Sunteți pe pagina 1din 8

GESTIUNEA

RESURSELOR DE
APĂ
Curs 4
Gospodărirea apelor
1. CIRCUITUL APEI IN NATURA CUPRINS
2. GOSPODARIREA APELOR
a. ETIMOLOGIE
b. DEFINITIE
c. RAMURI ȘI SUBRAMURI
Gospodărirea apelor atmosferice
Gospodărirea apelor de suprafață
- de pe versanți
- curgătoare
- stătătoare

Gestiunea debitelor solide


Gospodărirea apelor subterane
Gestiunea apelor măritime și oceanice
Gestiunea apelor ghețarilor și zăpezilor
GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

gestionarea materialele
solide antrenate de apă
Obiectivul
GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

Se ocupă de:

 influențarea tuturor proceselor legate de aluviuni,


cum sunt cele de formare a debitelor solide pe
versanți

 morfologia albiilor

 utilizarea materialelor solide din albii și altele.


GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

Întrucât unele dintre caracteristicile calitative ale apelor stătătoare:

 MTS

 turbiditatea, etc.

sunt și parametri de calitate ai apelor, se poate trage concluzia


că:

Între gospodărirea apelor de suprafață și


gospodărirea debitelor solide există unele
suprapuneri.
GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

În analiza debitelor solide trebuie avut în vedere că:

 râurile au o anumită capacitate de transport a


aluviunilor, care variază de la un sector la altul, funcție
de caracteristicile albiei

 transportul solidelor este realizat în funcție de


debitul râului.
GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

Ex.:

 dacă, pe un anumit sector al râului, aluviunile aduse


din amonte depășesc capacitatea de transport solide,
excesul de aluviuni se depune, determinând ridicări
ale fundului albiei - proces denumit colmatare.

 invers, în situațiile în care în albiile râurilor


materialele aluvionare nu sunt alimentate cu suficiente
aluviuni din amonte, aceste râuri vor antrena din albie
materiale solide, până la acoperirea capacității de
transport, proces denumit eroziune.
GOSPODĂRIREA DEBITELOR SOLIDE

Capacitatea de transport a solidelor depinde, deci, de debitele


râurilor, și este cu atât mai mare cu cât debitul este mai mare.

Prin urmare albiile râurilor se colmatează la debite mici și se


erodează la debite mari, în special în timpul viiturilor.

Aluviunile aduse de râuri au și un rol util:


 pot fi utilizate ca balast, pentru diferite lucrări de
construcții;

 pot alimenta cu noi materiale zonele de extragere,


(balastiere).