Sunteți pe pagina 1din 20

ECONOMIA SOCIALISTĂ A

ROMÂNIEI
Grupa: Istrate Ana Maria Simina
Păun Natalia Ioana
Marinescu Casian
Heghiu Andrei
Pârjol Marian
INTRODUCERE
 Anul 1939 a marcat izbucnirea celei de-a doua conflagrații
mondiale (cel de-al doilea Război Mondial 1939-1945). A început
pe 1 septembrie 1939 cu invazia Poloniei de către Germania
Nazistă și, ulterior, cu declarațiile de război ale
Germaniei, Franței și Regatului Unit.
 Marea criză economică (1929-1933)- scădere dramatică a activității
economice mondiale
ROMÂNIA ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
(1941-1945)
ROMÂNIA INTRĂ ÎN RĂZBOI A DATA DE 22 IUNIE 1939,
ALĂTURI DE GERMANIA ÎMPOTRIVA URSS,PÂNĂ LA DATA DE
23 AUGUST 1944
 INTERN: La data de 23 August
1944, Mareșalul Ion Antonescu
23 August 1944
este arestat.
dubla semnificație
(pe plan intern și extern)  EXTERN: România întoarce
armele împotriva Germaniei
aliindu-se cu URSS
CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL S-A ÎNCHEIAT CU
O INVAZIE A GERMANIEI DE CĂTRE ALIAȚII
OCCIDENTALI ȘI UNIUNEA SOVIETICĂ

• România a suferit modificări semnificative pe plan intern după


1945,aceasta trecând de la un regim democratic la unul comunist în
1947.

• Totodată, pe plan extern, Europa suferă modificări semnificative,


statele europene democradice după 1945 fiind reprezentate de
Vestul Europei și de RFG, în timp ce totalitarismul
(fascism+communism) se extinde în statele din Estul Europei.
INSTAURAREA COMUNISMULUI PE TERITORIUL ROMÂNIEI S-A
DESFĂȘURAT ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI RECE
(1945-1991)
 Regimul comunist :
Gh.Gheorghiu Dej (1948-1965) Nicolae Ceaușescu (1965-1989)
 Economic: 23 Martie 1945 este înfăptuită o
reformă agrară
SCOP: cumularea de capital în alegeri
 În 1945 se înfăptuiesc sovromurile
 În 1948, este înființat Comitetul de Stat al
Planificării
 Industrializare forțată
 “Legea Naționalizării” 1948
 În 1949 este hotărâtă înființarea colectivizării
(1949), începutul colectivizării s-a caracterizat
prin numeroase ezitări, uneori țăranii înstăriți
fiind lăsați cu o mică proprietate, dar în unele
cazuri chiar și țăranii mijlocași fiind
deposedați de întregul avut. În unele
momente, represiunea a fost deosebit de dură,
dar alteori autoritățile au dat înapoi. Satele
alese pentru prima parte a colectivizării au
fost întâi satele cele mai afectate de război și
de seceta ce a urmat, unde țărănimea săracă
era ușor de convins de autorități să accepte
soluțiile guvernului.
 În 1953, Stalin a murit iar
presiunile Uniunii Sovietice
asupra statelor europene
ocupate privind colectivizarea
au scăzut. Astfel, colectivizarea
în România a stagnat între 1953
și 1955, regimul comunist
lucrând doar la consolidarea
Gospodăriilor Agricole
Colective deja existente.
 În 1957, colectivizarea a fost
reluată printr-un program-pilot
în regiunea Galați.
 Se distruge respectul țărănimii
față de pământ.
 În martie 1965, Ceaușescu preia funcția de
secretar general al Partidului Muncitoresc
Român.
 Redenumește Partidul Muncitoresc Român
în Partidul Comunist Român.
 Decide schimbarea numelui oficial al țării
din Republica Populară Română (R.P.R.)
în Republica Socialistă România (R.S.R.).
Se continua
Se investeste în
politica de
industrializarea
transformare A fost permisă Condițiile de
țării,astfel
socialistă a existența unor viață s-au
România
agriculturii, magazine în îmbunătătit și s-a
devine dintr-o
astfe GAC-urile regim de semi putut călători în
țară agrară într-
se transformă proprietate străinătate
o țară industrial
în CAP-uri
agrară
(1966)
 Începând cu anii ’70, în ciuda regimului său dictatorial,
relativa sa independență față de Moscova are drept rezultat
o atitudine binevoitoare (deși departe de a fi dezinteresată
sau neprofitabilă) din partea statelor occidentale
 Se construiesc Metroul din București, Canalul Dunăre-
Marea Neagră, zeci de mii de noi blocuri de locuințe.
România s-a afirmat foarte mult pe plan extern:
1969, Richard Nixon, președintele SUA, vizitează
România;
1969- România a fost prima țară comunistă care a fost
acceptată în Fondul Monetar International;
1971- Nicolae Ceaușescu face vizite în Coreea de
Nord și în China, fiind impresionat de “cultul
personalității conducătorului” prezent s-a decis să
înființeze aceste “obiceiuri” și în România, obiceiuri
oglindite prin “Șoimii patriei” și “Pionierii”;
 În ultimă instanță, datoria creată a devenit o povară pentru
economia românească
 Între 1971-1982, datoria externă crescând de la 1,2 miliarde $ la
aproape 13 miliarde $. În 1982, veniturile comerțului exterior al
României au scăzut cu 17% față de anul precedent.
DATORIA EXTERNĂ
$14.000000000

$12.000000000

$10.000000000

$8.000000000

$6.000000000

$4.000000000

$2.000000000

$-
1971 1982
 Începând cu anii 1986-1987 se instituie raționalizarea produselor de
bază, iar benzina și alimentele, ca pâinea, uleiul, zahărul, făina, orezul
au început să fie distribuite pe bonuri sau cartele.
 Din ianuarie 1982 s-a început limitarea distribuirii energiei electrice
către populație.
 Consumul de energie pentru
populație a scăzut forțat cu 20%
în 1979 și 1982, apoi cu 50% în
1983, iar în 1985 cu încă 50%
față de anii precedenți.
 Regimul Ceaușescu a devenit
din ce în ce mai nepopular pe
plan intern în anii ’80, pe
masura deprecierii condițiilor
de trai oferite populației și
punerii în practica a unor
proiecte costisitoare, precum
achitarea în termen scurt a
datoriei externe a țării.
 În paralel, pe plan extern,
prestigiul lui Ceaușescu a intrat
în declin, mai ales după 1985, o
dată cu reformele încurajate în
Europa de Est de noul lider
sovietic Mihail Gorbaciov.
 CONSTITUȚIA DIN 1948
A fost inspirată după modelul sovietic /Stalinist
din 1936
 denumirea oficială a țării a fost RPR
 a fost instituit regimul democrației populare
 consfințea regimul monopartidic
 dispare principiul separării puterilor în stat
 statua egalitatea în fața legii pentru toți
cetățenii și afirma largi drepturi și libertăți
cetatenești
 prevederile economice pregătesc trecerea
întregii economii sub controlul statului
 CONSITUȚIA DIN 1952:
 consființea totala aservire a României față de Uniunea
Sovietică
 se vorbește despre rolul de conducător al PMR
 CONSTITUȚIA DIN 1965:
 schimbă denumirea țării în RSR
 denumirea PMR devine PCR
 din 1974, se înființează special pentru Nicolae
Ceaușescu, funcția de președinte
CONCLUZIA ANALITICA
VĂ MULȚUMIM DE
ATENȚIE!