Sunteți pe pagina 1din 17

Ce trebuie

sa stiu?
Katy Scott. Did You Know (Shift Happens) - 2018 Remix. 2018. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=TwtS6Jy3ll8.
Competența
digitală, o
abilitate
esențială
pentru
secolul XXI
“Competenţele digitale
reprezintă ansambluri
dinamice de cunoștințe,
abilități, deprinderi, atitudini
şi valori, formate și dezvoltate
prin învățare, pe care le
posedă un individ și care pot
fi mobilizate pentru a
soluționa diverse probleme ce
apar în procesul colectării,
păstrării, prelucrării şi
diseminării informaţiei prin
intermediul tehnologiilor
informaţiei şi a
comunicaţiilor.”
(definitia CE)
Cadrul european al
competenței digitale
pentru cetățeni
(DigComp)

• Alfabetizare digitală și
informațională
• Comunicare și colaborare
• Creare de conținut digital
• Siguranță
• Soluționare de probleme
DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators (2017)
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro
Crearea de 1.Implementare 1.Sisteme de 1.Utilizarea 1.Respectarea
Comunicarea Gestiunea conținuturi a aplicaţiilor de gestionare a echipamentelor normelor etice
digitală informației digitale management conținuturilor digitale în și legale în
educaționale şcolar educaționale educaţie spațiul digital

bază Competențe digitale avansat


intermediar
CREAREA DE CONȚINUTURI DIGITALE
Nivel de bază Nivel intermediar Nivel avansat
Utilizează resurse digitale Îmbunătățește resursele existente Crează resurse digitale proprii.
disponibile-existente în procesul prin aplicarea opțiunilor avansate ale Integrează dinamic text, date, obiecte
didactic aplicațiilor generice multimedia proprii sau preluate din
locații externe în resursele utilizate în
dependență de necesitate

Evaluează calitatea resurselor Analizează critic calitatea resurselor Analizează critic calitatea resurselor
digitale utilizând criterii digitale prin compararea cu alte digitale prin îmbinarea unor criterii
prestabilite resurse, corelarea cu necesitățile complexe. Propune și realizează în
educaționale, stabilirea și evaluarea colaborare îmbunătățiri
criteriilor de evaluare
Informează cadrele didactice Promovează utilizarea resurselor Realizează sesiuni de training pentru
despre resursele digitale digitale în mediul pedagogic colegi și alte grupuri țintă în vederea
disponibile utilizării TIC în procesul didactic
Încurajează elevii să prezinte Implică elevii în evaluarea și editarea Implică elevii în crearea resurselor
rezultatele învățării în format resurselor digitale produse de colegi digitale
digital
Identifică softuri educaționale Integrează softuri educaționale în Contribuie la elaborarea scenariilor și
relevante pentru a le utiliza în procesul didactic în mod adecvat elaborarea softurilor educaționale
Conținuturi educaționale

• TEXT
• AUDIO
• VIZUAL: imagini / fotografii, meme, postere,
infografice, benzi desenate, linii temporale,
prezentări, animații, video etc.
Și ar mai fi ...
• Educație deschisă – licențele CC
• MOOC (în special pentru perfecționare)
• GDPR
• Realitate virtuală
• Realitate augmentată
• Realitate???
• Cloud computing / 3(4)D printing
• Inteligență artificială
• Roboți și drone
• Big Data și Learning Analytics
• Internet of Things
APLICAȚIILE propuse
 Accesibile elevilor (studenților) / utilizatorilor „rudimentari” (experiență
digitală precară / competențe digitale elementare)
Gratuite sau măcar în regim freemium
Corespunzătoare activităților la clasă / didactice
Bazate pe web (ruleze în browser) / fără descărcare / (pe cât posibil) fără
înregistrare (excepții notabile pentru utilizarea dispozitivelor mobile)
Care sprijină predarea și învățarea digitală (paperless teaching)
/promovarea creativității și colaborării // de ajutor pentru cadrul didactic
in organizarea si proiectarea materialelor didactice
Nu se adresează unei ANUMITE arii curriculare / discipline / poziție
didactică sau vârstă (și nici profesorilor TIC)
Este foarte subiectivă / nu este cuprinzătoare / adresează doar sfera de
competențe digitale specifice pentru crearea de conținuturi educaționale
pe dimensiunile: AUDIO și VIZUAL