Sunteți pe pagina 1din 17

m  

  
 
   


Planul prezentarii

 Definirea conceptului de stabilitate financiara

 Tendinte recente in rolul bancii centrale in asigurarea stabilitatii


financiare

 Stabilitatea sistemica si rolul principalelor institutii


internationale in asigurarea acesteia

 Stabilitatea financiara si noile standarde contabile

 Obiectivul tezei de doctorat

 Rezultate preconizate
Ôotiunea de stabilitate financiara

i = stabilizarea valorii activelor financiare (Kregel)


i = un concept multidimensional care reprezinta situatia in care
diferitele componente ale sistemului financiar si mai ales
relatiile dintre acestea se desfasoara intr-
intr-o maniera sanatoasa
(Banca Frantei)
  
 


 
  m  


àlementele care contribuie la analiza stabilitatii
financiare
Cresterea numarului inovatiilor financiare
Liberalizarea miscarii capitalurilor
Globalizarea

O alocare mai eficienta a resurselor si diversificarea riscurilor


u 

i  
 
 
i  
 

  
  


 
i
 
   
 
 
x e strategice in asigurarea stabilitatii financiare

i à istenta unui cadru macroeconomic satisfacator


i Stabilitatea pietei si institutiilor financiare
i Regularizarea si supravegherea sistemelor de plati

Reforme internationale actuale, susceptibile sa


consolideze stabilitatea financiara

 Ôoile norme de solvabilitate bancara


 Standardele contabile internationale
 Managementul intreprinderilor
Masurarea stabilitatii financiare

 m   


   
 
 
   
 
     
!"

0 
 
  


0   
  #$ #


 
 
0 


 
  

 
 

  
 
#
  

Tendinte recente in rolul bancilor centrale in
asigurarea stabilitatii financiare

 "


   

   
 
  
 

%   

"

½  
$
  
  
# 

 # 
 

Ê Ê Sx epe Êe e
Êede e e
ue  epe ee

½  
 
&

  
 
 
 

 #
 


½   
    

#


 
 #  '
Functia de supraveghere (separare sau nu?)
  
 

%   (
 
  
 
$

Lu emburg Dx Comisia de supraveghere a sectorului financiar
(creata in 1998 si independenta de Banaca Centrala)
Olanda Ô Consiliul de supraveghere al sectorului financiar ƛ 1999
(banca nationala + companiile de asigurari)
Portugalia Ô Consiliul de supraveghere al sectorului financiar ƛ 2000
(banca nationala + companiile de asigurari + bursa)
xnglia Dx xutoritatea Serviciilor Financiare (xSF) ƛ 1997
(supravegheaza fiecare institutie ƛ BÔx urmareste sistemul)
Belgia Ô Comisia bancara si financiara din cadrul Bancii Ôationale a
Belgiei (distincta dar decidenti comuni)
Germania Dx xgentie federala unica ƛ supravegherea sectorului bancar
(Deutsche Bank ƛ pledeaza pentru unificare)
xustria Dx n ianuarie 2001, Consiliul de Ministrii a propus crearea
unei institutii independente)
rlanda Ô nitial s-
s-a propus copierea sistemului englez dupa care ss--a
revenit la crearea unui organism in interiorul bancii centrale
Sarcinile pe care le implica functia de
supraveghere
½ xctivitatile de protectie a investitorilor:
- elaborarea si punerea in practica a regulilor
- informarea clientilor

½ Supravegherea microprudentiala
- controlul fiecarei institutii financiare in parte
- protejarea micilor depunatori

½ Supravegherea macroprudentiala
- ansamblul activitatilor menite sa masoare e punerea la
riscul sistemic
- determinarea amenintarilor potentiale a evolutiei
macroeconomice si a pietelor de capitaluri asupra stabilitatii
financiare
xrgumente pro si contra separarii activitatii de
supraveghere

i
   - riscul moral (confliectul de interese intre supraveghere si celelalte misiuni
ale Bancii Centrale ƛ politica monetara)
- cresterea numarului conglomeratelor financiare (banci ƛ companii de
asigurari) diminueaza eficacitatea supravegherii sectoriale
- evitarea concentrarii e cesive a puterii in mainile Bancii Centrale

i
 


 
 

- sinergia informatiilor intre functia de supraveghere si celelalte misiuni ale
Bancii Centrale
- punerea accentului pe riscul sistemic
- independenta si e pertiza efectuata de Banca Centrala
Stabilitatea sistemica

- Se asigura prin prevenirea riscului sistemic

m  = falimentul unei institutii de credit


importante (sau a unui ansamblu de institutii), poate
provoca prin efectul de contagiune, falimentul altor
institutii de credit, sau situatii de criza in interiorul
sistemului bancar si financiar
Trei grupe importante de canale prin care efectul de
contagiune poate produce o criza sistemica:

i xnticipatiile auto-
auto-realizatoare (datorate bulelor speculative, panicilor
bancare)
i Deformarea informatiilor in procesul de creditare (asimetria informatiilor,
cunoasterea situatiei financiare a debitorilor)
i Canalele institutionale (credibilitatea institutiilor publice)

Doua canale privilegiate de transmitere a crizelor sitemice

i Sistemele de plati si de compensare (recursul la sisteme de plata


centralizata ƛ zona euro ƛ poate conduce la diminuarea lichiditatilor)
i Piata interbancara (propagarea unei crize financiare depinde de marimea si
sanatatea financiara a institutiilor de credit, portofoliul interbancar,
implicarea bancii centrale)
mplicarea institutiilor financiare internationale in
asigurarea stabilitatii financiare
r FM ƛ acorduri stand-
stand-by, planuri de stabilitate macro-
macro-financiara
(strategia de dezvoltare pe termen mediu), rapoarte de evaluare a
sistemului financiar.

r Banca mondiala ƛ implicatii in stabilitatea sectorului privat

r BS (G 10) - Comitetul de la Basel (supraveghere prudentiala)

r Forumul de stabilitate financiara (aplicarea regulilor)

r G 20 (G 7 + tari emergente) ƛ implementare internationala

r xSB ƛ implementarea standardelor internationale de contabilitate


(xS + SFR)
Ôormele prudentiale noile standarde contabile

r Ôoile standarde contabile impun societatilor sa lucreze cu


valoare de piata a activelor (cea reala)
r Comitetul de la Basel propune constituirea de rezerve (cu
precadere in perioada de e pansiune)

Probleme ramase de rezolvat

r Polemicile intre investitori, autoritati si intreprinderi


r xpare nevoia armonizarii la nivel international a xS ƛ FRS
(nternational Financial Reporting Standards)
r Ôecesitatea unui dialog intre Comitetul de la Basel, banci si
xSB (nternational xccounting Standards Board)
Obiectivul tezei de doctorat

Construirea unui model prin care stabilitatea financiara


din Romania sa poata fi masurata, tinand cont de:

- mportanta sectorului bancar in cadrul sistemului financiar


(accentul va fi pus pe institutiile bancare fara a omite aspecte
legate de societatile de asigurari, bursa si fonduri de investitii)
- xnaliza fundamnentelor macroeconomice
- xprecierea gradului de dezvoltare a sectorului financiar
- xnaliza e punerii la risc a institutiilor bancare
! xutoritatea BÔR reprezinta un element de baza
Rezultate preconizate

r Studiul crizelor finaciar ƛ bancare de la sfarsitul secolului XX


r Determinarea gradului de stabilitate a sectorului financiar
romanesc comparativ cu perioadele precedente si cu alte tari
din centrul si estul àuropei
mplicatii practice
- mbunatatirea diverselor aspecte ale normelor prudentiale

 m 
 m m  
(notatii e terne) (notatii interne partiale) (numai note interne)


  nsitutia de Banca comercial Banca comercial
 supraveghere  nsitutia de nsitutia de Banca comercial
  supraveghere supraveghere

 

 nsitutia de nsitutia de Banca comercial
supraveghere supraveghere
Metode de studiu utilizate

r Metoda teoretica (lucrari si articole stiinstifice,


rapoarte)

r Statistica descriptiva (observarea tendintelor si a


fenomenelor)

r àconometria (realizarea studiului practic cu ajutorul


programelor econometrice)