Sunteți pe pagina 1din 53

1

 Există peste 50 de polimeri cu importanţă


comercială; fiecare din aceştia în diferite
forme, cu proprietăţi diferite.
 Dintre ele, materialele de uz curent sunt:
polietena, polipropena, policlorura
de vinil şi polistirenul, al căror
consum reprezintă aproximativ trei
sferturi din consumul total de
materiale plastice.

2
 Polimeri carbocatenari sunt formaţi din
lanţuri care nu conţin în catena
principală heteroatomi (O, N, S).
 Se produc în general prin polimerizarea
unor monomeri care conţin legături
multiple CC (monomeri vinilici,
acetilenici).

3
(polialchene)
 sunt hidrocarburi cu masă moleculară ridicată,
rezistente la rupere, lipsite de toxicitate;
 sunt singurele materiale plastice mai uşoare ca
apa;
 au o bună rezistenţă faţă de majoritatea substanţelor
chimice;
 agenţii oxidanţi puternici le oxidează în timp şi produc
fragilizarea lor;
 o expunere îndelungată la lumină conduce la
degradarea acestor polimeri;

4
 Astfel de produşi sunt:
 Polietena,
 Polipropena,
 Polimetilpentena;
 Diferiţi copolimeri.
 constă din macromolecule filiforme, mai mult sau
mai puţin ramificate (datorită formării de catene
laterale);
 gradul diferit de ramificare se manifestă prin
densităţi diferite:
 cu cât sunt mai ramificate moleculele, cu
atâta scade densitatea.

6
 Principalele sortimente:
 Polietilenă de (foarte) joasă densitate, 0,880-0,910
g/cm3: (Very) Low Density Polyethylene LDPE
sau VLDPE;
 Polietilenă de înaltă densitate, peste 0,940
g/cm3: High Density Polyethylene HDPE;
 Polietilenă de densitate medie, 0,926-0,939 g/cm3:
Medium Density Polyethylene MDPE;
 Polietilenă liniară de joasă densitate, 0,910-0,925
g/cm3: Linear Low Density Polyethylene LLDPE;
 Polietilenă reticulată de înaltă densitate: Cross-
Linked High-Density Polyethylene XLPE.

7
n H2C CH2 ( CH2 CH2 ) n-1CH2 CH2

etenă polietenă
polimerizare radicalică

 Polietilena este termoplastă. Duritatea polietenei


creşte cu creşterea densităţii. În acelaşi sens scade
capacitatea ei de a permite difuzia gazelor sau lichidelor.

8
 Nu se dizolvă în solvenţii obişnuiţi la
temperatura camerei, dar unii solvenţi
(hidrocarburi, CCl4) pot produce o înmuiere sau
umflare a materialului, de obicei reversibilă.
 Alegerea unei variante de polietenă sau a alteia
depinde de scopul în care se va folosi materialul.
LDPE
 LDPE (adesea copolimerizată cu butena sau hexena
de exemplu) este flexibilă, rezistentă la rupere.
 Se foloseşte pentru ambalaje alimentare şi
medicale, ca folii pentru solarii, tuburi, conducte,
jucării, straturi adezive, izolaţii pentru cabluri
electrice, pentru compozite.

10
HDPE
 se găseşte în comerţ din 1956; este rigidă,
rezistentă chimic, nu absoarbe umiditatea putând
izola bine faţă de apă.
 Este folosită în ambalaje pentru produse
alimentare, butelii pentru lactate şi apă
distilată, flacoane şi cutii pentru
medicamente, articole de toaletă, pentru
rezervoare de lichide.

11
LLDPE
 LLDPE (produsă din 1960) îmbină
flexibilitatea LDPE cu rezistenţa
mecanică a HDPE; se foloseşte mai ales
sub formă de folii de protecţie, în
agricultură, pentru pungi şi saci
rezistenţi.

12
XLPE
 XLPE se produce prin reticularea PE
sub acţiunea unor reactivi chimici, la
temperatură sau prin iradiere; are o
rezistenţă chimică şi mecanică
superioară fiind folosită pentru
rezervoare de mari dimensiuni.

13
Monomerul pur este un gaz:
 lipsit de toxicitate din punct de vedere
fiziologic, dar asfixiant;
 pericolele de poluare provin de la aditivi
şi produşii de degradare.

14
16
 are proprietăţi foarte asemănătoare cu PE şi
este de asemenea un termoplast.
CH3 CH3 CH3
n H2C CH ( CH2 CH )n-1 CH2 CH
propenă polipropenă izotactica

polimerizare radicalică

17
 Se preferă mai ales produsul izotactic, care se distinge
prin densitate şi duritate ridicată.
 Este insolubilă şi nu se umflă în solvenţi organici.
 Temperatura de înmuiere a PP este substanţial mai
ridicată decât a PE, datorită structurii ei secundare.
 PP cristalizează, din cauza interacţiunilor dintre grupele
metil aranjate izotactic, sub formă de elice, în care grupele
metil sunt orientate spre exterior. Astfel rezultă o ordine
avansată şi o configuraţie rigidă, când şi forţele van der
Waals pot acţiona foarte puternic.

18
 La 0oC devine fragilă.
 Se foloseşte sub formă de butelii, recipienţi, jucării,
plăci, conducte.
 Se poate prelucra sub formă de fibre, înlocuind lâna şi
bumbacul.
21
22
 Există în diferite variante în funcţie de modul de
obţinere şi de monomerul cu care se
copolimerizează:
 polistiren standard (PS); Se deosebesc
 polistiren expandat prin proprietăţile
(EPS); lor fizice, chimice
 polistiren antişoc (SB, şi în privinţa
HIPS); tehnicilor de
 copolimer acrilonitril– prelucrare şi se
butadienă–stiren (ABS); aleg în funcţie de
 copolimer stiren- domeniul de
acrilonitril (SAN). aplicare.
23
stiren polistiren
polimerizare radicalică.

24
Polistirenul este:
 Termoplastic;
 transparent (dacă nu se adaugă
umpluturi sau pigmenţi);
 lipsit de toxicitate;
 rigid;
 se înmoaie în jur de 100oC;
 este rezistent la acizi şi baze;

25
 se dizolvă în unele hidrocarburi aromatice şi
solvenţi cloruraţi,
 are o rezistenţă scăzută la şoc, care se poate
corecta prin amestecare cu cauciuc sintetic
polibutadienic sau butadien-stirenic (polistiren
anti-şoc).
 Utilizări:
 în electrotehnică şi electronică (izolator),
 jucării,
 articole casnice,
 mobilă.
 Polistirenul expandat (EPS)
 se obţine din perle de polistiren în care se
dizolvă pentan; prin evaporarea acestuia din
urmă, perla se umflă producând o spumă solidă,
albă.
 Rezulta un material poros, foarte uşor, bun
izolator termic şi fonic;
 Se foloseşte pe scară largă în construcţii şi la
împachetarea diferitelor articole pentru a le
proteja în timpul transportului.

28
29
 Copolimerii stirenului
 au proprietăţi deosebite de rezistenţă mecanică şi
chimică;
 cei mai cunoscuţi sunt copolimerul acrilonitril–
butadienă–stiren (ABS) şi copolimerul stiren-
acrilonitril (SAN).
 ABS se utilizează pentru dispozitive electronice şi
echipamente pentru telecomunicaţii, bagaje,
ambalaje.
 SAN este un material transparent, folosit pentru
producerea de lentile, seringi, cutii, articole de
grădinărit etc.

30
 Monomerul (stiren) care se produce la
degradarea polimerului este o substanţă
dăunătoare sănătăţii.
32
 se foloseşte în variantele PVC dură (PVC–U) şi moale
(PVC–P). Cea din urmă se fabrică prin adăugare de
plastifianţi (esteri ai acidului ftalic).
 Monomerul este clorura de vinil care polimerizează
radicalic.

Cl Cl Cl
n H2C CH ( CH2 CH )n-1 CH2 CH
clorură de vinil policlorură de vinil

33
Proprietati:

 Gradul de polimerizare depinde de


condiţiile de reacţie. PVC este cel mai
versatil dintre toate materialele plastice,
datorită capacităţii sale de a se amesteca
cu plastifianţi, stabilizatori şi diferiţi alţi
aditivi.
 Fără stabilizatori, PVC nu rezistă la
temperatura de procesare.
 Pentru a-i mări rezistenţa la şoc (fiind
destul de fragilă) i se adaugă adesea
elastomeri sau materiale de umplutură.
34
 PVC este un termoplast şi se poate prelucra prin
formare prin injecţie, extrudare şi calandrare.
 Are o rezistenţă bună faţă de reactivi chimici, este
extrem de rezistentă faţă de uleiuri şi are o
permeabilitate foarte scăzută faţă de majoritatea
gazelor.
 La procesare trebuie sa se tina cont de faptul ca prin
incalzire se elimina HCl – corosiv. Materialele utilizate
trebuie sa reziste la coroziune.
Aplicaţii
 Industria construcţiilor: ţevile şi conductele (o
treime din producţie), acoperiri, pardoseli.
 Electrotehnică (izolator electric),
 Ambalaje, butelii, folii protectoare pentru conducte
metalice, mănuşi chirurgicale, utilaje care lucrează în
mediu coroziv (ventile, pompe, separatoare).
Dezavantaj
 La ardere pune în libertate HCl gazos care este
coroziv. Monomerul, clorura de vinil, este
carcinogen, poate ataca sistemul nervos central,
sângele, pielea.

36
37
38
 este un produs înalt cristalizat, cu un grad de cristalizare până la
97 %.
 se obţine prin polimerizarea radicalică a tetrafluoroetenei:
n F2C CF2 ( CF2 CF2 )n-1 CF2 CF2
tetrafluoroetenă politetrafluoroetenă

 temperatura de înmuiere a PTFE este extrem de


ridicată pentru un termoplast (peste 320C),
 temperatura de descompunere fiind mai mare de 400C
deoarece atomii de F protejează legăturile C–C,

39
 are o rezistenţă chimică (la acţiunea diferitelor
substanţe) neatinsă de alte materiale.
 este atacată doar de metale alcaline topite şi de
fluorul elementar.
 PTFE este moale, dar foarte rezistentă.
 este un electroizolator excelent şi are proprietăţi
antiaderente deosebite (are cel mai mic coeficient de
frecare dintre toate solidele).
 are largi întrebuinţări în industria chimică şi
electrotehnică.
 sub formă de dispersie apoasă se poate utiliza pentru
impregnarea ţesăturilor de sticlă, la prepararea de
filme prin turnare, izolarea conductorilor electrici.

40
Poliacetatul de vinil (PVAC)
 se poate dispersa uşor în apă. Se produce
prin polimerizarea radicalică sau anionică
(în prezenţă de butil–litiu) a acetatului de
vinil:

acetat de vinil poliacetat de vinil


41
 Polimerii cu masa moleculară relativ mică sunt
moi, flexibili şi lipicioşi.
 Polimerii cu grade de polimerizare mai
ridicate, devin mai duri.
 Este solubil în alcooli şi hidrocarburi
aromatice, dar nu în apă şi hidrocarburi
saturate.
 Se utilizează în industria lacurilor, a vopselelor
şi a adezivilor.
 Ca material plastic propriu-zis se foloseşte
doar foarte rar, datorită temperaturii de
înmuiere scăzute (circa 40oC).
42
 Prinhidroliza poliacetatului de vinil
se produce alcool polivinilic
(PVAL, APV) care este foarte
hidrofil şi solubil în apă.

43
 Nu este toxic şi este relativ rezistent la
temperatură.
 Se foloseşte la conducte pentru produse
petroliere, membrane la pompe pentru
produse petroliere, curele de transmisie, dar
şi ca apret şi adeziv.
 Filme de PVAL (rezistente faţă de agenţi
chimici şi impermeabile faţă de gaze) se
utilizează ca straturi acoperitoare de
protecţie.
 Materialele de tipul poliacrilaţilor sau
polimetacrilaţilor se disting printr-o mare
varietate de structuri ale monomerilor şi
copolimerilor, care conduce la cele mai
diferite proprietăţi.
O O
H2C CH C OR H2C C C OR
CH3
 Acrilaţii şi metacrilaţii se pot sintetiza uşor
cu orice substituent R şi se pot polimeriza
simplu sub acţiunea căldurii, luminii sau
iniţiatorilor redox.

45
 Monomerii se pot mânui fără probleme, nu
sunt prea periculoşi, iar cei cu masă
moleculară mai mare sunt complet lipsiţi de
toxicitate.
 Acrilaţii au o reactivitate mai mare decât
metacrilaţii, ceea ce a condus la folosirea lor
de preferinţă în sisteme care se întăresc la
lumină.
 Aceşti polimeri se disting prin proprietăţi
fizice foarte bune (rezistenţă mecanică, bune
proprietăţi optice) şi printr-o bună rezistenţă
chimică.
46
 Proprietăţile lor pot fi variate în domenii largi şi
reglate prin schimbarea potrivită a
substituentului R.
PMMA
PLEXIGLASS cunoscut si sub denumirea
de sticla acrilica, PMMA sau stiplex.

 Se formează prin polimerizarea radicalică a


metacrilatului de metil:

metacrilat de metil polimetacrilat de metil


48
 Cel mai cunoscut reprezentant al
categorie metacrilatilor este
polimetacrilatul de metil (PMMA),
care şi-a găsit aplicaţii în aproape toate
domeniile tehnice şi medicale.
 Se distinge printr-o foarte înaltă rezistenţă
mecanică şi o transparenţă optică
neobişnuită (plexiglas); rezistenţa sa în
condiţii de mediu exterior este excelentă.
PMMA este folosit ca:
 înlocuitor al sticlei la confecţionarea de
paravane şi ochelari de protecţie, geamuri de
vehicule (nu pentru parbrize frontale, din cauza
rezistenţei reduse la zgâriere),
 în industria optică, la confecţionarea de corpuri
de iluminat şi semnalizat.
 la executarea de modele şi machete,
 la fabricarea unor instrumente chirurgicale şi de
proteze dentare (fiind biocompatibil).
 se foloseşte frecvent polimerul în amestec cu
monomerul ca masă de turnare.

50
 un excelent inlocuitor al sticlei, datorita
proprietatilor de rezistenta la spargere,
acesta fiind de 30 ori mai rezistent decat
sticla la impact.
var downloads = new Downloads('https://www.universalmedicalinc.com/downloads/dl/updateDownloads
https://www.trimax.ro/ro/placi-si-profile/70-placi-pmma-plexiglass-colorat