Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
SPECIALIZAREA MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU

Lucrări Topo-Geodezice necesare trasării pe teren


a unei construcții P+1E, situată în municipiul
Cluj-Napoca, județul Cluj

Coordonator: Absolvent:
Ș.L.Dr. Ing. BONDREA Mircea Vasile Frătean Tudor-Paul
Structura proiectului de diplomă
 Capitolul I – Date generale
 Capitolul II – Instrumente, metode de măsurare,
programe utilizate
 Capitolul III – Prezentarea teoretică a modelelor
matematice utilizate în prelucrarea observațiilor
 Capitolul IV.-Documentația necesară obținerii
autorizației de construire
 Capitolul V – Trasarea în teren a obiectivului proiectat
 Capitolul VI – Concluzii
Capitolul I – Date generale

 Clădire de locuit
 Regim de înălțime: P+1E
 Fundația realizată din beton, zidărie din cărămidă, învelitoare din țiglă
 Suprafața terenului fiind de 847 m²
 Imobilul este situat pe strada Jupiter
Capitolul II – Instrumente, metode de măsurare, programe utilizate

 Pentru efectuarea măsurătorilor s-a ales utilizarea unui aparat


din categoria instrumentelor tahimetrice moderne, și anume
stația totală, Leica TS 06 produsă de firma elveţiană Leica
Geosystems.
Programele software utilizate:

Software de prelucrare Programele Microsoft


grafică AutoCAD 2007 Office(Word, Excel, PowerPoint)
Capitolul III – Prezentarea teoretică a modelelor matematice utilizate în prelucrarea observațiilor

Schița rețelei geodezice


Cap III. Coordonatele punctelor rețelei
Cap. III Îndesirea rețelei de sprijin
Capitolul IV.-Documentația necesară obținerii autorizației de construire

 borderoul;

 dovada achitării tarifelor legale;

 cererea de recepție;

 copia avizului de începere a lucrării, după caz;

 copia extrasului de carte funciară pentru informare;

 copia certificatului de urbanism;

 inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

 calculul analitic al suprafețelor;

 memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obținute, date referitoare la imobil,
suprafața pe care se execută lucrarea, date referitoare la situația existentă și la cea propusă, specificarea
modului de materializare a limitelor;
 planul de încadrare în zonă la scara 1:5 000-1:10 000planul topografic (în format analogic și digital -
format .dxf) la scara 1:5 000-1:100, dupa caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona
supusă investitiei;
 fisierul .cpxml pentru zona supusă investiției
Capitolul V – Trasarea în teren a obiectivului proiectat
Trasarea axelor principale și de bază
Trasarea cotei ±0.00 a construcției prin nivelment geometric

 Pentru a trasa cota ±0.00 a construcției se


instalează aparatul la mijlocul distanței
dintre reperul de nivelment A si punctul D
a cărui cota urmează să fie trasată.
 Se efectuează citirea pe miră din punctul A
și se calculează cota planului de viză.
 În continuare se determina citirea pe miră,
necesară transmiterii pe teren a cotei din
proiect.

 Pentru marcarea cotei, se ridică sau se coboară mira, până când


firul reticular orizontal, se va efectua o citire egală cu cea calculă.
 Cota proiectată va fi dată de poziția tălpii mirei.
Transmiterea axelor pe împrejmuiri
Inițial vom staționa in A1 și vom
încadra cuiul de pe țărușul cu care s-
a materializat D1 între firele
reticulare ale lunetei iar cu ajutorul
șurubului de mișcare fină pe
verticală vom aduce firele reticulare
pe baliză și vom materializa astfel
transmiterea axei 1-1 pe
împrejmuire printr-un cui.

Similar se procedează pentru toate


intersecțiile.
Verificarea diagonalelor
Concluzii
 Ingineria topografică este o meserie frumoasă,
satisfăcătoare și extrem de utilă pentru domeniul
construcțiilor . În cadrul acestei lucrări am prezentat doar
o mica parte din plenitudinea operațiilor care pot fi
realizate de către un inginer topograf.
 În acest proiect, cu ajutorul tehnicilor de măsurare și
prelucrare topografice, am realizat operațiunile necesare
pentru trasarea obiectivului propus. Am verificat rețeaua
geodezică și am constatat că este stabilă. Am ridicat toate
punctele de detaliu ale terenului și am întocmit planul de
situație. Pe baza planului primit de la proiectant, am
stabilit elementele necesare trasării constructiei atât în
plan cât și pe verticală.
Vă mulțumesc pentru timpul și
sprijinul acordat!

S-ar putea să vă placă și