Sunteți pe pagina 1din 15

CENTENARUL

STUDENT: SUTU ALINA


CENTENARUL MARII UNIRI
1 DECEMBRIE 1918

Unirea de la 1 decembrie1918 reprezinta evenimentul


principal al istoriei României si totodata realizarea unui
deziderat al locuitorilor granitelor vechii Dacii,
unireaTransilvaniei cu România. Ziua de1decembrie a devenit
dupa evenimentele din decembrie1989
Ziua Natională a României.
INTRAREA VICTORIOASĂ PE POARTA CETĂŢII DIN ALBA – IULIA, A
DOMNITORULUI MIHAI VITEAZU , ÎN ANUL 1600.

În „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, istoricul Nicolae Bălcescu ne descrie


în cuvinte alese fericitul eveniment. Mihai Viteazul, prin opera sa politică,
devenise deja un laitmotiv pentru întreaga societate românească.
Toată țara Ardealului, până la Solnocul din acest ținut, era acum supusă lui
Mihai, deosebit numai de cetățile Husta și Uioara. Mihai începu a purta titlul
următor: „Mihai, voievodul Țării Romănești, al sfințitei maiestăți cezaro-crăiești
consilier și locoțiitor asupra Ardealului, și a oastei maiestăței dincoace de Ardeal
și de părțile lui supuse căpitan etc.”
MICA UNIRE DE LA 1859
DOMNITOR ALEXANDRU IOAN CUZA
În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica
Unire – Unirea Principatelor
Române sub conducerea lui
Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la
1859 a fost primul pas important pe calea
înfăptuirii statului național unitar român.
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși
scurtă (1859-1866), a fost perioada de
maximă dezvoltare a României moderne.
Prin recunoașterea Unirii depline, crearea
primului Parlament unic al României si al
primului guvern unitar, prin reformele sale:
adoptarea primei Constituții românești,
reforma electorala, secularizarea averilor
mănăstirești, reforma agrara, a
învățământului, domnia lui Alexandru Ioan
Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a
României.
Prin Războiul de Independență înțelegem participarea Principatelor
Unite Române (Moldova și Țara Românească) la conflictul ruso-turc,
desfășurat între anii 1877-1878, în urma căruia România a obținut
independența de stat și a alipit Dobrogea. În urma acestui război,
România a obținut independența față de Imperiul Otoman. Pe 4 (sv),/ 16
aprilie (sn) 1877, Principatele Unite și Imperiul Rus au semnat un tratat
la București care permitea trupelor ruse să traverseze teritoriul tării în drumul
spre Balcani, cu condiția respectării integrității teritoriale a României. În
perioada aprilie - august 1877 sediul Marelui Cartier General al Armatei
Române a fost în comuna Poiana Mare din județul Dolj.
În România a fost declarată mobilizarea trupelor. Aproximativ 120.000 de
soldați au fost masați de-a lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui
eventual atac al turcilor. Imperiul Rus a declarat război Imperiului Otoman pe
12 (sv) / 24 aprilie (sn)1877, iar trupele ruse au intrat în România pe
la Ungheni, peste nou construitul pod de peste Prut, opera cunoscutului
inginer francez Gustave Eiffel.
Costul total, în bani, suportat de cetățenii României a fost estimat la
100 milioane lei aur.
SOLDAŢII ROMÂNI LUPTĂ PENTRU
NEATÂRNAREA ŢĂRII
ÎN AMINTIREA VITEJILOR OSTAŞI ROMÂNI
CARE AU LUPATAT SUB COMANDA REGELUI
CAROL I
UN GRUP DE ROMÂNI DIN GALAŢI PREZENŢI LA
MAREA UNIRE DIN 1918
UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918
ALBA –IULIA

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia


toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în
cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au fost Mica
Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea
independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii
naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă,
a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la
constituirea României Mari.
HARTA ROMÂNIEI MARI ANUL 1919
UNIREA BASARABIEI
CU ROMÂNIA

Ion Inculeṭ
Preşedintele Sfatului Ţării

La 24 ianuarie Sfatul
Ţării a proclamat
independenţa
Basarabiei, sub
denumirea de Republica
Democratică
Moldovenească, iar Ion
Inculeţ
a devenit şef al statului.
Din această poziţie, el a
pregătit Unirea
Basarabiei cu România,
din 27 martie 1918.
CENTENARUL MARII UNIRII. 100 DE ANI DE
LA MAREA UNIRE
 În anul 2018 comemorăm
100 de ani de la
evenimentul politic major
al anului
1918: desăvârșirea statului
național român, realizată prin
unirea provinciilor românești
cu România - . unirea
Basarabiei cu România (27
martie 1918), unirea  Cele trei uniri formează împreună Marea
Bucovinei cu România (28 Unire de la 1918. În 2018, la 100 de ani de
noiembrie 1918), unirea la marile evenimente istorice, românii
Transilvaniei, Banatului, sărbătoresc Centenarul Marii Uniri.
Crișanei și Maramureșului cu  Centenarul Marii Unirii. România Mare
Țara Mamă, România (1 înfăptuită la 1 decembrie 1918 a avut însă
decembrie 1918). un răgaz scurt de istorie, de aproximativ
două decenii. Marile nemulțumiri ale
Conferințelor de Pace vor aprinde flăcările
unei Conflagrații și mai tragice, Al Doilea
Război Mondial, când România va suferi
din nou pierderi teritorii. precum
Basarabia și nordul Bucovinei.

S-ar putea să vă placă și