Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURA PLANULUI DE RESURSE UMANE

 Prezentarea companiei
 Obiectivul strategic
 Analiza mediului extern
 Analiza mediului intern
 Prognoza necesarului de RU
 Modalitati de implementare a strategiilor de
personal adoptate
 Estimarea costurilor
Prezentarea companiei
Profil
Misiune
Viziune
Valori
Strategia de dezvoltare a companiei

I. Obiectiv strategic
II. Obiectivul strategic în termen de HR
III. Analiza mediului extern
 Mediul social
 Mediul economic
 Mediul politic
 Mediul tehnologic
 Piaţa muncii
 Concurenţă

 din perspectiva influenței acestora asupra organizației


IV. Analiza mediului intern și prognoza
necesarului de RU
 ETAPE:
 Diagnoza resurselor umane existente.
 Raportat la ORGANIGRAMĂ
 Analiza fluctuației personalului
 Prognoza necesarului de personal pe categorii
profesionale, pentru următorii 2-3 ani.
…continut
 1. ANALIZA CURENTĂ ŞI TRECUTĂ A SITUAŢIEI
FORŢEI DE MUNCĂ DIN COMPANIE
 1.1. Analiza distribuţiei de vârstă a angajaţilor
 1.2. Analiza distribuţiei pe gen a angajaţilor (nivel educațional,
nivelul funcției etc.)
 1.3. Analiza vechimii în muncă a angajaților
 1.4. Analiza fluctuaţiei personalului şi identificarea factorilor care
o influenţează
 2. ANALIZA PLANURILOR STRATEGICE ALE
COMPANIEI PE URMĂTORII 2-3 ANI ÎN TERMENI
DE RESURSE UMANE:
 2.1. Estimări calitative şi cantitative ale necesarului de resurse
umane
 2.2. Dinamica pe funcţii a personalului
2. ANALIZA PLANURILOR STRATEGICE ALE
COMPANIEI PE URMĂTORII 2 ANI ÎN TERMENI DE
RESURSE UMANE

 2.1. Estimări calitative şi cantitative ale


necesarului de resurse umane
 2.2. Dinamica pe funcţii a personalului
Cheltuieli
 Costurile de salarizare
 Costuri de recrutare
 Costuri de pregătire
 Etc.