Sunteți pe pagina 1din 28

Digitizarea – Un nou concept

Începuturile
Cuprins

1 Motivarea

2 Pregătirea

3 Calitatea

4 Digitizarea

5 Publicarea
1 Motivarea
Ne-am propus să creăm documente digitale
pentru ca biblioteca:
să poată aduce în faţa cititorilor publicaţiile
proprii;
 “Cititorii” însemnând toţi ce care au acces la internet, nu numai cei
înscrişi la Biblioteca
să facă accesibile cărţile foarte solicitate;
să protejeze cărţile rare şi degradate;
să sprijine procesul de educare prin intermediul
bibliotecilor comunale şi orăşeneşti;
2 Pregătirea

a Hardware

b Software

c Mediu adecvat

d Personal calificat
3 Calitatea

Calitatea documentului este


Document factorul care permite o consultare uşoară,
interactivă a documentului.

Calitatea prezentării determină


Prezentare găsirea uşoară a documentelor şi
consultarea mai multor formate digitale.
Calitatea

Documentul trebuie:
să aibă un aspectul documentului tipărit
să permită navigarea uşoară în conţinut
să permită căutarea în conţinut
să permită un acces uşor la cuprins
notele de subsol să fie funcţionale
PDF
Calitatea documentului

Aspectul

Navigarea
PDF
Calitatea documentului
PDF
Calitatea documentului
PDF
Calitatea documentului
PDF
Calitatea documentului

Căutarea
simplă
PDF
Calitatea documentului

Căutarea
complexă
PDF
Calitatea documentului
PDF
Calitatea documentului
PDF
Calitatea documentului
4 Digitizarea
Diagrama digitizării

Formate
Scanare Corectare
digitale

Scanarea Corectarea textului,


documentului, refacerea notelor Transformarea
transformarea de subsol, documentului
sa în format aranjarea în pagină. şi în alte formate
editabil. Ajustare imagini. electronice.
Scanarea

Scanarea
Aspecte

Documentelor Documentelor
vechi recente
este dificilă datorită
este uşoară datorită
pericolului de
pericolului redus de
degradare.
degradare şi
Este urmată de o
accesibilităţii.
digitizare uşoară.
Este urmată de o
digitizare greoaie
datorită corecturilor.
Scanarea

Scanarea
documentelor
vechi
este dificilă datorită
pericolului de
degradare.

Scanarea
documentelor
noi
este uşoară datorită
pericolului redus de
degradare.
Scanarea

Scanarea neglijentă Scanerele specializate


degradează documentele vechi. menajează documentele.
Transformarea în text editabil

Convertirea
în text
editabil
se face cu ajutorul
programelor
OCR
(Optical Character
Recognition)
specializate.
Transformarea în text editabil

Salvarea textului editabil


se poate face în mai multe formate electronice.
Corectarea

Selectarea
zonei pentru
text
OCR permite
selectarea unei zone
din imagine cu
destinaţia text,
imagine sau tabel...
Corectarea

Corectarea
textului
editabil
se face datorită
eventualelor
erori de
interpretare
Corectarea

Verificarea
şi eventual
refacerea
notelor
este necesară
pentru ca
documentul PDF
să poată crea
legături interne
Formate digitale

Instalarea
programelor
necesare
Formate digitale

Crearea unui
document
PDF din
Micosoft
Word
Formate digitale

Crearea unui document HTM din


Micosoft Word
5 Publicarea

Publicarea
documentelor
digitale are loc
într-o formă
numită
Biblioteca
Digitală ……..

www.bjmures.ro/bd/