Sunteți pe pagina 1din 35

BIBLIOTECA PUBLICĂ

-o nouă concepţie-
MESERIA DE BIBLIOTECAR:
are nevoie de :

* PASIUNE

* VIZIUNE

* IMAGINAŢIE
MESERIA DE BIBLIOTECAR : O FILOZOFIE A
PASIUNII, VIZIUNII ŞI IMAGINAŢIEI

,,Pe măsură ce bibliotecile – în special


bibliotecile care servesc populaţiile
rurale – continuă să se dezvolte,
bibliotecarii trebuie să-şi hrănească
pasiunea şi să-şi alimenteze viziunea
astfel încat ei să-şi poată imagina
viitorul şi în consecinţă să găsească
soluţii creative pentru provocări noi şi
existente. Aceasta filozofie a pasiunii,
viziunii şi imaginaţiei furnizează un
mediu în care un entuziasm contagios
înfloreste şi unde sunt descoperite
posibilităţi nelimitate de a conecta
comunităţile cu nevoile de informare
cunoscute şi anticipate.”

Susan Pieper
PUBLICUL
Din punct de vedere al vârstei, bibliotecarul
lucreză cu:
 publicul infantil (viitorii cititori, cititorii
începători, cititorii avansaţi şi cititorii fluenţi )

 publicul adult

 publicul de vârsta a treia.

Fiecare dintre aceste categorii are o psihologie


şi nevoi diverse pe care bibliotecarul trebuie să
le identifice.
VIITORII CITITORI

 Mai mult decât orice altă activitate,


aceea de a citi-permite unui copil să
cunoască lumea, prin citit va ajunge să-şi
modeleze atributele gândirii, să-şi
exprime clar şi precis propriile idei.
Lectura ar trebui să devină pentru copii
o deprindere zilnică şi o necesitate.
Deprinderea se formează în familie, din
primii ani de viaţă. Cititul cu voce tare
în faţa copilului îl face pe acesta să se
implice într-o asemenea activitate, el
fiind astfel obişnuit cu cărţile şi cu
utilizarea lor.
Copilul mic va începe “să citească” pozele cărţii. O carte
cu poze poate spune povestea prin ilustraţii. Un copil va
intoarce pagină după pagină şi va inventa propria
poveste bazându-se pe ceea ce ilustraţiile îi spun lui.

Copilul trebuie obişnuit cu plăcerea de a citi!


CITITORII ÎNCEPĂTORI

Cititorul începător (6-9 ani)


înţelege că o carte are mesaje
exacte transmise prin
intermediul tipăriturii şi al
pozelor. Acesta poate identifica
mai multe litere şi poate folosi
unele sunete pentru a compune
cuvinte.
 El poate recunoaşte din vedere
un număr mic de cuvinte şi
poate folosi fotografiile pentru
a înţelege cartea.
Cititorii avansaţi Cititorii fluenţi

Cititorii avansaţi  Cititorii fluenţi îşi pot


(10-12 ani) pot supraveghea propriul
recunoaşte multe citit, se corectează
cuvinte din context şi singuri şi pot citi cu
din afara lui. fluenţă crescută şi
 Ei pot aplica ceea ce expresivitate.
ştiu deja litere,sunete,
prin pronunţie şi
descoperă un număr
mai mare de cuvinte.
SFATURI PENTRU BIBLIOTECARI
 • Citiţi cu voce tare copiilor!
 Invitaţi părinţii în bibliotecă pentru a le spune
cât de benefic este cititul cu voce tare pentru
copii.
 • Cititorii ,,cu probleme”

 Dacă un copil nu a parcurs toate nivelurile de


cunoştinţe, dacă a avut probleme, el este
predispus să citească mai puţin.
 Asigură-te că ai cărţi în forme diferite (benzi
desenate, cărţi ilustrate) pentru a-i atrage pe
aceşti copii. Câteodată, cititul textului dintr-o
“bulă” în genul celor din cărţile de benzi desenate
va fi mai uşor de înţeles decât cititul de la stânga
la dreapta în format de paragraf.
 Citiţi cărţi pentru copii!
 Citiţi un număr mare de cărţi pentru copii
pentru a-i putea orienta pe aceştia spre
cărţile de interes.
 Povestiţi cititorului despre o carte, dându-i
suficientă informaţie pentru a-i trezi
interesul. Îndrumarea cititorilor este o
abilitate folositoare atunci când un cititor
doreşte să citească cărţi de genul seriei
Harry Potter.
 • Faceţi vizite la scoli!
 Vizitează sălile de clasă din şcolile din
comuna ta să le spui copiilor despre
bibliotecă.
 Fă publicitate bibliotecii tale prin afişe,
fluturaşi, semne de carte. Adu copiii la usa
bibliotecii.
 • Organizaţi cluburi de lectură!
 Cluburile de lectură sunt moduri în care
tinerii participă la o competiţie de grup fară
să fie nevoie să fie atletici şi să facă sport.
 Organizează concursuri pe teme diverse
atractive pentru tineri.
 • Nu uitaţi de cititorii adolescenti!
 Ei vor să citească despre personaje cu circa
doi ani mai mari ca ei. Ei vor să citească
despre probleme ale lumii reale. Colecţia
pentru adolescenţi ar trebui să fie separată
de cea pentru copii.
 Unele dintre titlurile din această colecţie
vor fi la limită din punct de vedere social şi
pot fi nepotrivite pentru cititorii mai tineri.
ORA POVEŞTILOR

 Faceţi cunoştinţă copiilor cu cărţile !


 Arătaţi cum se citeşte copiilor cu voce
tare!
 Folosiţi costume, marionete şi păpuşi!

 Creaţi un mediu plăcut lecturii folosind


muzica!
TRANSFORMAŢI BIBLIOTECA
ÎNTR-UN SPAŢIU COLORAT,
PRIMITOR ŞI ATRĂGĂTOR!

 Folosiţi talentul la pictură al utilizatorilor şi


realizaţi picturi reprezentative pe pereţi;

Amenajaţi spaţii comode şi neconvenţionale


pentru citit;

 Mese şi scaune mici;

 Achiziţionaţi computere pentru adulţi


şi copii;
SERVICII PENTRU ADULŢI
 Populaţia activă dispune de mai puţin timp
pentru lectură. Ea se diferenţiază după sex şi
după nivelul social, precum şi după unele criterii
de ordin profesional.
 Identifică nevoile cetăţenilor din zona ta, prin
sondaje! Ce ai fi interesat să regăseşti în
biblioteca ta publică? Cărţi, reviste, calculatoare,
filme?
 Adulţi vor să citească de plăcere, pentru a-şi
îmbunătăţi sănătatea, pentru a învăţa lucruri noi
precum folosirea computerului sau o limbă
străină.
 Sociologi au observat faptul că femeile
sunt mai receptive la noutăţi decât
bărbaţii deoarece ele sunt mai prezente
la şedinţele cu părinţii în şcoli şi
cumpără cărţile pentru copii.
 Pe de altă parte, există şi numeroase
femei casnice, şomere care datorită
nivelului de şcolarizare redus pot apela
la bibliotecă pentru a-şi educa mai bine
copiii şi a se orienta în viaţa socială.
 Sondajele arătă că bărbaţii nu prea
frecventeză biblioteca. Ei se mulţumesc
cu televiziunea şi îndeosebi cu sportul,
de aceea citesc mai mult periodice
sportive.
CATEGORII SPECIALE

Persoanele de vârsta a treia

 Adulţii care şi-au încetat acivitatea profesională, formează o


categorie aparte. Responsabilităţile şi obligaţiile acestora se reduc
de obicei la supravegherea nepoţilor.
 Ca bunici, cititori de literatură pentru copii, pot forma gustul
pentru lectură al generaţiilor mai tinere şi biblioteca poate acţiona
în acest sens semnalându-le cărţi şi invitându-i cu nepoţii lor la
diverse acţiuni.
 Mulţi dintre ei sunt marginalizaţi de familie sau sunt singuri şi de
aceea au nevoie de un refugiu, de un spaţiu securizat şi agreabil.
 Vârstnicii constituie şi un public dificil, devenind uneori irascibili,
au unele probleme de orientare, aud greu, văd rău de aceea în
relaţia cu ei, bibliotecarul trebuie să se poarte cu răbdare şi tact.
Persoanele cu handicap

 În orice ţară civilizată, persoanelor cu


probleme fizice li se acordă asistenţă
pentru o cât mai bună integrare socială
şi pentru a fi ajutate să ducă o
existenţă normală.
 De aceea, bibliotecile pot oferi serviciul
la domiciliu pentru persoanele cu
handicap locomotor .
ALCĂTUIREA COLECŢIEI

Colecţia de bază a unei bibliotecii ar trebui să


conţină cărţi care sunt actuale, de notorietate şi
scrise într-un stil uşor de citit.
 Beletristică (cărţi poliţiste, stiinţifico-fantastice, de
dragoste şi altele).
 Biografii ale unor personalităţi politice, populare,
culturale sau istorice.
 Reviste (de ştiri, de modă, de amenajarea casei,
sport şi altele).
 Filme
 Muzica
 Jocuri
 Colecţiile bibliotecilor trebuie
revizuite şi menţinute printr-un
proces continuu.
 Cărţile care sunt rupte, mucegăite,
deteriorate, sau pătate trebuie
scoase de pe rafturi.
 Înlocuiţi-le cu un exemplar nou
dacă e nevoie.
Biblioteca publică este unică,
deoarece deţine în colecţiile sale,
informaţii pentru toţi utilizatori
indiferent de vârstă, sex, condiţie
socială sau religie.
Personalul bibliotecii nu trebuie să
scoată din circulaţie un volum, doar
pentru că un utilizator a fost
deranjat de conţinutul acestuia.
Atâta timp cât un cititor are o
atitudine corectă faţă de bibliotecă,
el are dreptul să împrumute orice
document de pe rafturile bibliotecii.
 Biblioteca ajută utilizatorii să poată accesa informaţia de care au
nevoie - indiferent de vârstă, educaţie, etnie, limbă, venit, limitări fizice sau
bariere geografice - pe măsură ce lumea digitală continuă să se dezvolte.

 Biblioteca ta trebuie să fie


un loc unde utilizatorii ştiu
că primesc cea mai bună,
corectă, actuală şi
convingătoare informaţie.
 Biblioteca ta trebuie să fie
un loc unde copiii pot veni şi
visa despre viitorul lor.
 Biblioteca ta trebuie să fie
un loc unde cetăţenii îşi pot
imagina vieţile lor astfel, pot
călători spre tărâmuri
îndepărtate, pot învăţa
despre alte popoare şi culturi.
 Ca bibliotecar rămâi pasionat de ceea ce
faci şi foloseşteţi imaginaţia!
 În fiecare zi ai puterea de a schimba
destine şi poţi avea un impact asupra
cetăţenilor din zona ta.
 Ţine capul sus, mergi înainte şi fă ca
fiecare zi să fie mai bună decât cea de
dinainte!

S-ar putea să vă placă și