Sunteți pe pagina 1din 11

BUNĂ ZIUA

AȘ DORI SĂ VĂ GÂNDIȚI ÎN CELE CE


URMEAZĂ LA URMĂTOARELE
CUVINTE:

 STEREOTIP

PREJUDECATĂ

DISCRIMINARE
•Ce credeți voi că înseamnă
STEREOTIP?
STEREOTIP
• Sterotipul reprezintă un ansamblu de convingeri
împărtăşite de un anumit grup/individ, pe baza unor
scheme rigide de înţelegere a altora, cu privire la
caracteristicile personale sau trăsăturile de
personalitate şi de comportament ale unui anumit
grup de persoane îi implicit a indivizilor care aparţin
acelei categorii.
•Dar prejudecata ?
PRE + JUDECATĂ
PREJUDECATĂ
• Prejudecata reprezintă fenomenul respingerii
celuilalt considerat drept membru al unui grup faţă
de care se manifestă sentimente negative. Este mai
degrabă o predispoziţie de a adopta un
comportament negativ faţă de un membru al unui
grup pe baza unei generalizări eronate şi rigide, fără
a ţine cont de trăsăturile şi carcateristicile personale
•Și Discriminarea?
DISCRIMINAREA

• Discriminarea este comportamentul negativ sau


tratamentul nefavorabil faţă de anumiţi indivizi,
membri ai unui anume grup social (sau de alt natură)
despre care avem prejudecăţi, şi anume din cauza
rasei, sexului, religiei, etniei sau cerinţelor/
orientărilor speciale pe care le are.
SĂ AVEM ÎN VEDERE SI..

Rasismul – teoria / ideologia care face apologia


superiorităţii unei rase în comparaţie cu alta,
militând pentru conservarea şi necontaminarea
rasei considerate privilegiate. Se bazează pe teoria
inegalităţii biologice şi intelectuale a raselor umane
promovând idea superiorităţii unora faţă de
celelalte.
• Antisemitismul – este acel tip de rasism care este dirijat
contra evreilor.
• Apartheid – discriminare rasiala care împarte oamenii
după culoarea pielii.
• Xenofobie – sentimentul de aversiune faţa de străini în
general, faţă de alte popoare.
• Toleranţa – atitudinea de a admite la celălalt/ ceilalţi o
manieră de gândire şi acţiune diferită de propria abordare,
fără a avea prejudecăţi despre o anumită persoană/ grup
•Vă mulțumesc !

Prof. M.C.