Sunteți pe pagina 1din 6

Halogeni – proprietati fizice

Proprietate F Cl Br I At
P.t., °C -220 -101 -7 114  
P.f., °C -188 -35 59 183  
Solubilitate-apă, 20°C - 0.09 0.21 0.002  
Electronegativitate (Pauling) 4 3 2.8 2.5 2.2
ε0 - potenţial electrochimic, V 2.87 1.36 1.07 0.54 0.3
Energie de disociere, kJ·mol-1 157 244 193 15.1 116
Raza atomică, nm 6.4 9.9 11.1 21.8 -
Raza ionică, nm 13.3 18.1 19.6   -

Toţi halogenii au un miros neplăcut, caracteristic şi


sunt toxici. De asemenea toţi se dizolvă în solvenţi
organici.
Halogeni – proprietati chimice
X'X (X'X3,X'X5, X'X7)
(X'X
(1)
(1) - Produsul depinde de raportul de
X2' amestecare dar nu se cunosc toti
compusii
C(Si) posibili
MXn M X2 CX4 (SiX4)
(2)
S(Se,Te) (2) - Pentru x < 2, exceptie Be, compusii
P obtinuti sunt ionici. Restul prezinta
(As, Sb) SX4 (EX6) un caracter covalent.
PX3
Halogeni – proprietati chimice
HX + HXO

COX2 X2' + HX
H2O
CO HX'

SO2
SO2X2 X2 NH3
N2 + HX
(H2SO4) 2-
S2O3 H2S (Se, Te)

OH-
2- H2SO4 + HX
S4O6
(H+ + X-) + XO-
Halogeni - Utilizări
Fluorul se utilizează pentru obţinerea industrială a freonilor
(cloro-fluorocarburi – prescurtat CFC) substanţe importante
pentru generarea aerosolilor dar şi în calitate de agenţi
frigorifici sau agenţi spumanţi (de exemplu pentru obţinerea de
polimeri poroşi). Un anumit sortiment de CFC şi-a găsit
aplicaţii în calitate de sânge artificial (incolor). De asemenea se
mai utilizează în sinteza industrială politetrafluoretilenă
(prescurtată PTFE, un polimer cunoscut şi sub denumirea
comercială de Teflon®), care în funcţie de numărul de unităţi
din lanţ poate fi un lubrefiant (ulei) sau un material plastic
rezistent mecanic şi termic, utilizat pentru garnituri de etanşare
(chiar la presiuni ridicate) sau ca agent ce împiedică lipirea (un
exemplu vasele acoperite cu PTFE). Tot cu fluor elementar se
sintetizează UF6 – un intermediar în vederea separării
izotopului 235U necesar preparării combustibilului nuclear.
Halogeni - Utilizări
Clorul se foloseşte pentru sinteze organice: obţinerea
triclorfenolului, un desinfectant sau a clorurii de vinil, din care se
prepară policlorura de vinil (PVC) – unul din cei mai utilizaţi
polimeri. Serveşte de asemenea la obţinerea hipocloritului de sodiu,
desinfectant şi agent de albire casnic, a clorurii de var, CaOCl2, cu
utilizări similare. Clorul a fost primul gaz toxic de luptă folosit.
Derivaţi ai clorului servesc aceluiaşi scop şi în zilele noastre, de
exemplu iperita - Cl-(CH2)2-S-(CH2)2-Cl. Este utilizat tot mai
puţin pentru tratarea apelor potabile în vederea desinfecţiei. Tot din
clor se sintetizează unii solvenţi industriali importanţi: cloroformul,
CHCl3, teraclorura de carbon, CCl4. De asemenea se mai remarcă
percloretilena sau şi 111-tricloretanul - solvenţi utilizaţi industrial
în degresări sau pentru curăţătoriile chimice. Cloroformul, CHCl3,
a fost şi primul anestezic general folosit în chirurgie. Astăzi alţi
derivaţi ai halogenilor (ex CF3-CHBrCl) i-au luat locul în calitate
de anestezice. În plus, clorura de etil, C2H5Cl, este un anestezic
local.
Bromul: numeroase sinteze organice, de exemplu obţinerea 1,2
– dibrometanului, un aditiv în benzinele auto ce evită arderea
bruscă a benzinei, mărind cifra octanică, sinteza brom-clor-
metanului, CH2BrCl - lichid folosit la stingerea incendiilor -
formează în prezenţa căldurii o perdea de gaz greu (densitate
mare), care acoperă flacăra fără să întreţină arderea.
 Iodul, sub formă de soluţie alcoolică, împreună cu iodura de
potasiu, serveşte ca desinfectant şi fungicid în tratamentul
leziunilor superficiale sau al anumitor boli ale pielii. De
asemenea prezenţa iodului în becurile cu incandescenţă -
cunoscute sub denumirea de becuri cu halogen - provoacă o
mărire a luminozităţii acestora & prelungire a duratei de
funcţionare. Cauza este descompunerea halogenurii de wolfram
gazoase pe filamentul incandescent de wolfram exact acolo unde
acesta este mai subţire, deoarece acolo, datorită efectului termic
al curentului electric, temperatura filamentului este mai ridicată.
Iodoformul, CHI3, pe de altă parte, este un desinfectant mult
utilizat pentru a cărui sinteză se foloseşte de asemenea iod.