Sunteți pe pagina 1din 8

Încălzire a globală

Proiect TIC
Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate 
ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două 
secole, dar mai ales în ultimele decenii. Fenomene de încălzire globală au existat dintotdeauna în 
istoria Pământului, ele fiind asociate cu fenomenul cosmic de maximum solar, acestea alternând cu 
mici glaciațiuni terestre asociate cu fenomenul de minimum solar.
Schimbări de temperatură
Temperaturi medii
grade Celsius
20

18

16

Teoria încălzirii globale 14


antropice este contestată
Temperatura de unii oameni de știință 12
medie a aerului în și politicieni, cum ar
apropierea fi Claude 10
Allègre sau Václav Klaus.
suprafeței Pământul Există teoreticieni ai 8
ui a crescut în conspirației care cred că
ultimul secol cu totul este doar un pretext 6
0,74 ±0,18 °C. al elitelor mondiale de a
cere taxe împotriva
poluării. 4

0
1915 2015 2018 2025
Efectul de seră este un fenomen natural prin care o parte a 
radiației terestre în infraroșu este reținută de atmosfera terestră. Efectul se 
datorează gazelor cu efect de seră care reflectă înapoi această radiație.
(Apasă pe imagine)
o Efectele asupra atmosferei se manifestă prin creșterea vaporizației, a precipitațiilor și a 
numărului furtunilor. După cum s-a spus mai sus, creșterea temperaturii duce la creșterea 
cantității de vapori de apă care poate fi conținută în atmosferă. Deși în secolul al XX-lea 
vaporizația s-a redus ca urmare a întunecării globale, în perioada actuală vaporizația crește 
datorită încălzirii oceanelor. Pentru a se realiza echilibrul circuitului apei în natură trebuie să 
crească și nivelul precipitațiilor. Creșterea precipitațiilor poate duce la intensificarea eroziunii în 
unele zone, de exemplu în Africa, ceea de poate duce chiar la deșertificare, sau la favorizarea 
creșterii vegetației în zonele aride.
 
În scopul reducerii emisiilor de
CO2 se recomandă utilizarea
energiilor care nu se bazează pe
tehnologia de ardere, cum
sunt energia solară, energie
hidraulică și energia
eoliană. Captarea energiei
solare este dificilă, actual
0.022% 0.027% 0.34%
recomandările sunt ca ea să fie 1800 1900 2000
captată sub formă de biomasă.
Energia hidraulică exploatabilă
actual este limitată și nu poate
satisface cererea, însă ea joacă un
rol cheie în acoperirea vârfurilor de
sarcină. Energia eoliană este
disponibilă doar în anumite zone,
iar randamentul captării sale este
scăzut.
Pentru a se putea analiza măsurile care se impun pentru combaterea încălzirii globale este nevoie de evaluarea atât a 
evoluției climei în viitorul imediat și mai îndepărtat, cât și a efectului măsurilor propuse. În acest scop au fost elaborate 
diverse modele climatice, cu care, folosind calculatoare puternice se obțin previziunile. Aceste modele inițial simulau doar 
modificările de temperatură și deplasările maselor de aer atmosferic și de apă ale oceanelor, fenomene tratate cu 
mijloacele CFD. Ulterior modelele au fost dezvoltate, încluzând efectul de seră (inclusiv ciclul carbonului și efectul antropic), 
efectul aerosolilor, al norilor, al utilizării solului, al oceanelor și al forcingului radiativ. Aceste modele sunt acceptate de 
comunitatea științifică și pot simula înclusiv variații climatice sezoniere, fenomenul El Niño, variația nivelului apei 
în nordul oceanului Atlantic, sau chiar evoluția temperaturilor în întregul secol al XX-lea.
LA MULȚI ANI!