Sunteți pe pagina 1din 27

NOŢIUNEA DE

“PROFESIONIST”
ÎN NOUL COD CIVIL

Lect.univ.dr. MĂDĂLINA BOTINĂ


Universitatea Ovidius Constanța

Conferința Dreptul afacerilor 2011


București, 13-14 mai 2011 1
NOUL COD CIVIL DEFINEŞTE UNELE CONCEPTE
FUNDAMENTALE ?

2
PRECIZĂRI CONCEPTUALE ŞI DE ORDIN
TERMINOLOGIC
 Definirea conceptelor fundamentale este
necesară ca bază a unui drept privat unic.
 Exemplificări:

 fapt juridic;

 act juridic;

 proprietate ;

 contract.

3
“CUVINTE PROFANE” INTRODUSE DE NCC

 Art. 3 alin. (2) precizează că sunt


profesionişti “toţi cei care exploatează o
întreprindere”.

 Art. 3 alin. (3) întregeşte definiţia sau


înţelesul termenului “profesionist”.
 Dar o definiţie propriu-zisă a
profesionistului nu există.

4
 Prescripțiile preventive conțin soluții pe
termen lung și mediu pentru atenuarea
leziunilor provocate de criză.

 Actuala criză a scos în evidență


primejdiile dictaturii de piață și ale
exceselor capitalismului financiar și a
generat conceptul, cel puțin bizar, de
„capitalism just” într-o economie de piață
care să nu fie o „societate de piață”.
5
TREI DEFINIŢII?

1. DEX

2. VOCABULAIRE
JURIDIQUE

3. ENGLEZ

6
 1. DEX: “Persoana care lucrează într-un
anumit domeniu de activitate pentru care
are o pregătire corespunzătoare”.
 2. În Vocabulaire juridique la termenul
“professione” prin opoziţie cu înţelesul
profan, se precizează că în materia
dreptului consumatorului termenului de
consumator i se opune termenul de
“profesionist”, ca fiind orice persoană
fizică sau juridică care ..., acţionează în
cadrul activităţii sale profesionale private
sau publice.
7
 Principalii actori ai economiei sunt
profesioniştii, care au ca profesie
sau ca obiect de activitate afacerile.
 Persoanele fizice pot fi autorizate să
exercite o activitate economică,
inclusiv cu caracter de profesie, sau
pot să îşi organizeze o întreprindere
individuală ori familială.

8
 Titularii întreprinderii individuale sau
familiale sunt profesionişti, în sensul
Noului Cod civil, întrucât ei exploatează o
întreprindere.

9
 Un alt exemplu este dat de profesiile
reglementate sau liberale, rezervate prin
lege persoanelor autorizate să practice
asemenea profesii.
 Exemple:

 Aceste profesii şi ocupaţii sunt


întreprinderi, iar titularii lor sunt
profesionişti, in sensul NCC.

10
Sfera profeşioniştilor nu se limitează la
persoanle fizice sau juridice, ci se extinde
şi la entităţile colective fără personalitate
juridică, aşa cum sunt, spre exemplu,
grupurile de societăţi şi societăţile civile
fără personalitate juridică.

11
 O trăsătură comună a profesioniştilor
este, indifernt din categoria în care s-ar
clasifica, obligaţia de înregistrare într-un
registru public (registrul comerţului,
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, tabloul
anual al unei profesii autorizate sau
reglementate).

12
Art. 3 din Noul Cod civil
român

Profesionistul
este definit prin
raportare la
întreprindere.

13
 Legea defineşte nu întreprinderea , în
sine, ci exploatarea unei întreprinderi,
adică exerciţiul sistemic al unei activităţi
economice, cu sau fără scopul de a obţine
profit.

14
 Întreprinderea, sintetic definită , este o
afacere organizată.
 Afacerea este o activitate sistemică,
orientată într-un scop specific (de obicei,
obţinerea de profit), dar care relevă un
risc asumat.
 Întreprinderea este o afacere pentru că
presupune asumarea unui risc.

15
ECHIVALENTUL DIN DREPTUL ANGLO-SAXON AL
ÎNTREPRINDERII ESTE NOŢIUNEA DE BUSINESS.

16
Profesioniştii sunt:

1. Persoanele fizice care desfăşoară


activităţi economice în mod independent,
respectiv comercianţii, personale fizice
autorizate (PFA), întreprinzătorii
individuali şi cei care sunt asociaţi în
cadrul unor întreprinderi familiale,
precum şi persoanele care exercită
profesii reglementate sau liberale;

17
Profesioniştii sunt:

1. Persoanele fizice care desfăşoară


activităţi economice în mod independent,
respectiv comercianţii, personale fizice
autorizate (PFA), întreprinzătorii
individuali şi cei care sunt asociaţi în
cadrul unor întreprinderi familiale,
precum şi persoanele care exercită
profesii reglementate sau liberale;

18
Profesioniştii sunt:

2. Persoanele juridice de drept privat adică


societăţile comerciale, organizaţiile
cooperatiste, regiile autonome,
societăţile civile cu personalitate
juridică, grupurile de interes economic;

19
Profesioniştii sunt:

3. Instituţiile publice care exploatează o


întreprindere , indiferent dacă obţin sau
nu profit;
Este cazul regiilor publice, al spitalelor,
universităţilor, autorităţilor de
reglementare, supraveghere şi control .

20
Profesioniştii sunt:

4. Titularii unei întreprinderi pot fi, însă,


chiar şi enităţile fără personalitate
juriridică, cum ar fi societăţile civile fără
personalitate juridică.

21
CONCLUZII

22
CONCLUZII

 Comerciantul numai este definit potrivit


activităţii pe care o desfăşoara, ci,
eventual, potrivit criteriului formal,
respectiv obţinerea autorizaţiilor
prevăzute de lege şi înmatricularea în
Registrul Comerţului.

23
CONCLUZII

 În condiţiile actualului cadru legislativ,


“materia comercială” ar putea fi redefinită
în sensul cuprinderii activităţilor de
producţie, comerţ sau prestări de servicii,
la care se pot adăuga activităţile privind
executarea de lucrări, activităţi
concretiyate în contracte de: vânzare-
cumpărare, furnizare, antrepriză,
societate, etc..

24
CONCLUZII

 Activităţile, operaţiunile desfăşurate de


comercianţi sunt reglementate, în
principal de NCC, iar regimul juridic al
comercianţilor se regăseşte în legislaţia
specială, în principal O.U.G. Nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale şi de Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale.
25
Între cel tare și cel
slab, între cel
bogat și cel sărac,
libertatea este
aceea care oprimă
și legea este aceea
care eliberează.
(Henri de Lacordaire)

26
subiect…deschis 27