Sunteți pe pagina 1din 32

Galați- oraș turistic

De ce Galați?
 Orașul Galați este unul vechi, o destinație potrivită pentru o escapadă de câteva zile. Pe lângă
plimbarea de-a lungul Falezei Dunării, vizitarea Muzeului de Științe ale Naturii, turiștii se pot
relaxa luând masa la o înalțime de 100 m, în Turnul de Televiziune- cu vedere directă la
Dunăre.
Analiza SWOT a orașului Galați
Puncte tari
 Oraș pe Dunăre, zonă de atracție pentru turismul de agrement
 Oraș cu potențial multicultural
 Poziția „peninsulară” a Galațiului- înconjurat de ape din 3 părți
 Existența activităților economice specifice, tradițiile în domeniul construcțiilor navale
 Oraș vechi cu istorie impunătoare ce și-a lăsat amprenta pe străzile și clădirile existente astăzi în
Galați
 Pădurea Gârboavele- zonă de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile
 Practicarea turismului de afaceri și a turismului de tranzit
 Istoria locală bogată reflectată și susținută de patrimoniul istoric și arhitectural local semnificativ
 Punctul de trecere cu bacul a Dunării
 Dunărea, lacul Brateș, Siretul. Prutul- unități acvatice pentru concursuri sportive de recreere și
agrement
 În portul Galați activează unii dintre cei mai importanți operatori portuari și de navigație fluvială
din România
Puncte slabe

 Lipsa inițiativei locale pentru reamenajarea zonelor de agrement existente în zonă


 Poziția relativ excentrică a orașului față de coridoarele de transport de la nivel național
și European
 Infrastructura feroviară nu este modernizată
 Potențialul economic și turistic existent este insuficient exploatat
 Activitatea turistică a municipiului este afectată de sezonalitate
 Lipsa investitorilor în domeniul turismului
Oportunități
 Valorificarea potențialul multicultural poate încuraja turismul local
 Amplasarea orașului permite realizarea proiectelor în domeniul pisciculturii și turismului
 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare prin intervenția autorităților
 Construcția unui aeroport internațional în zona municipiului ce ar avea efecte benefice asupra
întregii economii locale
 Conceperea unor circuite tematice/ trasee de vizitare în oraș
 Identificarea și activarea unor povești și legende locale
 Reamenajarea Falezei Dunării
 Serviciile turistice pot avea o contribuție semnificativă la economia municipiului
 Oferirea de facilități pentru investitori
 Existența unui număr mare de biserci ortodoxe și a lăcașurilor aparținând altor culte religioase ce
fac din oraș un spațiu cu un puternic potențial pentru turismul religios și ecumenic
 Creșterea capacității de cazare și a gradului de confort ( prin apariția de noi unități de cazare sau
dezvoltarea celor existente)
 Analizarea posibilităților de dezvoltare a diferitelor tipuri de turism
 Implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea eco-turismului
Amenințări

 Scăderea continuă a numărlui de turiști existenți și astfel se reduce circuitul turistic


 Valorificarea insuficientă sau limitată a turismului local care are repercursiuni și
asupra activității economice
 Feedback negativ din partea turiștilor care nu au fost satisfăcuți de contițiile oferite
Analiza PEST

 Factori politici
Factorii politici pot contribui pe perioade scurte la afirmarea sau restrângerea
activităților turistice prin regimul și legile impuse de către conducerea orașului. O
conducere instabilă poate duce la pierderea profitului ce poate fi generat din
activitățile turistice.
 Factori economici
Turismul este o activitate pe care o practică în primul rând cei care și-au asigurat
cel puțin mijloacele minime de existență. Felul în care economia orașului Galați
influențează turimul se rezumă la economia orașului, în sine, care ar permite o
dezvoltare a infrastructurii. Aici se inculd și oferta turistică, prețurile și tarifele
produselor turistice.
 Factori sociali
La această categorie de factori poate fi inclus și gradul de cultură și educație al
indivizilor care reprezintă un factor esențial al lor, reprezentând, de altfel, și un
factor esențial al apriției și dezoltării fenomenului turistic în orașul Galați. Astfel,
cei cre nu au receptivitatea necesară pentru frumusețile naturii și creațiile umane,
nu vor fi tentați să contribuie la menținerea și durabilitatea lor în timp. Acest fapt
implică locuitorii orașuluiși gradul lor de implicare în activitățile de cetățeni.
 Factori tehnici
La acest nivel de factori vorbim despre performanțele mijloacelor de transport,
dotările tehnice, de alimentație existente în unitățile hotelire din orașul Galați,
tehnologiile folosite în construcții. Acestea sunt aspectele de care rebuie să se țină
cont atunci când vine vorba despre dezvoltarea turismului la Galați.
Analiza celor 5 forțe ale lui Porter
Venit
Noi intrări -turism
-Alte orașe -IMM-uri
din aceleași -Investiții
sectoare -Păstrarea
Competiția
cetățenilor în oraș
-Forța comună
-Dezvoltare
-Orașe mari
-Orașe nișă
-Alte țări
Resurse
- Prețuri/ Salarii
-Abilități
Substitute
-Disponibilitate
-Disoluția
-Parteneri de alianță
necesităților
-Software
 Forțe comune
Există multe orașe în Europa de Est, care încearcă să pătrundă activ pe calea dezolvtării. Și cum
cazurile par să se asemene, și în orașele din România, în special partea de sud, nu există potețial
mare de diferențiere a orașului Galați, față de celelalte orașe.
 Orașe mari
Orașele mari atrag mult mai multe investiții, deoarece există un număr mult mai mare de
cetățeni. Astfel, ele se bucură de tratament preferențial în alocarea fondurilor civile și de
infrastructură, cum sunt orașele din vest- Cluj, Timișoara, etc. Galațiul nu este încă un oraș mare
din România, dar are potențial mare de dezvoltare, prin prisma obiectivelor turistice pe care le
deține.
 Orașe nișă
Există orașe care au o industrie proprie unică. Ele joacă rolul de nișă. Orașul Galați ar putea
alege să devină un oraș nisă și să aparțină unui grup selecționat.
 Alte țări
Orice țară, în care guvernele vestice consideră că pot intra companiile Europene, se vor califica
pentru finanțare de către UE.
Dar în același timp există un număr mare de țări Europene care vor adera la UE, și, repectiv vor
prelua moneda Euro. Țările sunt tot mai deschise în a accepta condițiile UE pentru aderare și vor
constata că sunt mai favorite țărilor care sunt mai puțin dezvoltate. În consecință, România, va
concura cu aceste țări pentru finanțare, finațare care ar putea fi utilizată pentru îmbunătățirea
aspectului unor orașe cum este Galați, pentru infrastructură și in general, pentru progres.
Noi intrări

 Alte orașe ale acelorași sectoare


Există probabilitatea ca orașele mici, chiar și din Europa de Vest să beneficieze
de finanțareși investiții private pentru dezvoltarea anumitor sectoare. Acest fapt va
determina intrarea în cursă a unor orașe care vor concura în anumite sectoare de
nișă. În consecință, fonduriel UE, vor merge prima în acele orașe din cadrul UE,
până a fi distribuite și către orașele din afară.

Substitute
 Disoluția nevoilor
Nevoile pot fi îndeplinite și în alte feluri. În mod real nu există substituți pentru
atributele considerate unice pe care le deține orașul Galați.
Resurse
 Prețuri/ Salarii
România este o țară cu un nivel scăzut al costurilor. Actualmente, salariile,
prețurile bunurilor și serviciilor sunt la un nivel relativ scăzut. Orașul Galați ar
putea participa în direcția dezvoltării exterioare și să beneficieze de pe urma
resurselor sale de prețuri și salarii mici.
 Abilități
Între rezidenții și oamenii de afaceri ai orașului Galați există profesioniști
capabili. Se necesită investiții într-un anumit sector, ambele necesită capacități
puternice.
 Disponibilitatea
Resursele pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului care trebuie utilizate la
nivel maxim.
 Partenerii alianțelor
Se referă la alinațele dintre orașul Galați și alte orașe dezvoltate Europene,
alianțe care fiind durabile aduc beneficii pentru dezvoltarea orașului.
Venit
 Turism
Oamenii vin în Galați, cheltuiesc pe activităţi de petrecere a timpului liber şi stau în hoteluri. Ei plătesc impozite
pentru toate activităţile lor economice, ceea ce aduce venit oraşului. De asemenea, există întreprinderi private care la
rândul lor înfiinţează hoteluri şi alte centre de petrecere a timpului liber, care servesc turiştii şi care plătesc impozit
municipalităţii. De asemenea, oamenilor le place să combine activităţile de relaxare cu munca, iar noua „cultură ideală
a muncii” aşa cum este exprimată de oraşe precum Nice, Montpellier, Dubai etc, este – a muncii într-o zonă turistică
luxoasă şi a te bucura de viaţă pe măsură ce munceşti. Asta înseamnă că investiţia în turism, aduce în prim plan şi
companii care nu au nimic de-a face cu turismul, şi care investesc de asemenea în aceste oraşe turistice.
 IMM-uri
IMM-urile formează masa oricărei economii. Deşi întotdeauna există nişte jucători mari, IMM-
urile sunt extrem de importante când vine vorba de angajarea de personal, plata impozitelor.
Utilizarea favorabilă a regimului impozitelor, accesul la resursa umana calificata, apropierea, fie
de furnizor, fie de client, sunt factorii principali pe care IMM-urile îi folosesc pentru a decide unde
să se stabilească.
 Investiții

Guvernul Român, şi interesele private investesc în proiecte din oraşul Galați. Acestea trebuie
definite corespunzător împreună cu proiecte / programe adecvate de management, pentru a reduce
riscul eşecului unor astfel de proiecte
 Menținerea cetățenilor în oraș
Cea mai bună metodă de păstrare a cetăţenilor în oraş este de a se asigura că
„barierele de la intrarea şi ieşirea din oraş sunt păstrate cât mai jos posibil”. La fel
se întâmplă şi cu industriile. Persoanelor care au oportunităţi mai bune ar trebui să
li se permită să părăsească uşor oraşul, şi să-şi urmeze cariera în alte părţi, iar
aceştia vor fi înlocuiţi de alte persoane care se pot muta cu uşurinţă la Focşani şi se
pot adapta uşor în oraş. Oraşele olandeze, oferă noilor veniţi, fără nici o excepţie,
pachete informaţionale referitor la tot ceea ce trebui să cunoască pentru a se
descurca uşor în oraş. Când o persoană părăseşte oraşul, nu există nici un fel de
bariere. Orice post este înaintat la noua adresă, iar birocraţia este uşor evitata cu
ajutorul reţelelor care leagă oraşele.
 Dezvoltarea
Dezvoltarea nu poate fi niciodată planificată. Oamenii şi circumstanţele vă vor
surprinde de fiecare dată. Dar dacă se acordă libertate de dezvoltare fără îndrumare
– cum ar fi libertatea de 41 dobândire a proprietăţii, libertatea de extindere a
spaţiilor birourilor, libertatea de extindere a zonelor industriale, atât companiile cât
şi oamenii vor prefera să se mute în Focşani, mai mult decât în oricare alte oraşe şi
judeţe din zonă
Program de activități
Ziua I
8:00 Sosire cu vaporul la Galați

8:30- 9:30 Cazare la Faleza Hotel by Vega

9:40- 10:10 Micul dejun la Faleza Hotel by Vega

10:15- 10:45 Vizitare Biserica Precista

10:50- 13:00 Plimbare pe Faleza Dunării

13:10- 14:00 Prânzul la Faleza Hotel by Vega

14:15- 17:00 Vizitare Complexul Muzeal de Științe ale naturii

18:00- 18:40 Cina la restaurantul Perla Dunării în Turnul de Televiziune Galați


Ziua II 8:00- 8:40 Micul Dejun la Faleza Hotel

9:00- 9:30 Vizitarea Muzeului de istorie „Paul Păltanea”

9:40- 10:10 Vizitarea Muzeului de Artă Vizuală Galați

10:15- 10:45 Plimbare în Grădina Publică

10:50- 11:50 Drumul cu atocarul către Casa Memorială „Costache Negri”

12:00- 12:40 Vizitare Casa Memorială „Costache Negri”

13:30- 14:10 Prânzul la Complexul „Stejarul”

14:20- 18:00 Vizitare Muzeul Satului Moldovenesc, Grădina Zoologică și


Herghelia de la Tulucești

18:05- 19:40 Drumul către orașul Galați

20:00- 20:30 Cina la Faleza Hotel by Vega


Ziua 1
În jurul orei 08:00, turiștii cu vârsta cuprinsă între 40-45 ani, ajung la Galați. Ei sunt
preluați de către un ghid licențiat, care îi va conduce către camerele de hotel, mai
exact, Faleza Hotel by Vega, cel care urmează să le fie casă pentru următoarele 2 zile.

La o distanță de 2.4 km de centru, hotelul oferă turiștilor o panoramă spectaculoasă


la Dunăre care dă o valoare deosebită perioadei sejurului.
Turiștii beneficiază de micul dejun inclus și comodități (internet wi-fi televizor
LCD, aer condiționat, telefon direct, cartelă, etc).
Tur virtual al Faleza Hotel by Vega
Biserica- fortăreață Precista, cel mai cunoscut
lăcaș gălățean
Rămânând în apropierea hotelului, turiștii nu pot rata
unul dintre cele mai vechi monumente istorice din
Galați, biserica Precista.
Potrivit legendei, deasupra altarului Bisericii
Precista din Galaţi exista o cameră mare, în care,
în timpul năvălirilor oştilor otomane, erau puse la
adăpost obiectele de valoare. Tot în această
încăpere s-ar fi aflat şi intrarea secretă în tunelul
legendar care, în urmă cu un secol, a fost astupat
cu pământ la ambele capete.

Aici ei se vor afla timp de jumătate de oră.


Faleza Dunării

Urmărind traseul falezei, vor descoperi expoziţia permanentă de sculpturi în metal realizată de artiști din
diferite țări ale lumii ce au dorit să îmbine zona industrială cu cea spirituală și să creeze un peisaj absolut superb.
Aceasta este una dintre cele mai mari expoziţii din Estul Europei, realizată în anii ’70, în cadrul Taberei de
Sculptură în metal.
Arbori, bănci pentru odihnă, piste pentru alergat sau pentru biciclete, de toate acestea pot profita din plin turiștii.
Pentru cei mai curajoși, vor fi puse la dispoziție biciclete, care vor fi închiriate din timp de la Mausbike, str.
Portului, nr 51, a căror închiriere este inclusă în preț.

Pentru prânz, turiștii se întorc la Faleza Hotel by Vega.


Complexul Muzeal de Științe ale Naturii
Tot în zona Falezei, turiștii pot admira o colecție imensă de plante din zonele tropicale și
subtropicale. Compexul cuprinde: acvariu, depozitele științifice și laboratoarele (la
demisol),spațiul pentru expoziții temporare (etajul I), Planetariu (etajul 2). Acvariul are ca
tematică ihtiofauna rară și foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, fauna Mării
Mediterane și peștii exotici.
Vizitatorul are la Planetariu posibilitatea de a călători imaginar în toate colțurile
Universului vizionând proiecții precum: "Sistemul Solar", "Gigantii Sistemului Solar",
"Nebuloase și Roiuri stelare". Observatorul astronomic din Galați, din cadrul aceluiași
Complex, este unul dintre cele mai importante din Sud-estul Europei.

Bilet de acces- 1.5 RON

Timp alocat pentru vizitare- 2h.


Turnul de Televizune

Cu o înălțime de 100 de metri, Turnul de Televiziune oferă o vedere extraordinară a cursului Dunării și a
Munților Dobrogei. Accesul în turn se face numai cu liftul, iar călătoria până la etajul 1, unde se află
restaurantul durează mai puțin de 2 minute.
Restaurantul este circular, cu un singur rând de mese astfel încât oriunde se vor aşeza vor avea vizibilitate
asupra unei părţi din oraş, sau asupra Dunării şi porturilor sale, sau asupra colţului nord-vestic al Masivului
Nord Dobrogean.
Prețurile nu sunt direct proporționale cu înălțimea, singura diferență față de restaurantele aplasate la sol este
taxa de lift- 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii.
Servirea se face în cel mai rapid mod. Comanda se face prin telefon de către chelner, iar meniurile se aduc cu
liftul.
Aici turiștii își încheie prima zi în Galați. După întoarcerea la hotel, ei vor avea program liber.
Ziua 2
Muzeul de istorie „Paul Păltănea”
Aici turiștii pot observa un obiect rar, datând din
perioada începutului de secol XX. Este vorba despre
o carte poştală de colecţie, ale cărei ilustraţii
recompun o parte din atmosfera acelei epoci. În
perioada Marii Uniri din 1918, figura domnitorului
Alexandru Iona Cuza, artizanul Micii Uniri din 1859,
revenise în atenţia românilor ca un simbol al unităţii
naţionale. Această „redescoperire", după mai mult de
jumătate de secol, a avut ecou atât în publicistica şi
presa contemporană, cât şi în emisiunile filatelice ale
vremii.
Prețul unui bilet- 4 RON pentru un adult
Muzeul de Artă Vizuală din Galați
Aici turiștii pot admira importante colecții de pictură, sculptură,
grafică, artă decorativă (tapiserie, ceramică, sticlă). Aproximativ
400 de lucrari existente in salile de expunere si in aer liber, in
parcul muzeului, reprezintă o selectie dintr-un patrimoniu mult
mai amplu, completat adesea cu un patrimoniu virtual, din
atelierele artistilor contemporani, cultivati cu consecventa in cele
aproape 4 decenii de existență.
Prețul unui bilet este de 3 RON pentru un adult.
Grădina Publică

Înființată în 1864, Grădina Publică reprezintă locul perfect pentru plimbări în orice
anotimp, o zonă ideală pentru recreere și odihnă, dar și un punct de vedere excelent
asupra lacului Brateș.
Aici turiștii vor avea la dispoziție jumătate de oră, timp în care pot admira
împrejurimile.
Casa memorială „Costache Negri”
La o distanţă de aproximativ 40 km de municipiul Galaţi, se
află Casa memorială Costache Negri (secţie a Muzeului de
Istorie Paul Păltănea Galaţi), amenajată în fostul conac
al familiei Negri.

Când vor păși pragul muzeului, vizitatorii vor intra într-o


atmosferă specifică epocii lui Negri, chiar familiară, datorită
exponatelor cu valoare memorială. În cele şapte săli de
expoziţie se regăsesc mobilier şi piese de artă decorativă, din
renumite stiluri europene, ce erau la modă în saloanele boiereşti
din perioadă; picturi, fotografii şi documente relevante pentru
viaţa şi activitatea lui Costache Negri, familiei şi colaboratorilor
săi. În felul acesta, se poate percepe mai coerent, ambientul în
care s-a manifestat spiritul paşoptist, cel unionist, precum şi
maniera în care acestea s-au concretizat într-un secol (al XIX-
lea), într-o lume românească racordată la civilizaţia europeană.
Acces- 4 RON pentru un adult.
Pădurea Gârboavele
Ultimul obiectiv turistic de pe listă- pădurea
Gârboavele, aici turiștii vor lua și ultima masă din zi la
Complexul „Stejarul”.
Cu o suprafaţă de 230 de hectare, pădurea Gârboavele
se află la circa opt kilometri (spre nord) de oraşul Galaţi.
Este arie naturală protejată, cu multe porţiuni sălbatice şi
cu faună adecvată, însă include şi obiective pentru
petrecerea timpului liber.
Aici vor vizita Muzeul Satului moldovenesc, care
cuprinde gospodăriile tradiţionale din Corod, Măstăcani,
Cavadineşti şi Cahul, de acum un secol.
Biletul costă 3 RON.

Vor vizita Grădina Zoologică, dar și herghelia de la


Tulucești. Este singura din România care crește cai pur-
sânge din rasa Ghidran.
Analiza de preț
Servicii incluse Preț (pentru o persoană) Total grup (20 persoane)

Cazare (2 nopți+ mic 115 EUR 2300 EUR


dejun inclus)
Masa la hotel ( prânz + 40 EUR 800 EUR
cina)
Masa în turn 15 EUR 300 EUR
Masa la Complex 10 EUR 200 EUR
„Stejarul”
Transport (autocar- 40 EUR 500 EUR
pentru 2 zile)
Cheltuieli ghid (pentru 2 7 EUR 140 EUR
zile)
Alte cheltuieli 6 EUR 120 EUR
(bilete de acces)
Tipărire flyere 0.60 EUR 12 EUR
Total 234 EUR 4372 EUR