Sunteți pe pagina 1din 31

Asist. drd.

Mihaela Stingu
Problema : rolul femeii in politica

1. PAUL

Intrebarea:
“ Ati fi favorabil alegerii unei femei ca presedinte al
Republicii?”
Rezultatul:
10% exprima o parere deschis nefavorabila
90% exprima o parere deschis favorabila
2. JEAN

Intrebarea:
“ Pentru ce profesiuni i-ati acorda incredere unei
femei?”… este urmata de o lista (invatatoare,
secretara, chirurg etc…, presedinte al Republicii)
supusa aprecierii celor anchetati

Rezultatul:
Doar o minoritate infima declara ca acorda incredere
unei femei pentru exercitarea mandatului de sef al
statului.
Intrebare:
Cine s-a apropiat mai mult de aflarea opiniei reale:
Paul sau Jean?

Raspuns:
…amandoi sau niciunul!?

Moscovici, S., Buschini, F. (Eds.). (2007). Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Editura Polirom
„Chestionarul de cercetare reprezintă o tehnică, şi
corespunzător, un instrument de investigare,
constând dintr-un ansamblu de întrebări (…),
care, prin administrarea de către operatorii de
anchetă sau prin autoadministrare, determină din
partea persoanelor anchetate răspunsuri ce
urmează a fi înregistrate în scris.

(S.Chelcea, 2001, p.177).


“ …o suita de propozitii, avand o anumita
forma si o anumita ordine, pe baza carora se
solicita parerea, judecata sau evaluarea unui
subiect interogat”

(Mucchielli, 1979, p.84)


• Determinarea intrebarilor de cercetare
1

• Elaborarea itemilor din chestionar


2

• Designul chestionarului
• Determinarea secţiunilor chestionarului

3 • Organizarea itemilor
• Stabilirea formatului

• Realizarea pre-testării
4
• Revizuirea
5

• Dezvoltarea unei strategii de colectare şi analiză a datelor


• colectarea datelor

6 • analiza datelor
• interpretarea

• Raportarea
7
A. Dupa continut
 chestionare de date factuale
 sunt de tip administrativ, vizand fapte obiective, susceptibile
de a fi observate direct si verificate de alte persoane;
 pot viza varsta, sexul, locul de nastere, starea civila,
domiciliul, profesiunea, studiile, nationalitatea, religia etc.

 chestionare de opinie
 se refera la date de ordin subiectiv,imposibil de
observat direct;
 prin intermediul acestira se studiaza si atitudinile,
motivatiile si interesele, dispozitiile si inclinatiile unei
persoane.
 chestionare speciale
 cu o singura tema;
 sunt destinate a pune in evidenta anumite fenomene,mai
putin pentru a le masura sau pentru a le explica;
 Ex.: studierea pietei sau comportamentului electoral, situatii
in care importanta este viteza obtinerii si prelucrarii
informatiei.

 chestionare “omnibus”
 cuprind mai multe teme;
 ofera posibilitatea de a surprinde interactiunea si
conditionarea diferitelor fenomene sociale studiate.
B. Dupa forma intrebarilor
 Intrebari inchise (precodificate) nu permit decat alegerea unor
raspunsuri dinainte fixate. Raspunsul trebuie sa se incadreze
intr-una dintre categoriile propuse de cercetator.
EXEMPLUL 1: Cum apreciaţi că sunt percepute cadrele didactice de către
ceilalţi membri ai societăţii? Vă rugăm să marcaţi răspunsul prin
încercuirea cifrei corespunzătoare opţiunii Dvs.

Foarte bine
apreciate,
percepute Mai degrabă Mai degrabă Deloc apreciate,
pozitiv pozitiv negativ percepute negativ
1 2 3 4
EXEMPLUL 2: Cât de mult depinde de dvs. să-i faceţi pe elevi să creadă că
pot avea rezultate bune în activitatea şcolară?
a) Mult (pot să „fac diferenţa)
b) Semnificativ ( Îi ajut)
c) Parţial (Simt că le ofer sprijin)
d) Aproape deloc ( Simt că mă lupt cu asta...)
e) Deloc
 Intrebari semi-inchise

EXEMPLU: Imaginea actuală pe care cadrele didactice o au în


societate se datorează în principal (încercuiţi răspunsul
corect):
a) statutului care le este conferit de legislaţia şi normele în vigoare (guvernarea)
b) rezultatelor propriei lor activităţi
c) modului în care sunt percepute cadrele didactice de către elevi \
d) administraţiei centrale din domeniul educaţiei (ministerul)
e) altor cauze, şi anume …………………
 Intrebari deschise (libere, postcodificate) lasa libertatea unei
exprimari individualizate a raspunsurilor.
EXEMPLUL 1: Care sunt principalele calităţi care fac din dvs. un bun
profesionist?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

EXEMPLUL 2: Menţionaţi un aspect pe care credeţi că ar trebui sa-l


îmbunătăţiţi pentru a fi un profesor mai
bun:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Intrebari mixte- au o parte inchisa si una deschisa; acesta pot
lamuri sensul raspunsului inchis.

EXEMPLULUL 1: Consideraţi corect modul în care sunt tratate cadrele


didactice în interiorul sistemului public, în comparaţie cu ceilalţi
profesionişti din serviciile publice (judecători şi procurori, medici, cadre
militare etc.)
Da, in totalitate Mai degraba da Mai degraba nu Nu, deloc

1 2 3 4

Vă invităm să argumentaţi: ..................................................................................


...........................................................................................................................
Pornind de la exemplele anterioare, formulaţi itemi de
chestionar pentru fiecare categorie:

 1 intrebare inchisa
 1 intrebare semi-inchisa
 1 intrebare deschisa
 1 intrebare mixta
C. Dupa modul de aplicare
 Chestionare autoadministrate
 Chestionare administrate de operatori de
ancheta
 Intrebari introductive, de contact sau de “spart gheata”
- ii dau celui anchetat sentimentul de incredere
- nu se va referi nici la date personale, nici la lucruri foarte
complicate si este bine sa fie inchisa
EXEMPLU: Sunteţi la curent cu schimbările recente aduse la nivelul formării
continue a cadrelor didactice?
□ DA □ NU

 Intrebari de trecere - au ca scop marcarea in structura


chestionarului aparitia unei noi grupe de intrebari referitoare
la o alta problema.
 Intrebari filtru au o functie contrara celor de trecere: opresc
trecerea unor categorii de subiecti la intrebarile succesive.

EXEMPLU: În ultimii doi ani, aţi avut prilejul să lucraţi cu elevi cu


cerinţe educaţionale speciale (CES)?
a) da
b) nu
Vă rugăm să completaţi răspunsul la următoarele două pachete de
întrebări DOAR DACĂ raspunsul la intrebarea anterioara este ’a) da’
 Intrebarile bifurcate - separa sensurile “pro” si “contra” din
raspunsurile subiectilor

EXEMPLU:
Intrebarea 11: In mod obisnuit, apelati la psihologul scolii pentru a rezolva
probleme de ordin disciplinar:
a) Da
b) Nu
( Daca raspunsul este „Da”, urmeaza intrebarea 12; daca raspunsul este
„Nu” urmeaza intrebarea 13.)

Intrebarea 12: Care sunt motivele pentru care apelati la psihologul scolii
pentru a rezolva probleme de ordin disciplinar?

Intrebarea 13: Care sunt motivele pentru care nu apelati la psihologul scolii
pentru a rezolva probleme de ordin disciplinar?
 Intrebarile de tip „de ce” – au functia de a provoca explicatii in
raport cu diferitele opinii exprimate

EXEMPLU: Credeţi că este potrivit ca profesorii să le spună deschis


elevilor cu performanţe scăzute că nu vor reuşi în şcoala respectivă?
(alegeţi o variantă; explicati/comentati raspunsul acordat)
a. Complet inaceptabil, şi nu ar trebui permis
b. Inacceptabil, în opinia mea
c. Acceptabil, în anumite condiţii
d. Complet acceptabil.
Explicaţii/comentarii.............................................................................

 Intrebarile de identificare - servesc la analiza raspunsurilor


din chestionar ( ex.: intrebari privind varsta, sexul, nivelul de
scolarizare, situatia profesionala etc).
 Intrebarile de control – nu aduc informatii noi, ci verifica
fidelitatea, consistenta opiniei exprimate.
EXEMPLU:
1. Peste 50 de ani, rolul scolii in formarea generala a oamenilor va fi:
a) mult mai mare; b) mai mare; c) mai mic;
d) mult mai mic; e) nu stiu

In cazul in care opinia exprimata acorda scolii in viitor un rol mult


mai mare, fidelitatea fata de aceasta opinie poate fi probata de
urmatoarea intrebare:

2. Credeti ca peste 50 de ani scoala va juca un rol mult mai insemnat


in formarea generala a oamenilor?
a) Da b)Nu c) Nu stiu
Dati exemplu de intrebare de control pentru urmatoarele
intrebari:

1. “Ce disciplina din programa de invatamant va place cel mai


mult?”

2. “. În ce măsură reuşiţi să-i motivaţi pe elevii care


demonstrează o motivaţie scăzută pentru activitatea şcolară?
a) Mult (pot să „fac diferenţa”)
b) Semnificativ ( Îi ajut)
c) Parţial (Simt că le ofer sprijin)
d) Aproape deloc ( Simt că mă lupt cu asta...)
e) Deloc (Nu pot să fac mai nimic.)
1) Întrebarea poate evoca / produce adevărul; ea nu trebuie să
ridice niciun fel de ameninţare la adresa respondentului.
Confidenţialitatea este o tehnică cu ajutorul căreia putem
diminua eventualele temeri ale respondenţilor.

2) Intrebarea trebuie să adreseze o singură dimensiune


EXEMPLU:
Sunteţi mulţumit de calitatea procesului educaţional şi de nivelul dotărilor din
şcoala în care învaţă copilul dvs.?

3) Întrebarea acoperă / poate acomoda toate posibilităţile de


răspuns.
Exemplu:
Ce marcă de computer deţineţi?
 IBM
 HP Compaq
 Apple
4) O întrebare care solicită opţiuni clare trebuie să conţină
răspunsuri mutual exclusive
Exemplu:
Vechimea dvs. în învăţământ este:
 0-5 ani

 5-10 ani

 10-20 ani

 mai mare de 20 ani

5) Întrebarea produce o variabilitate satisfăcătoare a răspunsurilor.


EXEMPLU:
Cum apreciaţi calitatea raportului X?
 este cel mai bun raport pe care l-am citit pe această temă

 este un raport cu părţi bune şi părţi slabe

 este cel mai prost raport pe care l-am citit pe această temă.
7) Itemul din chestionar nu face presupuneri despre existenţa
unei stări de fapt, despre faptul că, de pildă, respondenţii
deţin sau utilizează un anumit produs sau serviciu.
EXEMPLU: Sunteţi mulţumit de rezultatele orelor de meditaţii ale fiului /
fiicei dvs?
◦ Da
◦ Nu

8) Întrebarea nu implică un răspuns dezirabil, aşteptat.


Dezirabilitatea răspunsului poate fi una de natură socială sau
etică.
EXEMPLUL :
În ce măsură consideraţi că ar trebui introduse taxe de şcolarizare în
învăţământul obligatoriu?
9) Întrebarea nu foloseşte cuvinte încărcate emoţional sau vagi.
EXEMPLU:
A întreba, de pildă, cadrele didactice dacă: Încasarea de bani din meditaţii
nedeclarate reprezintă o infracţiune?

10) Întrebarea nu foloseşte cuvinte sau abrevieri nefamiliare


respondenţilor.
EXEMPLU:
Cum apreciaţi impactul proiectului OLPC asupra învăţării în şcoală, atunci
când acesta va fi generalizat la scară largă?
 foarte mare
 Mare
 Mediu
 Scăzut
 foarte scăzut
Se da urmatorul item:

1. Pentru a le oferi elevilor acces la un proces instrucţional de


mai bună calitate agreez următoarele variante (încercuiţi una
sau mai multe variante):
 să se efectueze transfer la o unitate şcolară superioară prin
intermediul transportului şcolar
 să se implementeze un sistem de stimulente financiare
pentru a atrage cadre calificate la şcoala noastră
 să se prelungească contractele de muncă ala cadrelor
didactice calificate aflate la vârsta pensionării
 să li se ceară celor are lucrează la şcoală să meargă la cursuri
de calificare sau reconversie profesională în regim IDD.

Itemul este a. corect formulat b. Incorect formulat.


Argumentaţi răspunsul.
2. Nu consideraţi că Parlamentul utilizeaza prea mulţi bani
publici pentru confortul demnitarilor?
Itemul este a. corect formulat b. Incorect formulat. Argumentaţi
răspunsul.
“ Ati fi favorabil alegerii unei femei “ Pentru ce profesiuni i-ati acorda
ca presedinte al Republicii?” incredere unei femei?”… este
(Paul) urmata de o lista (invatatoare,
secretara, chirurg etc…, presedinte
al Republicii) supusa aprecierii
celor anchetati
(Jean)

Este mai directa=> este mai Amplifica un contrast intre


susceptibila sa vehiculeze efecte profesiuni percepute ca fiind
dezirabile social feminine (invatatoare, secretara) si
profesiunea tinta (sef de stat),
rezervata pana in prezent
barbatilor
Formulaţi 3 itemi / întrebări (2 închise şi 1 deschisă)
dintr-un chestionar destinat cadrelor didactice din
invatamantul primar; chestionarul are ca scop
investigarea poziţiei profesorilor în ceea ce priveşte
manualele existente pentru disciplina X.
1.

2.

3.
Chelcea, S. (2007). Metodologia cercetării
sociologice. Metode cantitative şi calitative
(ediţia a III-a). București: Editura Economică
Moscovici, S., Buschini, F. (Eds.). (2007).
Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi:
Editura Polirom