Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Examen de certificare a calificării profesionale


a absolvenților învățământului liceal
Nivel 4
Calificarea: Tehnician în turism

A N A L I Z A C I R C U L A Ț I E I T U R I S T I C E M A N I F E S TAT E

ÎN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2008 - 2017

ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT:

ÎNTOCMIT:
ARGUMENT

Am ales această temă deoarece am efectuat numeroase excursii în județul


Tulcea și în Delta Dunării și am fost fascinat de potențialul turistic existent.

Proiectul este structurat în trei capitole.


În primul capitol am prezentat potențialul turistic al județului Tulcea,
evidențiind resursele turistice naturale și antropice.
În capitolul al II –lea am analizat oferta turistică existentă la nivelul acestui
județ.
În ultimul capitol am analizat circulația turistică manifestată în perioada 2008
– 2016.
INDICATORI AI OFERTEI TURISTICE

La nivelul anului
2016, cea mai mare
pondere în totalul
structurilor turistice
de primire cu
funcțiuni de cazare
o dețin vilele
turistice.

Gf. 2 Tipuri de structuri turistice de primire cu functiuni de cazare existente in judeţul


Tulcea la nivelul anului 2016
Capacitatea de cazare

În perioada analizată, cel mai


ridicat nivel al capacității de
cazare s-a înregistrat în anul
2012, când acest indicator a avut
o valoare de 5.193 locuri.

Capacitatea de cazare existentă în judeţul


Tulcea în perioada 2010-2016 (nr.locuri)
ANALIZA CERERII TURISTICE

Numărul turiştilor sosiţi în judeţul Tulcea în perioada 2010-2016

La nivelul anului 2016, turiștii români dețineau o pondere de 76,24% din totalul
sosirilor înregistrate în județul Tulcea.
 Calitatea serviciilor şi produselor
turistice comercializate, precum
şi slaba promovare a produselor
turistice din Tulcea sunt
probleme majore cu care se
confruntă turismul din această
zonă.
 Această realitate este o
consecinţă a aplicării unor
strategii de marketing
necorespunzătoare şi a lipsei
studierii atente, din partea unor
întreprinzători, a dorinţelor şi
necesităţilor turiştilor.
 Judeţul Tulcea nu va reuşi să devină competitiv atâta timp cât întreprinzătorii
din zonă nu vor aplica strategii de marketing viabile care să urmărească
crearea de produse turistice de calitate care să corespundă cerinţelor turiştilor.

 Strategia de marketing este astfel concepută pentru a genera cerere în viitor


prin specificarea segmentelor de piaţă ce vor fi atinse, a produselor ce vor fi
create şi pe care se va pune accentul, şi programele de acţiune asociate pentru
a realiza potenţialul identificat pentru aceste produse ţintă: segmentele de
piaţă.

 Pentru sectorul privat, strategia se referă şi la capacitatea organizaţiei de a


convinge suficienţi clienţi să cumpere un număr suficient din produsele sale
pentru a asigura un venit care să depăşească costurile pe termen lung şi să
asigure satisfacţia clienţilor .
CONCLUZII

 Provocarea pentru judeţul Tulcea o reprezintă


organizarea şi dezvoltarea resurselor sale naturale şi
culturale într-o gamă de produse turistice cu o priză
largă la public, şi transformarea acestor atracţii în flux
de turişti şi în beneficii pentru zonă.

 Acest lucru necesită dezvoltarea unui produs integrat şi


o abordare strategică de marketing.
 Având în vedere evoluţia exigenţelor manifestate pe piaţa
turistică internă şi internaţională, se impune adoptarea
rapidă, de către firmele din turismul tulcean, a unor
strategii de creştere a calităţii produselor şi serviciilor
turistice, de flexibilate, în sensul adaptării ofertei la
cerinţele diferitelor segmente de turişti, strategii de
diversificare, de reformulare (strategie ce ar trebui
adopată de mulţi hotelieri din ţara noastră care au realizat
investiţii minore până în prezent, în modernizarea
structurilor turistice pe care le deţin), strategii ofensive,
atunci când condiţiile de piaţă impun acest comportament,
strategii concurenţiale etc.
 Neacşu N., Băltăreţu A., Neacşu M., Economia turismului -
studii de caz - statistici - legislaţie, Editura Uranus, Bucureşti,
2008.
 Nenciu Daniela-Simona, Economia turismului – Manual de
studiu individual, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2012.

 Popescu Delia, Minciu Rodica, Pădureanu Mihaela, Hornoiu


Remus, Economia turismului - Aplicații și studii de caz,
Editura Uranus, București, 2007.