Sunteți pe pagina 1din 11

Liderul Militar de Caracter

Întocmit: Student Sergent Ghencean Mădălin


Student Sergent Ivanciuc Ioan
Student Sergent Istrate Emil
AGENDA
I. Introducere
II. Tandemul „lider+valori”
III. Egoism vs. Autodezvoltare
IV. Liderul Militar de Caracter

Concluzii
I. Introducere
"Was soll ich tun?„
"Was kann ich wissen über das was ich tun soll?„
Immanuel Kant - Întemeierea metafizicii moravurilor
II. Tandemul „lider+valori”
III. Egoism vs. Autodezvoltare (I)
• Concepţia tranzacţională construită pe teoria contractului social al lui
Thomas Hobbes, încurajează raporturile adverse dintre lider şi
subordonaţi, egoismul.

• „atâta timp cât oamenii trăiesc fără puterea comună de a-şi impune
unii altora respect sau teamă, ei se află în condiţia numită război, un
război al fiecăruia împotriva fiecăruia. Viaţa omului în asemenea
condiţii este «solitară, săracă, urâtă, bestială şi scurtă. ”

Leviathan , Capitolul 13
III. Egoism vs. Autodezvoltare (II)
• Concepţia liderului transformaţional porneşte de la teoria lui Aristotel
care nu accepta că natura umană este în întregime egoistă, că aceasta
are nevoie de impuneri politice şi reguli morale de constrângere
folosite în mod artificial.
• Acest concept este asociat cu autodezvoltarea.

• Echilibrul, moderația, dezvoltarea intelectuală – trebuie să fie


obiectivele vizate de către organizație.
IV. Liderul Militar de Caracter
„Păstorul moşiei noastre şi apărătorul plin de
încredere al onoarei româneşti, dl general Eremia
Grigorescu.“
Nicolae Iorga, Despre Generalul Eremia Grigorescu

„Ca un părinte îndrepta şi sfătuia cu o răbdare fără


pereche, explicând cele mai grele lucruri în forma
cea mai simplă, cu o naturaleţe şi cu o rară
modestie. «Tata Dragalina» nu venea să se impună
şi să poruncească, ci să convingă, să încurajeze, să
îndrepte“
Despre Generalul Drăgulina
IV. Liderul Militar de Caracter (II)

COMPORTAMENTELE

De relație:
De lucru:
Coeziune
Problemele efective
Moral
Rețele de comunicare—Feedback
Raport L/S
Planificare și coordonare
IV. Liderul Militar de Caracter (III)

LIDERII de lucru:
• „Fac lucrurile care LIDERII de relație:
trebuie” • „Fac lucrurile cum trebuie”
• Asigură unitate și
• Promovează
coordonatre
• Reacționează • Inspiră
situațional • Viziune
• Coordonează
Concluzii

Eficacitate și eficiență

Lider un puternic set de valori Inovația din partea angajaților

Împuternicirea subordonaților Îndeplinirea obiectivelor și


sarcinilor

Munca în echipă

Releția rezultantă