Sunteți pe pagina 1din 30

Drepturile pacienților

în
legislația românească

Prof. dr. Beatrice Ioan


Principiile bioeticii
 Principiul autonomiei - indivizii au dreptul
de a avea opinii, de a lua decizii si de a
actiona pe baza valorilor si credintelor
personale.

 Principiul non-vatamarii
- obligatia de a nu cauza rau
- obligatia de a nu induce riscul vatamarii
(neglijenta).

 Principiul beneficiului - obligatia medicului de a actiona in scopul


de a ajuta sau de preveni producerea unui rau.

 Principiul justitiei - “cei egali trebuie tratati egal, cei inegali trebuie
tratati inegal” (Aristotel).

(Tom L. Beauchamp & James F. Childress)


De la principii bioetice la
prevederi legale
 Principiul autonomiei
 Consimtamantul informat
 Confidentialitatea datelor medicale

 Principiul beneficiului si al non-vătămării


 Obligativitatea acordarii asistentei medicale
 Limitarea la propria specialitate
 Interventia in situatiile de urgenta

 Principiul justitiei - accesul al serviciile medicale


 La nivel national – criterii legale de selectare a pacientilor
 La nivel institutional – conditii de lucru, reglementarile interne
privind circuitul pacientilor si situatia administrativa
 La nivel individual - discriminarea
Consimțământul informat
– Antichitate- nu existau prevederi legate de consimtamintul informat

– Hipocrate
*medicul ascunde pacientului detalii cu privire la boala, prognostic
*medicul distrage atentia pacientului de la ceea ce face

Platon - “Medicul de sclavi nu trebuie să dea socoteală niciodată pacientului


cu privire la boala sa. Medicul liber, care îngrijește oameni liberi, le
tratează bolile în primul rând prin discutarea pe larg cu pacientul și prietenii
săi referitor la boală”. (Dialogurile lui Platon)

– Thomas Percival – 1803 – “Medical Ethics”


* medicul dezvaluie doar anturajului date legate de boala- numai daca
este necesar informeaza pacientul

– sec. XX- abuzuri privind drepturile pacientului și ale participantilor la


cercetare
Consimțământul informat
• Actul prin care pacientul ia decizii privind conduita terapeutica sau
participarea intr-o cercetare medicala pe baza informatiilor furnizate
de medic.

Competența psihică Furnizarea de informatii


↖ ↗
Consimțământul informat
↙ ↘
Întelegerea informatiilor Decizia voluntara a pacientului
Consimțământul informat
Justificare → respectarea autonomiei pacientului- dreptul la alegere libera,
individuala (autonomie personala).

– Pacientul trebuie sa fie informat pentru a putea lua decizii in virtutea
propriilor valori.

– Pacientul are dreptul moral de a trai in conformitate cu propriile valori.

Beneficii
Protejarea pacientului
• Riscuri acceptate
• Evitarea nedreptătii
Protejarea medicului

Partajarea responsabilității
Acordul pacientului informat

• Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi


tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea
lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă,
pacientului i se solicită acordul scris.
Legea 95/2006, art. 660 al. 1

“metode [...] cu potential de risc pentru pacient” → Cum definim


și cuantificăm riscul?
Informarea
pacientului
Informaţii la un nivel ştiinţific
rezonabil pentru capacitatea de
înţelegere a pacientului:
- diagnosticul, natura şi scopul trat.
- riscurile şi consecinţele tratamentului
- alternativele viabile de tratament,
- riscurile şi consecinţele lor,
- prognosticul bolii fără aplicarea trat.

Legea 95/2006, art 660 al 2, 3; Legea 46/2003, Art 6

O bună comunicare medic-pacient scade riscul reclamațiilor de


malpraxis!
Alte informații obligatorii

• Serviciile medicale disponibile.

• Modul in care acestea pot fi utilizate.

• Identitatea si statutul personalului care ingrijeste, inclusiv


medicul.

• Regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte in unitatea


medicala/cabinet.

Legea 46/2003, art. 4,5


Acordul pacientului informat

Independent de existenta potentialului de risc, consimtțământul


pacientului este obligatoriu in următoarele situatii:

• Recoltarea, pastrarea sau folosirea oricaror produse biologice


prelevate din corpul său.

• Participarea pacientului in invătamantul medical clinic

• Participarea pacientului la cercetarea stiintifica

Legea 46/2003, art. 18


Obținerea acordului pacientului
• Dupa comunicarea către pacient a informatiilor

• În scris- acordul pentru procedurile convenite.

• Numai persoanele majore si cu discernamant isi pot exprima


valabil acordul.

• Exceptii minori:
Situatii de urgență in
lipsa parintilor/reprezentantului
legal

Minorul de peste 16 ani,


in domeniul problemelor sexuale
si reproductive.
Legea 95/2006
Pacientul fără discernământ

Se solicita acordul de la:


- Reprezentantul legal
- Ruda cea mai apropiata
- Autoritatea tutelara

In lipsa acordului obtinut in termenii de mai sus, cand urgenta


justifica aceasta, medicul isi va asuma deciziile si va efectua un
raport scris.
Ordin 482/2007, art. 9
Raportul pentru situații de urgență
• În scris
• Anexat la foaia de observatie a pacientului
• Cuprinde:
– Descrierea situatiei de fapt
– Motivele ce atesta urgenta
– Datele din care rezulta lipsa de discernamant
– Numele si prenumele medicului
– Data si ora intocmirii
– Actul medical efectuat
– Semnatura autorului raportului
• Daca actul medical a fost efectuat de mai multi medici, raportul are
acelasi continut cu indicarea identitatii fiecaruia dintre medici

Ordinul 482/2007, art. 9


Acordul pacientului informat asupra beneficiilor si
riscurilor oricarei proceduri medicale de diagnostic si
tratament

• Este obligatoriu!

• Lipsa sa → abuz al medicului asupra pacientului

• Exprimarea consimţămantului informat al pacientului


pentru tratament nu inlătură responsabilitatea medicului
pentru eventualele erori profesionale.
• In cazul in care pacientul sufera un prejudiciu, lipsa
consimtamantului informat inseamna:
– Raspunderea medicului
– Inoperarea asigurarii
Confidenţialitatea

• Recunoscută ca valoare fundamentală a relaţiei medic pacient


din cele mai vechi timpuri

• Codul lui Hipocrat

• Olanda- medici care au respectat confidenţialitatea cu preţul


libertăţii şi vieţii lor

• Pacienţii împărtăşesc medicilor informaţii personale

• Medicul are datoria de a respecta încrederea pacientului şi a


păstra private informaţiile primite (restricţionînd/împiedicînd
accesul altor persoane la aceste informaţii)
Beneficii

Asigură onestitatea pacienţilor în timpul consultaţiilor şi


tratamentelor

Generează încredere
- Esenţială pentru eficacitatea relaţiei medic-pacient
- Influenţează
* comportamentul pacientului
* complianţa la îngrijirile medicale
* prezentarea la un anumit medic
* interacţiunea activitate cerebrală- organism (placebo,
eficacitatea medicinei alternative, evoluţiile spectaculoase,
neexplicabile ale unor boli)
• Informații despre starea de sanatate a pacientului, rezultatele
investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul urmat,
precum si orice informatii care ar putea lega identitatea unei
persoane de o anumita informatie medicala sunt strict
confidentiale- dezvăluite doar pacientului.
Confidențialitatea datelor medicale

• Medicul/personalul medical pot furniza tertilor informatii


privind starea de sanatate a pacientului doar daca au obtinut
acordul expres al pacientului.

• Confidențialitatea
- față de membrii familiei sau prietenilor
pacientului.
- obligatorie si dupa decesul pacientului.

Legea 46/2003, art. 21


Confidențialitatea datelor medicale
Excepții
• Informatiile divulgate sunt necesare altor furnizori de servicii
medicale implicati in asistarea pacientului.

• Daca pacientul constituie pericol pentru sine insusi sau pentru


sanatatea publica si exista dovezi in acest sens.

• Exista acordul pacientului pentru comunicarea de informatii


catre alte persoane, indicate de catre acesta.

• Pacientul nu doreste sa fie informat despre starea sa de sanatate


→ indică persoana care va primi informatiile.

Legea 46/2003, art. 9, 22, 23, 25


Autonomia pacientului
Obligația medicului vs. dreptul pacientului
Studiu UCLA - 800 subiecți în vârstă de peste 65 de ani

Atitudinea fata de comunicarea unui diagnostic sau prognostic al
unei boli terminale
• Coreeni americani - 47%
• Mexicani americani - 65%
• Europeni - 87%
• Africani - 88%

Indieni Navajo, Rromi• Limbajul nu doar descrie realitatea, ci o influențează
Autonomia pacientului
Obligația medicului vs. dreptul pacientului

• Medicii trebuie sa respecte alegerile individuale, autonome ale


pacientilor lor, indiferent care sunt acestea.

• Respectul pentru autonomie este o obligatie profesionala


pentru medic.

• Alegerea autonomă este un drept, nu o obligatie a pacientilor.

Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 6th Ed.,


Oxford University Press, 2009, p. 105-107
Accesul pacientului la informaţiile
medicale personale

Pacientul are acces nelimitat la toate informaţiile medicale


personale

Obligaţia medicului de a pune la dispoziţia pacientului
documentele personale, la cerere

Externarea sau transferului bolnavului în alt spital→ bilet de ieşire din spital
→ scrisoare medicală
→ copia foii de observaţie clinică (transfer).
Legea 46/2003
Obligativitatea asigurării asistenței medicale
• Medicul […] are obligaţia de a acorda asistenţă
medicală/îngrijiri de sănătate unei persoane doar dacă au
acceptat- o în prealabil ca pacient
(L 95/2006, art. 663 al 1)

Criterii:
- Metoda de prevenție, dg, tratament face parte din specialitatea
medicului
- Solicitare scrisă către medic- excepții: lipsa discernământului,
situații de urgență
- Prin acordarea asistenței medicale nu există riscul de a agrava
starea de sănătate a persoanei- aprecierea cadrului medical
(Ordin 482/2007, art 10)
Obligativitatea asigurării asistenței medicale
• Obligaţia de a accepta pacientul în situaţii de urgenţă, când lipsa
asistenţei medicale poate pune în pericol, în mod grav şi ireversibil,
sănătatea sau viaţa pacientului
(L 95/2006, art. 663 al 3)
• Persoanele fără pregătire medicală care acordă primul ajutor de bază în
mod voluntar, pe baza indicaţiilor furnizate de un dispecerat medical sau a
unor cunoştinţe în domeniul primului ajutor de bază, acţionând cu
bunăcredinţă şi cu intenţia de a salva viaţa sau sănătatea unei persoane, nu
răspund penal sau civil.

• Personalul paramedical nu răspunde penal ori civil, după caz, dacă se


constată, potrivit legii, îndeplinirea de către acesta, cu bunăcredinţă, a
oricărui act în legătură cu acordarea primului ajutor calificat, cu respectarea
competenţei acordate, protocoalelor şi procedurilor stabilite în condiţiile
legii.
(Legea 95/2006, art. 94)
Obligativitatea asigurării asistenței medicale

• Este interzisă discriminarea pacienţilor

• Criterii de discriminare:
– Rasă
– Sex
– Vârstă
– Etnie
– Origine naţională/socială
– Religie
– Optiune politică
– Criterii subiective – antipatii personale

Criterii de selectare → exclusiv medicale

Seattle God Committee


Obligativitatea asigurării asistenței medicale

Criterii de selecție în situații speciale:

• In cazurile in care accesul la anumite servicii medicale sau


tratamente este restrictionat (motive financiare, condiții de
lucru) - prioritizarea pacienților exclusiv pe criterii medicale.

• Restricții de natura financiara (ex. programe cu numar limitat


de pacienti inrolabili) – criterii stabilite de Ministerul Sanatătii.
Obligativitatea asigurării asistenței medicale

Terminarea relației medic-pacient:


- Vindecarea bolii
- De către pacient
- De către medic:
* pacient trimis altui medic
* pacient cu atitudine ireverențioasă față de medic

Notificarea pacientului cu motivarea refuzului- 5 zile anterior
întreruperii relației- exceptând situațiile de urgență

Legea 95/2006, art. 664


Ordin 482/2007, art 11
Relaţia cu mass media
Nici un pacient nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate
medicală, fără consimţământul său.

Notă → chiar dacă pacientul este de acord, nu se permite accesul


mass mediei dacă medicul curant consideră că acesta este în
detrimentul sănătăţii pacientului.

- Excepţii:
→ Există consimţământul expres al pacientului (fără să se încalce
regulile şi obiceiurile unităţii medicale)
→ Fotografiile sau filmele sunt necesare diagnosticului,
tratamentului sau monitorizării evoluţiei bolii
→ Fotografiile sau filmele sunt necesare evitării unor acuzaţii de
mapraxis

Legea 46/2003
Dreptul la a doua opinie
• Orice pacient, indiferent de starea de sanatate, este indreptatit sa
solicite si sa obtina o a doua opinie medicala.

• Medicul in ingrijirea caruia se afla nu ii poate refuza obtinerea


celei de a doua opinii.

• Pacientul isi poate alege medicul de la care doreste a doua opinie.

• Acesta poate profesa in aceeași sau in alta unitate medicala.

Legea 46/2003, art. 11


Limitarea la propria specialitate

• Medicul este obligat să acţioneze în limitele de competenţă


deţinute în specialitatea sa

• Comorbidităţi → fiecare afecţiune trebuie supravegheată/


diagnosticată/ tratată de medicul cu competenţă în domeniul
respectiv

• Excepţie (condiţii cumulative):


– Situaţie de urgenţă- pericol iminent pentru viaţa/starea de
sănătate a pacientului

– Lipsa unui medic din sfera de competenţă necesară


pacientului

Legea 95/2006, art. 653, al. 4

S-ar putea să vă placă și