Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Identificarea unei teme/probleme generale


2. Definirea problemei de cercetare
3. Formularea ipotezelor de cercetare
4.Elaborarea instrumentelor de cercetare
5. Aplicarea instrumentelor de cercetare
6. Analiza și interpretarea datelor
7. Raportarea rezultatelor
o Teoria
o Practica
o Literatura de specialitate
Tentații:
• Selectarea unor probleme prea largi
• Selectarea unor probleme care au fost deja
investigate in extenso
• Selectarea unor probleme „la modă”
• Selectarea unor probleme în legătură cu care
cercetătorul nu este documentat suficient
SUBIECȚI
I

RELAȚIA
posibilă

VARIABILA VARIABILA
1 2
Gay (1996):
1. Identificarea unei arii problematice mai largi
2. Focalizarea / concentrarea ariei problematice
mai largi pentru a se ajunge la o problemă de
cercetare concretă
3. Formularea întrebărilor de cercetare
 Această cercetare îşi propune să investigheze
efectul evaluării pe bază de portofoliu asupra
motivaţiei pentru învăţare la elevii de clasele III-
IV.

Variabile:
Subiecți:
Posibilă relație:
 Această cercetare îşi propune să investigheze
efectul evaluării pe bază de portofoliu asupra
motivaţiei pentru învăţare la elevii de clasele III-
IV.

Variabile: evaluarea pe bază de portofoliu,


motivaţia pentru învăţare
Subiecți: elevii de clasele III-IV.
Posibilă relație: "efectul "
G. Anderson (2000)- Problema de cercetare:

 formulată clar şi concis

 generează întrebări de cercetare

 are o ancorare teoretică

 este legată de unul sau mai multe domenii academice

 are o bază / o fundamentare în literatura de


specialitate (+practică)
G. Anderson (2000) – Problema de cercetare:

 are o semnificativitate / importanţă suficient de


solidă

 Genereaza un demers investigativ fezabil

 Sunt disponibile / pot fi obţinute suficiente date


despre problema cercetată

 Competenţa metodologică a cercetătorului

 Problema aleasă are o dimensiune de noutate


 Problema generală: agresivitatea în școală
...

 Posibilă problemă de cercetare: Această


cercetare îşi propune să investigheze efectele
programelor de mediere şi rezolvare a
conflictelor asupra elevilor de liceu care
manifestă comportamente agresive.
 Utilizarea mijloacelor multimedia în predare-învățare

 Utilizarea calificativelor ca modalitate de evaluare / notare la


clasele primare

 Introducerea clasei pregătitoare

 Introducere manualelor digitale la clasele din ciclul primar

 Evaluarea elevilor de gimnaziu cu ajutorul portofoliului ca


modalitate de sprijin în orientarea şcolară şi profesională