Sunteți pe pagina 1din 14

PROCLAMAREA

INDEPENDENŢEI DE
STAT A ROMANIEI
9 MAI 1877
• După anul 1859 obiectivul
major al românilor devine
obţinerea INDEPENDENŢEI
• întrucât România era sub
suzeranitate otmană,
aceasta era o piedică în
calea atingerii scopului
principal din cauza plăţii
tributului, stăpânirii
Dobrogei şi lipsei unei
politici externe proprii.
S
r
• În 1875 izbucneşte revolta antiotomană în Bosnia şi
Herţegovina, urmată de răscoala bulgarilor (1876)
• Serbia şi Muntenegru declară în 1876 război Imperiului
Otoman, Rusia intervenind în Balcani din interese
proprii
• Tratativele româno-ruse din septembrie 1876 conduc la
Convenţia Româno-Rusă din 4 aprile 1877 ce prevede:
-trupele ruse trec pe teritoriul României
-Rusia promite integritatea teritorială
• La data de 12 aprilie 1877 Rusia declară război Turciei,
otomanii bombardând Brăila, Calafat şi Călăraşi
• La data de 29 aprilie 1877 România intră în stare de
război cu Turcia
Proclamarea
independenţei de
stat:
• În data de 9 mai
1877 este
proclamată în
Camera Deputaţilor
de către Mihail
Kogălniceanu
• În data de 10 mai
1877 e proclamată şi
în Senat
Desfăşurarea
• 15 iun 1877: armata
rusă trece Dunărea,
suferind un eşec la
Plevna
• 19 iul 1877: în urma
telegramei adresate
de către Marele
Duce Nicolai lui
Carol I, acesta:
-preia comanda
trupelor de la Plevna
-propune starea de
asediu
• 30 august 1877: atac
Bătălii: asupra Plevnei, fiind
cucerită pe 28 noiembrie
30 august 1877: reduta Griviţa 2
12 ianuarie 1878: Smârdan
12 februarie 1878: Vidin


Tratate de pace:
1. San Stefano (19 feb 1878): România nu
participă

Prevederi:
-se recunoaşte independenţa Serbiei, României şi
Muntenegrului
-Rusia preia Dobrogea pe care urma să o schimbe
cu sudul Basarabiei; marile puteri sunt
nemulţumite şi cer anularea tratatlui
2. BERLIN (1 iul 1878):
delegaţii români I. C.
Brătianu si M.
Kogălnicenu nu participă;
-independenţa este
condiţionată de
modificarea art. 7 din
Constituţie (drepturi
persoanelor
necreştine), ,,Problema
evreiască’’
-România primea Dobrogea,
Insula Şerpilor, Delta
Dunării, DAR ceda sudul
Basarabiei
Importanţa independenţei
• România are politica externă proprie
• se promova o politică economică
protecţionistă
• Proclamarea Independenţei de stat a
României rămâne unul dintre cele
mai semnificative evenimente din
istoria poporului român, aceasta
însemnând egalitatea juridică cu
toate statele suverane, având o
adâncă semnificaţie morală pentru
că a ridicat conştiinţa naţiunii
române libere şi a permis realizarea
în perspectivă, atunci când istoria a
permis-o, a Marii Uniri de la 1918.
,,[…] În stare de rezbel, cu
legăturile rupte ce suntem? Suntem
independenţi; suntem naţiune de
sine stătătoare!!! […]’’
-din discursul lui Mihail
Kogălniceanu la şedinţa din
9 Mai 1877 a Adunării Deputaţilor