Sunteți pe pagina 1din 9

STRATEGIA

intersectorială de dezvoltare a
abilităţilor şi competenţelor
parentale pentru anii 2016-2022
Noțiuni principale

• competenţe parentale – cunoaştere mai


profundă şi capacitatea părintelui de a
aplica în practică această cunoaştere; ele
presupun dezvoltarea capacităţii
părintelui de a reflecta asupra practicilor
parentale, a efectelor acestora asupra
dezvoltării copilului;
Noțiuni principale

• educaţie parentală – ansamblu de programe,


servicii şi resurse destinate
părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanelor în
grija cărora se află copilul, cu scopul de a-i
sprijini pe aceştia în creşterea şi educaţia
copiilor, în conştientizarea rolurilor pe care le
au şi de a le dezvolta şi îmbunătăţi
competenţele parentale;
Noțiuni principale
• educator parental – profesionistul care poate
avea o pregătire iniţială în domeniul
sociouman sau medical (educatori, profesori,
medici, asistenţi sociali, asistenţi medicali,
psihologi, psihopedagogi etc.), dar care a
participat la un program de formare
specializată în domeniul educaţiei parentale;
Noțiuni principale
• intervenţie timpurie (pentru copii) – proces de
anticipare, identificare şi întreprindere a măsurilor
eficiente pentru copil şi familie în scopul de a
minimaliza impactul şi consecinţele potenţial
negative ale stării patologice a copilului şi de a
contribui substanţial la sănătatea şi dezvoltarea
acestuia (Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi);
Noțiuni principale

• parentalitate sau parenting (eng.) –


proces de promovare şi susţinere a
dezvoltării fizice, emoţionale, sociale,
financiare şi intelectuale a unui copil,
de la vîrstele cele mai timpurii la
maturitate;
Noțiuni principale
• practici parentale pozitive – abordare a creşterii copilului,
care favorizează o relaţie între părinţi şi copii bazată pe
respect reciproc, sprijinirea pentru dezvoltarea completă şi
armonioasă a copilului şi pe capacitatea de a negocia puncte
de vedere divergente într-un mod nonviolent şi constructiv.
Se pune un accent deosebit pe aprecierea comportamentelor
dorite, pe stabilirea unor norme clare în care copilul este
considerat un individ deplin care are drepturi ce trebuie
respectate; copilul trebuie tratat cu respect, fără teamă de
violență;
Noțiuni principale

• sprijin parental – împuternicirea părinţilor,


consolidarea competenţelor parentale ale acestora prin
acordarea de sprijin special în alegerile lor individuale
parentale, decizii şi căi de învăţare, cu accent pe
unicitatea fiecărei familii; conţine toate activităţile care
urmăresc să ofere îndrumare părinţilor în rezolvarea
tuturor tipurilor de probleme în ceea ce priveşte
problemele de educaţie, sănătate, protecţie, într-un
cadru formal sau informal.
Noțiuni principale
• sprijin parental se referă la o serie de informaţii,
sprijin, educaţie, formare, consiliere şi alte
măsuri sau servicii care se axează pe influenţarea
modului în care părinţii să înţeleagă şi să-şi
îndeplinească rolul lor de părinţi. Un obiectiv
comun este acela de a obţine rezultate mai bune
pentru copii şi tineri prin furnizarea de servicii
care oferă informaţii, sprijin şi chiar şi
reconversie profesională pentru părinţi.