Sunteți pe pagina 1din 16

Reţeaua de

telefonie fixă
Reţeaua de telefonie fixă - este cea mai veche
reţea de telecomunicaţii la nivel mondial. Ca orice
reţea de comunicaţii,este formată din căi de
comunicaţie,terminale şi noduri.
Denumirea oficială a reţelei de telefonie
fixă este PSTN (Public Switching Telecomunication
Network,adică Reţeaua telefonică centrală publică).

1.Căile de comunicaţie folosite în reţeaua


telefonică sunt:
- cablul torsadat utilizat între terminale şi noduri
- cablul torsadat si cel cu fibră optică,folosit între
noduri
- undele radio (folosite,de exemplu,cazul
telefonului fără cordon).
2.Terminalele reţelei telefonice pot fi:
telefonul,faxul,telexul.
Telefonul
Telefonul este un mijloc de comunicaţie ce transmite voce
sau alte sunete la diferite distanţe,prin intermediul curentului
electric sau al undelor radio.
Telefonul are următoarele componente principale:
- receptorul,care este alcătuit dintr-un microfon
(emiţător),ce transformă undele sonore în variaţii ale
curentului electric si un difuzor,ce recepţionează
semnalele electrice şi le transformă în unde sonore
(sunete).
- corpul telefonului,care are încorporate circuitele
electronice şi discul sau tastele cu numere.
Daca se doreşte efectuarea unei convorbiri de la
un telefon fix,aflat într-o clădire,se ridica receptorul şi
se formează numărul dorit.
Când se rostesc cuvinte ,vibraţiile sonore ale
vocii vorbitorului ajung in microfonul
receptorului,unde sunt transformate în semnale
electrice ,acestea sunt transmise de-a lungul căilor de
comunicaţii până la telefonul interlocutorului şi
anume în difuzor,unde sunt transformate în unde
sonore(voce,sunete).
Telefonul public
Realizarea convorbirii de la telefonul public se face
folosind cartele magnetice(telefonice).
Telefonul public are un afişaj electronic,iar
pentru a realiza o convorbire telefonică afişajul
trebuie să arate mesajul “ Telefon disponibil ”.În
continuare se procedează astfel:
- se ridica receptorul şi se introduce cartela
telefonică în spaţiul destinat acesteia
- se formează numărul dorit (cu prefixul
aferent).Periodic,în timpul convorbirii, telefonul
afişează suma existentă în cont
- la terminarea convorbirii, se aşază receptorul în
furcă,iar pe afişaj apare mesajul că se poate elibera
cartela.
Pentru cazurile de urgenţă se pot efectua apeluri
gratuite la poliţie,pompieri,salvare şi jandarmerie fără
a fi necesară o cartelă telefonică.
Faxul
Faxul este aparatul utilizat în domeniul comunicaţiilor pentru
transmiterea prin semnale analogice a textelor, materialelor
grafice sau a fotografiilor.
Transmiterea unor astfel de informaţii prin fax se
face folosind unde radio,cabluri torsadate sau cabluri
submarine(pentru comunicaţiile transoceanice).
Pentru a trimite un mesaj prin fax(facsimilul) se
introduce in aparat foaia (sau foile) documentului,se
ridică receptorul, se formează numărul de telefon al
faxului de destinaţie şi se aşteaptă până se aude un
semnal sonor de expediere,se apasă butonul START-
COPY şi se pune receptorul in furcă. Când se încheie
transmiterea documentului, faxul expeditorului
primeşte un mesaj de confirmare privind reuşita
expedierii. Dacă transmisia nu s-a realizat, se
primeşte un mesaj de eroare.
Telexul
Telexul reprezintă un sistem combinat de
comunicaţii,ce utilizează pentru apelarea destinatarului
–telefonul - iar pentru transmiterea mesajelor –
telegraful. Deşi în lume există peste 3 milioane de linii
telex funcţionale,telexul are o pondere extrem de mică
în telecomunicaţii.
Telefonul fără
cordon
Telefonul fără cordon este un telefon obişnuit,la care
legătura între receptor şi aparat se face prin unde radio.
Cele două părţi principale ale telefonului fără
cordon sunt:receptorul-partea mobilă şi baza-partea
fixă.
Baza este conectată la PSTN şi recepţionează
apelurile telefonice ca pe semnale electrice ce vin din
reţeaua telefonică şi le transformă în semnale radio de
tip FM,pe care le transmite către receptor. Receptorul
transformă semnalele radio în semnale electrice şi le
transmite către difuzor unde sunt transformate în
unde sonore(voce sau sunete).Telefonul fără cordon
funcţionează pe o pereche de frecvenţă radio care face
posibilă ascultarea şi vorbirea în acelaşi timp.
Perechea de frecvenţe radio ale acestui tip de telefon
se numeşte frecvenţă duplex.
3.Nodurile reţelei telefonice fixe se numesc
centrale telefonice.
În prezent se folosesc tot mai mult centralele
telefonice digitale, ele realizând transformarea
mesajelor analogice,primite de la abonaţi (prin cabluri
torsadate sau unde radio), în date digitale. Aici,datele
sunt prelucrate şi transmise către alte centrale
telefonice,unde sunt din nou transformate în semnale
analogice şi transmise prin cabluri torsadate, către
abonaţii apelaţi.
*********Sfârşit****
*****
BIBLIOGRAFIE
Educaţie tehnologică, manual pentru
clasa a-VII-a,Gabriela Lichiardopol
&Cristian Galin,editura Aramis 2006
Realizat de:
Ieremciuc Viorel
Clasa a-VII-a D

Şcoala.Ion Creangă.Suceava

Prof.îndrumător:
Gorcea Oltea