarile Ordinului
MAPPM nr. 462/93 si Ordinului MAPPM nr. 756/1997, se constata
ca emisiile de poluanti specifici se situeaza sub PA/PI aferente.
• 8.ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
• Nivelul de zgomot echivalent masurat la limita incintei industriale,
pentru semestrul I 2017, pe timp de zi, se incadreaza in valoarea
admisibila stabilita de legislatia in vigoare, respectiv 65 dB(A)
9. CONCLUZII

• In ceea ce priveste impactul generat asupra starii de


sanatate a populatiei din zonele limitrofe analizate, generat
de activitatile SELF TRUST I, in conditii normale de
functionare, se poate concluziona ca nu exista riscuri
potentiale pentru starea de sanatate a populatiei. Incintele
si perimetrul FCN sunt sigure si nu prezinta riscuri de
imbolnaviri profesionale.
• SELF TRUST respecta conventiile, tratatele, acordurile si
angajamentele internationale la care Romania a aderat
(AIEA, EURATOM, s.a.).
• SELF TRUST are implementat propriul Program pentru
Protectia Mediului elaborat in conformitate cu legislatia
interna si internationala
BIBLIOGRAFIE
• 1.http://www.mmediu.ro/app/webroot
/uploads/files/Ord_184_1997_bilant_m
ediu.docx
• 2.http://www.anpm.ro/documents/28797/2506
132/RAPORT+BM+I_sc+coral+srl-
2015.pdf/1fe7640c-5809-415b-86e4-
82627a539ef6
• 3.http://www.evaluareimpact.ro/index.php/bilan
t-de-mediu/42-bilant-de-mediu

S-ar putea să vă placă și