Sunteți pe pagina 1din 20

A vedea un milion de lebede albe nu poate fi

dovada sau confirmarea că toate lebedele


sunt albe – doar dacă nu cumva suntem siguri
că am văzut toate lebedele din lume.

(Roy Preece, Starting research, 1994, p.66)


1. Identificarea unei teme/probleme generale
2. Definirea problemei de cercetare
3. Formularea ipotezelor de cercetare
4.Elaborarea instrumentelor de cercetare
5. Aplicarea instrumentelor de cercetare
6. Analiza și interpretarea datelor
7. Raportarea rezultatelor
 Ipoteza este o explicaţie posibilă pentru
anumite comportamente, fenomene sau
evenimente. (Gay, 1998, p.61)

 Ipoteza exprimă o relaţie plauzibilă, prin care


imaginaţia anticipează cunoaşterea, şi care
este destinată verificării ulterioare. (E.
Noveanu,1996,p.7).
 PC: Acestă cercetare își propune să
investigheze efectele metodelor interactive
de predare asupra nivelului de implicare
activă a levilor de clasa a IVa in procesul
instrctiv educativ

 Ipoteza: Utilizarea metodelor interactive de


predare determină o creștere a nivelului de
implicare in procesul instrctiv educativ a
elevilor de clasa a IVa .
 Consistenţa cu cercetările anterioare/viitoare
◦ Confirmarea sau infirmarea ipotezei trebuie să
contribuie la dezvoltarea teoriei sau la ameliorarea
practicii educaţionale

 Plauzibilitatea
◦ să fie rezonabilă şi adecvată

 Stabilirea de relaţii între variabile


◦ O bună ipoteză stabileşte cât se poate de clar şi
concis relaţia posibilă (sau diferenţa) dintre două
(sau mai multe) variabile
 Caracterul testabil
◦ confirmată sau infirmată cu ajutorul datelor

 Falsificabilitatea
◦ de a putea fi infirmată, atât ca enunţ logic, cât şi
prin date culese prin cercetare.

 Caracterul fecund al ipotezei


◦ generează şi orientează paşii următori ai cercetării
 Complexitatea
◦ În funcţie de numărul de variabile, se poate vorbi de
mai multe niveluri de generalitate ale ipotezelor

 Generalitatea
◦ nu se referă la situaţii particulare, unice

 Predictibilitatea
◦ Ipotezele exprimă relaţii posibile care vor fi
verificate ulterior

 Caracterul reproductibil
◦ confirmată/infirmată de procesul de cercetare ori
de câte ori acesta este repetat în condiţii similare
 avansează un răspuns adecvat, plauzibil, la
problema de cercetare investigată

 ghidează colectarea, analiza şi interpretarea


datelor
Nivelul de generalitate
 ipoteza generală – exprimă ideile generale de
interes pentru cercetare.

 ipotezele experimentale (particulare)– mai


specifice, care urmează să fie direct testate.
P. generală: motivația elevilor

P. C: Această cercetare își propune să investigheze în


ce măsura metodele de predare utilizate de profesori
influențează motivația elevilor

Ip. Generală: metodele de predare utilizate de profesori


influențează motivația elevilor

Ip. experimentală: Elevii de liceu care beneficiază de


metode de predare interactive sunt mai motivați să
învețe față de aceeași categorie de elevi care nu
beneficiază de metode de predare interactive
După modul de definire (Gay) :
 ipotezele declarative - stabilesc relaţiile sau
diferenţele aşteptate dintre variabile
 Nondirecţionale – arată că există o relaţie/diferenţă
între variabile
 Direcţionale – arată şi tipul, natura relaţiei/diferenţei
dintre variabile

 ipotezele nule – arată că nu există relaţii sau


diferenţe între variabile
 Nondirecţională:
Există o diferenţă semnificativă în cea ce priveşte
rezultatele la învăţarea ştiinţelor între elevii de
clasa a XI care beneficiază de mijloace
multimedia şi cei care nu beneficiază de aceste
mijloace.

 Direcţională:
Elevii de clasa a XI care beneficiază de mijloace
multimedia în învăţarea ştiinţelor au rezultate
şcolare superioare în comparaţie cu cei care nu
beneficiază de astfel de mijloace
Nulă
Nu există nicio diferență în ceea ce privește
rezultatele școlare între elevii de liceu care
beneficiază de mijloace multimedia în
învăţarea ştiinţelor și cei care nu beneficiază
de mijloace multimedia în învăţarea ştiinţelor.
Ce tip de ipoteză este (direcțională,
nondirecțională sau nulă)

Ip. particulară: Elevii de liceu care beneficiază


de metode de predare interactive sunt mai
motivați să învețe față de aceeași categorie de
elevi care nu beneficiază de metode de
predare interactive
= ipoteză direcțională

Ip. nondir.:

Ip. nulă:
Ip. nondir.:Există o diferență semnificativă în
ceea ce privește motivația pentru învățare a
elevilor de liceu care beneficiază de metode
de predare interactive și aceeași categorie de
elevi care nu beneficiază de metode de
predare interactive.

Ip. nulă: Nu există nicio diferență în ceea ce


privește motivația pentru învățare între elevii
care care beneficiază de metode de predare
interactive și aceeași categorie de elevi care
nu beneficiază de metode de predare
interactive
Se dă următoarea problemă de cercetare:

Această cercetare îşi propune să investigheze


efectele utilizării metodelor alternative de
evaluare asupra motivaţiei pentru învăţare la
elevii din ciclul primar.

Formulaţi o ipoteză şi identificaţi elementele


structurii logice a acesteia. 10 min
 Formulaţi o ipoteză pornind de la următoarea
problemă de cercetare :

 Scopul acestui studiu este să investigheze


eficacitatea utilizării mentorilor din
perspectiva reducerii absenteismului elevilor
de liceu cu rezultate slabe la învăţătură.
 Se dă ipoteza :

 Elevii rromi de gimnaziu cu frecvenţă slabă la


şcoală îşi îmbunătăţesc frecvenţa dacă sunt
implicaţi în programe culturale cu caracter
extraşcolar, spre deosebire de aceeaşi
categorie de elevi care au frecvenţă bună, dar
nu participă la astfel de programe.
Identificati:
Variabile:
Subiecti:
Relatia:
1. Această cercetare își propune să investigheze în ce măsură
prezența tehnologiilor moderne IT contribuie la o mai bună
înțelegere a conceptelor din domeniul științelor la elevii de
liceu

2. Această cercetare isi propune sa investigheze in ce masura


diversificarea metodelor de interactiune la clasa contribuie la
cresterea motivatiei pentru invatare la elevii de liceu.

3. Această cercetare îşi propune să investigheze efectul evaluării


pe bază de portofoliu asupra motivaţiei pentru învăţare la
elevii de clasele III-IV

4. Acest studiu isi propune să investigheze eficacitatea utilizării


mentorilor din perspectiva reducerii absenteismului elevilor de
liceu cu rezultate slabe la învăţătură

5. Această cercetare îşi propune să investigheze efectele


programelor de mediere şi rezolvare a conflictelor asupra
frecvenței comportamentelor agresive a elevilor de liceu.

S-ar putea să vă placă și