Sunteți pe pagina 1din 8

Încălzirea globală

Proiect TIC
Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate
ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele două
secole, dar mai ales în ultimele decenii. Fenomene de încălzire globală au existat dintotdeauna în
istoria Pământului, ele fiind asociate cu fenomenul cosmic de maximum solar, acestea alternând cu
mici glaciațiuni terestre asociate cu fenomenul de minimum solar.
Schimbări de temperatură
TEMPERATURI MEDII
grade Celsius
20

18

16

14
Teoria încălzirii globale
Temperatura antropice este contestată de 12
medie a aerului în unii oameni de știință și
politicieni, cum ar fi Claude 10
apropierea
Allègre sau Václav Klaus.
suprafeței Pământului Există teoreticieni ai 8
a crescut în ultimul conspirației care cred că
secol cu totul este doar un pretext al 6
0,74 ±0,18 °C. elitelor mondiale de a cere
taxe împotriva poluării. 4

0
1915 2015 2018 2025
Efectul de seră este un fenomen natural prin care o parte a
radiației terestre în infraroșu este reținută de atmosfera terestră. Efectul se
datorează gazelor cu efect de seră care reflectă înapoi această radiație.
(Apasă pe imagine)
o Efectele asupra atmosferei se manifestă prin creșterea vaporizației, a precipitațiilor și a
numărului furtunilor. După cum s-a spus mai sus, creșterea temperaturii duce la creșterea cantității
de vapori de apă care poate fi conținută în atmosferă. Deși în secolul al XX-lea vaporizația s-a
redus ca urmare a întunecării globale, în perioada actuală vaporizația crește datorită
încălzirii oceanelor. Pentru a se realiza echilibrul circuitului apei în natură trebuie să crească și
nivelul precipitațiilor. Creșterea precipitațiilor poate duce la intensificarea eroziunii în unele zone,
de exemplu în Africa, ceea de poate duce chiar la deșertificare, sau la favorizarea creșterii
vegetației în zonele aride.
𝑪𝑶𝟐
În scopul reducerii emisiilor de
CO2 se recomandă utilizarea
energiilor care nu se bazează pe
tehnologia de ardere, cum
sunt energia solară, energie
hidraulică și energia 𝐶𝑂2 𝐶𝑂2 𝐶𝑂2
eoliană. Captarea energiei
solare este dificilă, actual 0.022% 0.027% 0.34%
recomandările sunt ca ea să fie
captată sub formă de biomasă. 1900 2000
Energia hidraulică exploatabilă
1800
actual este limitată și nu poate
satisface cererea, însă ea joacă un
rol cheie în acoperirea vârfurilor de
sarcină. Energia eoliană este
disponibilă doar în anumite zone,
iar randamentul captării sale este
scăzut.
Pentru a se putea analiza măsurile care se impun pentru combaterea încălzirii globale este nevoie de evaluarea atât
a evoluției climei în viitorul imediat și mai îndepărtat, cât și a efectului măsurilor propuse. În acest scop au fost elaborate
diverse modele climatice, cu care, folosind calculatoare puternice se obțin previziunile. Aceste modele inițial simulau doar
modificările de temperatură și deplasările maselor de aer atmosferic și de apă ale oceanelor, fenomene tratate cu
mijloacele CFD. Ulterior modelele au fost dezvoltate, încluzând efectul de seră (inclusiv ciclul carbonului și efectul antropic),
efectul aerosolilor, al norilor, al utilizării solului, al oceanelor și al forcingului radiativ. Aceste modele sunt acceptate de
comunitatea științifică și pot simula înclusiv variații climatice sezoniere, fenomenul El Niño, variația nivelului apei
în nordul oceanului Atlantic, sau chiar evoluția temperaturilor în întregul secol al XX-lea.
LA MULȚI ANI!