Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI
PROMOȚIA 2016

Rolul activităților turistice în dezvoltarea


economică integrată a municipiului
Drobeta Turnu Severin
Coordonator ştiinţific:
Lect univ. dr. Pintilii Radu-Daniel

Absolvent:
Troacă Marian Claudiu
Bucureşti
2016
 Evidenţierea funcţiei pe care o deţine turismul în cadrul
economiei locale;
 Rolul turismului în dezvoltarea integrată;
 Proiectarea direcţiilor și strategiilor de dezvoltare în turism.
În realizarea lucrării de licenţă au fost parcurse următoarele etape:

 Etapa de laborator - a constituit incipitul lucrării care a reprezentat documentarea propriu zisă.
Astfel, am încercat adunarea de cât mai multe informații și cunoștiințe despre regiunea aleasă – Drobeta
Turnu Severin, respectiv tratarea problematicii alese. De asemenea, tot în această etapă am consultat și
prelucrat date oficiale din punct de vedere economic cu privire la sectorul turistic din oraș, dar și baze de
date care le-am analizat și prelucrat;

 Etapa de teren - această etapă a fost dedicată deplasării pe teren și acumulării mai multor observații
cu caracter universal. Tot în cadrul acestei etape am utilizat metoda obsevației pe teren, însoțită de
realizarea de fotografii.
Această etapă a presupus și întălniri cu consilieri din cadrul primăriei Severin și analiza proiectului
dorit de cei din administrația locală. Aceștia mi-au prezentat din punct de vedere economic și turistic
potențialul localității și dorința, cel puțin teoretică a acestora în impunerea unor măsuri prioritare care să
dezvolte comunitatea și să conducă la creșterea locurilor de muncă a cetățenilor din oraș.
Contextul geografic al dezvoltării economice

 Orașul Drobeta Turnu Severin este localizat în sud - vestul


României, respectiv extremitatea vestică a Olteniei fiind reședința
județului Mehedinți. Acesta este situat pe malul stâng al Dunării,
la ieșirea fluviului din defileu, în depresiunea subcarpatică a
Topolniței, pe drumul european E70;

 Poziţie strategică prin situarea la Dunăre – principal


coridor european de transport (Rin/Meuse – Main – Dunăre);
Localizarea orașului Drobeta Turnu Severin în cadrul
județului Mehedinți
 Dunărea reprezintă principala resursă economico-naturală
a teritoriului mehedințean.
Servicii
Specificitatea dezvoltării turismului în An Agricultura Industria Construcţii turism Servicii Total
orașul Drobeta Turnu Severin 2011 25,902,554.00 1,949,447,115.00 377,330,241.00 34,852,297.00 1,167,147,818.00 3,554,680,025.00

2012 29,228,950.00 1,572,589,653.00 379,470,763.00 40,956,211.00 1,293,082,875.00 3,315,328,452.00

2013 28,133,574.00 1,585,060,129.00 460,371,570.00 35,595,888.00 1,278,251,562.00 3,387,412,723.00


 Industria constituie activitate economică 2014 31,801,501.00 1,567,507,642.00 474,372,230.00 36,495,055.00 1,461,178,392.00 3,571,354,820.00

centrală și cea mai benefică din punct de 2015 32,109,606.00 1,463,875,144.00 301,354,310.00 61,416,425.00 1,233,033,639.00 3,091,789,124.00

Cifra de afaceri firme din Drobeta Turnu Severin (%)


vedere financiar, urmat de sectorul 2011 0.73% 54.84% 10.62% 0.98% 32.83% 100.00%
2012 0.88% 47.43% 11.45% 1.24% 39.00% 100.00%
serviciilor, formate preponderent din
2013 0.83% 46.79% 13.59% 1.05% 37.74% 100.00%
firme ce se ocupă de comerţ, repararea 2014 0.89% 43.89% 13.28% 1.02% 40.91% 100.00%

autovehiculelor/motocicletelor. O ușoară 2015 1.04% 47.35% 9.75% 1.99% 39.88% 100.00%

creștere este ocupată de serviciile


turistice, mai exact un procentaj dublu în
2015 față de 2012.
An Servicii turism

Ramurile economice și cifra de afaceri 2011 571


înregistrată de firmele din 2012 552
Drobeta Turnu Severin 2013 598
2014 705
2015 615
Număr angajaţi în domeniul turism raportat la numărul total
angajaţi Drobeta Turnu Severin (%)
• Firmele din Drobeta Turnu Severin care îşi 2011 2.33%
desfăşoară activitatea în domeniul turism - servicii 2012 2.51%
reprezintă în general aproximativ 1% din cifra de 2013 3.07%
afaceri realizată de firmele din oraş în perioada 2014 3.50%
2011-2015; 2015 3.09%

• În 2015 aceasta a crescut ajungând la 1.99%


din cifra de afaceri realizată de firmele din Drobeta;

• Numărul de angajaţi în domeniul turismului


la nivelul municipiului a fost în 2012 de 615
persoane, reprezentând 3.09% din numărul total al
angajaţilor la nivelul oraşului.
Evoluția volumului de cazare turistică în Drobeta Turnu Severin,
raportată la județul Mehedinți, perioada 1990 - 2014

50

45

40

35

30

25

20

15

10

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Județul Mehedinți Municipiul Drobeta Turnu Severin


Sursă: Institutul Naţional de Statistică

 Estimativ, jumătate din numărul unităților de cazare sunt situate în Drobeta Turnu Severin, la nivel de
județ. Astfel, putem observa că din 9 unități de cazare în anul 1990 s-a ajuns până la 20 în anul 2014, la
nivelul municipiului Severin.
Turismul - obiectiv strategic în dezvoltarea economică integrată

Turismul pare să fie principalul domeniu către care severinenii îşi canalizează aşteptările. Ei consideră că existenţa
unei multitudini de atracţii turistice poate regenera o economie locală puternică bazată pe oferta turistică diversă (primele
trei atracţii sunt Dunărea, Parcul Natural Porţile de Fier şi Cetatea Medievală a Severinului; există şi alte atracţii turistice
considerate importante de către severineni precum: Castrul Roman, Podul lui Traian, Cazanele Dunării şi muzeele). În
percepţia lor motivele pentru care numărul turiştilor care vizitează municipiul este încă redus sunt promovarea
insuficientă a obiectivelor turistice din judeţ, infrastructura de transport slab dezvoltată şi calitatea slabă a serviciilor
turistice oferite de unităţile turistice.

Monumentul Eroilor Palatul Cultural "Theodor Costescu" Podul lui Traian Castelul de apă
Strategii turistice și economice pentru promovarea și
atragerea turiștilor în Drobeta Turnu Severin

Analizând “Strategia de dezvoltare a Municipiului pe perioada 2014-2020”, am constatat două proiecte locale
foarte importante din punct de vedere a economiei și turismului local. Aplicabilitatea acestora ar potența turismul și
economia locală ceea ce ar duce la un surplus de turiști.

1. Denumirea proiectului:
 Construcţia unui aerodrom pentru curse charter în
arealul Municipiului Drobeta-Turnu Severin
Sursa: “Strategia de dezvoltare a Municipiului pe perioada 2014-2020” - Orizont 2030

Constuirea unui aerodrom pentru curse charter, este o inițiativă îndrăzneață. În completarea acestui proiect,
consider că ar fi de folos curse low – cost charter, care să presupună și aducerea și desfășurarea unui turism de week-end
al turiștilor în Severin prin crearea unui pachet turistic pentru 2-3 zile, a turiștilor ce vin din diferite zone ale tării. Mai
mult, oferirea unui calendar plin de evenimente și introducerea într-un cadru istorico-cultural al vizitatorilor.
Strategii turistice și economice pentru promovarea și
atragerea turiștilor în Drobeta Turnu Severin

2. Denumirea proiectului:
 Reabilitarea şi punerea în valoare a centrului urban
vechi în Drobeta Turnu Severin
Sursa: “Strategia de dezvoltare a Municipiului pe perioada 2014-2020” - Orizont 2030

Un alt proiect de success ar fii reabilitarea și evidențierea a centrului urban vechi din Drobeta Turnu Severin.
Un astfel de proiect ar avea ca tematică vizitarea locurilor cu valoare cultural istorică, dar și acentuarea protejării
patrimoniului cultural rezultând o creștere economică durabilă pentru localitate și puncte noi de atragere turistică a
vizitatorilor.
Împreună cu primul proiect expus anterior, reabilitarea și punerea în valoarea a centrului urban vechi în Drobeta
Turnu Severin ar venii în completarea pachetului turistic inițial și ar duce la continuarea unui import de turiști pentru
Severin.
Concluzii:
Principala resursă care va Dacă Dunarea ar fi pusă în prim plan,

conduce la dezvoltarea municipiului în respectiv o croazieră pe Dunăre a

Drobeta Turnu Severin a fost considerată turiștilor, împreună cu promovarea și

de 72,7% din severineni ca fiind turismul. consolidarea turismului cultural și istoric

De asemnea, succesul şi durabilitatea ar crea o poveste deosebită pentru

turismului depind de gradul în care se va Drobeta Turnu Severin, o poveste care

dezvolta infrastructura de transport, de fiind pusă-n scenă corespunzător, actorii

cazare şi de alimentaţie. ar fii turiștii.


VĂ MULȚUMESC