Sunteți pe pagina 1din 22

Științe

04 decembrie 2017
La lecție vom :
Să ne amintim :
• Ce semnifică cuvintele –cheie:
Natura ;Viețuitoarele.
• Care sunt condițiile de viață necesare
pentu dezvoltare a viețuitoarelor?

• Care sunt pașii ( etapele ) de dezvoltare


a viețuitoarelor ?.

• Prin ce se deosebesc mediile de viață ale


animalelor de cele ale plantelor?
Să ne amintim

• Care sunt mediile de viață ale


omului?

• Care sunt mediile de viață ale


plantelor ?
• Care sunt mediile de viață ale
animalelor ?

• Prin ce se deosebesc corpurile vii


de cele nevii?
Noțiuni –cheie

Natura vie Natura nevie


Identifică cât mai multă
Activitate de informație
despre obiectele date .
grup
Cum cunoști lumea din jur ?
Criteriul de succes
• 1. Identific modalitatea de
completare .
Înregistrarea grafică
• 2. Stabilesc informația obținută în
( tabel, schemă, fișă
urma observării / lecturii /
de observare)
analizei .
a observațiilor
efectuate • 3. Înregistrez datele propuse în
tabel.
• 4. Concluziționează / prezintă
cele scrise .
Criteriul de succes

• 1. Formulez clar opinia /


Argumentarea poziția / ipoteza proprie .
importanței unor
acțiuni , • 2. Argumentez coerent .
schimbări,
fenomene • 3. Respect succesiunea logică .
• 4. Utilizez limbajul științific .
Fără ea – se pierde neamul,
Nu e gură fără ea,
Dacă vrei căldură-n casă
Să nu uiţi de… …………….ta!
Cinci pitici , cinci voinici...
Cât îi vezi de mititei, faci cu ei tot ce vrei.
Scrii, joci mingea , împleteşti,
Palate construieşti.
Fluieraș din piele
Cu două găurele.
Pe o margine de zăvoi
Stau două bliduri moi .
Două lacuri gemene,
Sub păduri stufoase,
Sticlesc curioase.
Miracolul ochilor
Alfabetul Morse
Ochii

Descrie Descrie ochiul ca organ de simț

Compară Prin ce se deosebește de alte organe de simț?

Asociază Cu ce poate fi asemănat ochiul?

Analizează Care profesie necesită o bună vedere?

Aplică Priviți la dreapta, la stângă. Ce observați?

De ce avem nevoie să protejăm ochii?


Argumentează
Cine are dreptate ?

Mirosul este Auzul este cel


cel mai mai
important important
simț! simț!
Сine seamănă , culege !
Indică A (adevărat) sau F (fals)
Stabilește corespondențe. în dreptul fiecărui enunț
• Să audiez melodia preferată
mă ajută mâinele. ( )
Olar • Să simt cum e ceaiul mă
ajută ochii . ( )
Pictor văz
Viorist pipăit • Cu degetele pot mîngîia
pisica. ( )
Bucătar miros
Parfumer auz • Parfumul mamei îl simt prin
urechi.( )
Fotograf gust
Degustător • Frumusețea din jur o pot
admira cu ochii ( )
Crezul învățării
• Ce aud , uit
• Ce aud și văd , îmi amintesc puțin.
• Ce aud, văd și întreb sau discut cu cineva, încep
să înțeleg.
• Ce aud, văd, discut și fac, însușesc și mă
deprind
• Ce redau altcuiva , învăț
• Ceea ce pun în practică, mă transformă
Autoapreciați-vă
activitatea la
lecție