Sunteți pe pagina 1din 6

Transformari

Transformaride
destari
staride
deagregare
agregare
APLICATII
APLICATIIPRACTICE
PRACTICEALEALECONDESARI
CONDESARI
Topirea și solidificarea

 Trecerea unei substanțe din stare solidă în lichidă se numește topire. Solidificarea
este fenomenul invers topirii și constă în trecerea unei substanțe din stare lichidă în
cea solidă. În general, topirea are loc prin absorbție de caldură (încălzire), iar
solidificarea are loc prin cedare de caldură (răcire).

 Legile topirii și solidificării:

 Temperatura de topire rămâne constantă, dacă presiunea ramâne constantă. La fel


și pentru solidificare;
 Temperatura de topire coincide cu cea de solidificare;
 În timpul topirii (respectiv a solidificării) volumul substanței se modifica astfel:
majoritatea substanțelor își măresc volumul la topire și și-l micsorează la solidificare;
excepții: apa, fonta și bismutul se comportă invers.
Vaporizarea și condensarea

 Trecerea unei substante din stare lichidă în stare de vapori (gazoasă) se numește
vaporizare.

 Fierberea este vaporizarea care are loc în toată masa lichidului. Evaporarea este
vaporizarea care are loc doar la suprafața lichidului.

 Factori ce influențează evaporarea:

 temperatura;
 suprafața de întindere: cu cât este mai mare, evaporarea are loc mai repede.
 agitația aerului din jurul corpului sau substanței (vântul) grăbește evaporarea.
 natura substanței; substanțe ca acetona, eterul, benzina etc. se evaporă foarte repede
și se numesc de aceea volatile. Evaporarea se produce cu absorbție de căldură.
 Trecerea unei substanțe din stare de vapori în stare lichidă se numește condensare sau
lichefiere.
Sublimarea și desublimarea

 Substanțe ca naftalina, camforul, acidul benzoic și altele au


proprietatea de a trece din stare solidă direct în stare de
vapori. Se spune că ele sublimează.

 Fenomenul invers, de transformare din stare de vapori direct în


stare solidă se numește desublimare.
Condensare

 Condensarea este procesul prin care vaporii de apă din aer sunt transformați în
apă în stare lichidă. Condensarea este importantă pentru circutul apei deoarece
formează norii.
 Aceștia pot produce precipitații, care reprezintă principalul mod de întoarcere a
apei pe Pământ. Condensarea este opusul evaporării.
 Condensarea este de asemenea cauza formării cetei, a aburirii ochelarilor atunci
când ieși dintr-o camera răcoroasă afară, unde este cald și umed, a apei care se
scurge pe partea exterioară a unui pahar, precum și a apei care se formează pe
interiorul geamurilor casei dvs într-o zi rece.
 Chiar și în zilele cu cer senin, apă este prezența sub formă vaporilor și
particulelor, dar care sunt prea mici pentru a fi văzute.
 Moleculele de apă se combină cu micile particule de praf, sare și fum din
atmosfera și formează picături mici care se combină unele cu altele, alcătuind
norii. Pe măsură ce aceste mici picături se combină și își măresc dimensiunile,
norii se pot dezvoltă și pot apărea precipitații.
 Norii se formează în atmosfera deoarece aerul care conține vapori de apă se