Sunteți pe pagina 1din 14

Modul: 5

Specializare și an de studiu: AMG 1


Profesor: MUNTEANU ALINA
Unitate de competență: BIOCHIMIE
Titlul lecției: Compozitia materiei vii
Data ultimei actualizări:23.09.2018

Școala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău


Bacău, Str. Bicaz, nr. 7, str. Mihai Eminescu, nr. 33
www.scoalasanitarapostliceala.ro
INTODUCERE

• Biochimia - reprezintă știința care se


ocupă cu studiul vieții la nivel molecular.
• - face legătura dintre chimie (care
studiază interacțiunile atomice și
moleculare) și biologie (care studiază
structura și interacțiunea celulelor
organismului).
• Biochimia are 2 ramuri :
- biochimia structurala studiaza
structura substantelor din organismele
vii(proteine,glucide, lipide, enzime,
hormoni).
- biochimia metabolismului studiaza
procesele metabolice ale nutrientilor
(transformarile lor in interiorul
organismului).
Compozitia materiei vii

Materia este o realitate obiectiva care exista


independent de vointa si constiinta omului.Materia
este formata din corpuri →corpurile din substante
→substantele din molecule si moleculele din
atomi.
Substantele sunt de 2 feluri:
-substante organice(proteine,
aminoacizi,glucide, lipide)
- substante anorganice(apa, saruri minerale)
• Există 28 de elemente chimice care se găsesc
în mod constant în toate organismele vii:

• 13 nemetale:C, H, O, N, S, P, Cl, F, Br, I, As, Si,


B

• 15metale:Ca, Na, K, Mg, Fe,Zn, Cu, Ni, Co,


Mn, Al, Pb, Ti, Mo (Molibden),Sn (Staniu).
• După ponderea lor, cele 28 de elemente se
clasifică în:
• Macroelemente: reprezintă 99,9% din total, şi
ca elemente majore sunt:C,O,H,N

• Microelemente:0,09% din total, si ca


ex:P,Ca,S,Cl,Mg,Na,K

• Oligoelemente:0,01% din total, I, Al,Si,Mn,Se


etc
• Atomii de H şi O, alături de atomul de C, formează
primii constituenţi elementari ai materiei vii. Atomul de
N este, de asemenea, un element esenţial, deoarece
alături de C, H, şi O intră în compoziţia substanţelor
proteice, adică a compuşilor care reprezintă structurile
moleculare cele mai importante ale materiei vii. Atomii
de C, H, O şi N sunt înzestraţi cu o proprietate comună
şi anume pot stabili legături covalente prin distribuirea
de perechi de electroni.
• Elementele mai puţin abundente (P, S, Ca, Mg) iau
parte ca elemente de construcţie în alcătuirea
moleculelor ce intră în alcătuirea organismelor vii, iar
Cl, Na şi K s-au dovedit şi ele indispensabile vieţii.
APA este cel mai important lichid pentru
viaţă. Este importantă nu numai pentru faptul
că este principalul constituent din punct de
vedere cantitativ al organismelor vii, ea
depăşind, de cele mai multe ori, totalul
celorlalţi constituenţi, dar prezintă importanţă
şi pentru faptul că ia parte la organizarea
structurală a sistemelor biologice şi la
activitatea metabolică a acestora.
• Rolul apei în organism:
• -participă la procese de morfogeneză-prezintă mare
capacitate de solubilizare
• -produce hidratarea numeroaselor substanţe
• -asigură mediul optim de desfăşurare a reacţiilor
metabolice
• -reprezintă un mijloc de transport al substanţelor în
sistemul circulator
• -asigură menţinerea echilibrului acido-bazic, osmotic,
coloid-osmotic în organism
• -participă la procesul de termoreglare
• -participă la transportul transmebranar.
Cuantumul apei în organism

• organismul adult: 60-66%-variaţii în raport cu


vârsta:
• nou născut 68-74%
• bărbatul adult 60-65%
• femeia adultă 52%
SĂRURILE MINERALE

Sărurile minerale nu constituie o sursă


de energie pentru organism dar ele sunt
indispensabile vieţii. Ele reprezintă 4% din
greutatea corpului. Sărurile minerale sunt
eliminate zilnic prin urină deci ele trebuie
readuse zilnic în organism prin alimente.
Rolul compuşilor minerali în organism:
• Contribuie la procese de morfogeneză (ţesut
osos, ţesut cartilaginos, ţesut conjunctiv etc.);
• Activatori în diferite reacţii enzimatice;
• Inhibitori ai unor reacţii enzimatice;
• Menţinerea stării fizico-chimice normale a
coloizilor din organism şi a presiunii coloid-
osmotice(presiunea data de proteinele din
plasma);
• Formarea sistemelor tampon fiziologice;
• Realizarea sistemelor bioelectrice;
• Intră în compoziţia unor efectori chimici: Co în
vitamina B12, iodul în hormonii tiroidieni etc

S-ar putea să vă placă și