Sunteți pe pagina 1din 10

“ Familia este nucleul

civilizaţiei.” (Will Durant)


 In familie copilul:
-îşi satisface nevoile sale primare
-îşi manifesta frustrările inevitabile
-işi investeşte toate resursele emoţionale şi învaţa să şi le
controleze
-invata bunele maniere
 Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea
copilului, din urmatoarele puncte de vedere :

1.Fizic

2.Intelectual

3.Moral

4.Estetic
Dezvoltarea fizica

 Familia :
-asigura hrana si imbracamintea copilului
-il fereste de pericole
-ii lasa timp de joaca
- ii creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de sanatatea lui
- ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala
- il obisnuieste sa utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru
bunastarea organismului
Educaţia fizică constituie un proces organizat de acţiune
asupra organismului copiilor şi adolescenţilor prin:

•exerciţii fizice,
•măsuri igienice şi factori naturali pentru asigurarea unui anumit nivel de
dezvoltare fizică,
• formarea şi perfecţionare a calităţilor motorii,
•educaţia deprinderilor şi priceperilor necesare pentru diferite activităţi.

Totodată educaţia fizică este un element important al regimului zilei


copiilor şi adolescenţlor.

Scopul principal al educaţiei fizice este de


a contribuila ameliorarea şi perfecţionarea
stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor.
Sarcinile de bază ale
educaţiei fizice sunt.
 1. Fortificarea sănătăţii, ameliorarea nivelului dezvoltării fizice şi
sporirea rezistenţei organismului laacţiunea factorilor nocivi ai
mediului înconjurător.
 2. Formarea şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor de bază: coordonarea
mişcărilor dezvoltarea forţei, vitezei, rezistenţei, iscusinţei ş.a.
 3. Dezvoltarea calităţilor volitive şi morale, educaţia spiritului de activitate şi
disciplină.
 4. Formarea deprinderilor igienice de practicare permanentă a exerciţiilor fizice
şi sportului, de călire a organismului.
 5. Formarea cunoştinţelor de igienă a sportului, profilaxie a traumatismelor
sportive şi de autocontrol şi autoajutor.
Toate mijloacele de educaţie fizică se împart în
două grupe:

a) exerciţii fizice, jocuri mobile distractive şi sportive, toate formele de


sport, locomoţii naturale (mersul, fuga), excursii, marşuri turistice
ş.a. și,
b) b) călirea organismului cu diferiţi factori (naturali şi artificiali)
ai mediului ambiant: heleoterapia,proceduri balneare,băi de
aer(termice,răcoroase,reci), respectarea regimului zilei, modului
sănătos de viaţă, igienei personale, folosirea muncii fizice ş.a.
7 Grupe de sport
 I -acrobatica, gimnastica, săriturile în apă, patinajul artistic ş.a. contribuie
la dezvoltarea coordonării mişcărilor;
 II – înotul, dezvoltă echilibrul, amelioreazpă sau remediază diferite
probleme ale coloanei vertebrale, cum ar fi scolioza sau cifoza.
 III -atletica grea (halterele, aruncările ş.a.) contribuie la dezvoltarea
forţei şi iuţelei mişcărilor cu deplasarea unei mase maximale;
 IV -trânta, boxul dezvoltă orientarea în spaţiu, coordonarea şi iuţeala
mişcărilor;
 V -ciclismul, polo pe apă, hipismul ş.a asigura dezvoltarea proprietăţii de
a depăşi şi preveni diferite obstacole;
 VI - jocurile de dame, şahul, ţintirea ş.a. necesită un efort intelectual
extrem de exprimat;
 VII -biatlonul, pentatlonul, poliatlonul ş.a. necesită dezvoltarea
multilaterală a diferitelor funcţii,inclusiv şi a celor de trecere de la o
activitate la alta.
 Paralel cu aceste modificări pozitive din partea diferitelor sisteme şi organe
educaţia fizică mai are şi un mare rol de asanarea sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor:

 1. Sporeşte rezistenţa nespecifică a organismului la acţiunea microorganismelor
patogene şi factorilor nocivi ai mediului ambiant ce contribuie la scăderea
îmbolnăvirilor la copii.

 2. Stimulează procesele de creştere şi dezvoltare, care conduc la îmbunătăţirea
nivelului dezvoltării fizice, maturizarea şi perfecţionarea principalelor sisteme şi
funcţii ale organismului, sporire a siguranţei biologice.

 3. Perfecţionează procesele de termoreglare, ce asigură rezistenţa organismului
copilului la bolile de răceală.

 4. Dezvoltă analizatorul motor şi stabileşte principalele calităţi motorii (forţa,
viteza, rezistenţa ş.a.)ce asigură capacitatea de muncă normală.

 5. Ameliorează procesele de adaptare a organismului la modificările condiţiilor
mediului, reducând numărul de reglărilor şi bolilor la copii.

 6. Normalizează activitatea anumitor organe şi sisteme dereglată de diferite boli
şi unele defecte ale dezvoltării fizice.
„Mens sana in corpore sano”
Juvenal
Bibliografie:

 1.http://obezitate.org/Articole-obezitate/Kinetoterapia-in-
obezitate/tratamentul-kinetoterapeutic-in-obezitate.html
 2.http://www.info-portal.ro/articol/obezitatea/1834/2/referat/
 3.http://www.sportmedcenter.ro/articole/1322-kinetoterapia-in-
combaterea-obezitatii.html
 4.https://ru.scribd.com/doc/249410070/Educatia-Fizica-in-Familie
 5.Cuznetov L., Calaraș C., Ețco C. Consilierea și educația pentru
sănătate a familiei.
 Repere teoretice și sugestii practice. Chișinău, Primex-com SRL, 2016,
517 p.
 6.Florian Georgescu, Cultura fizica- fenomen social, ed. a II a, editura
sport- turism , 1976.
 7.Teoria educaţiei fizice ( sub redactarea lui A.Novikov ),Ed.
U.C.F.P.,p.326.Fr.Engels, Dialectica naturii, ESPLP, 1954, p.168.