Sunteți pe pagina 1din 5

FUNCŢII DE BAZĂ ALE ORGANISMULUI ANIMAL

FUNCŢIILE DE RELAŢIE
Definiţie: Funcţiile de relaţie stabilesc legătura dintre organism şi mediul înconjurător

Funcţiile de relaţie se realizează cu ajutorul următoarelor organe şi sisteme de organe:

-sistemul nervos Asigură recepţionarea informaţiilor din mediu, analiza şi


-organele de simţ elaborarea unor răspunsuri adecvate

-sistemul osos Împreună alcătuiesc aparatul locomotor – care asigură


-sistemul muscular deplasarea individului în mediu

Sistemul nervos şi organele de simţ 1


Sistemul nervos şi organele de simţ

Sistemul nervos la animalele nevertebrate


La nevertebratele primitive
-este format din neuroni răspândiţi în tot corpul care se leagă între ei formând -reţele de neuroni

La nevertebratele evoluate
-corpii celulari ai neuronilor se grupează în centri de comandă numiţi ganglioni care sunt uniţi intre
ei prin fibre nervoase (formate din mănunchiuri de axoni)

Reţea de neuroni Galnglioni şi fibre nervoase la insecte


la hidra de apă
dulce

Sistemul nervos şi organele de simţ 2


Sistemul nervos şi organele de simţ

Sistemul nervos la animalele vertebrate


Are o organizare superioară si mult mai complexă
Este format din:
Encefal (toate părţile sistemului nervos aflate în cutia craniană)
Măduva spinării (parte a sistemului nervos sub formă de cordon, aflată în canalul vertebral)
Nervi – organe formate din manunchiuri de fibre nervoase şi ţesuturi de legătură care pleacă
de la măduva spinării în tot corpul asigurând circulaţia impulsurilor nervoase de la şi către encefal
şi măduva spinării.

Sistemul nervos
al unui amfibian

Sistemul nervos şi organele de simţ 3


Sistemul nervos şi organele de simţ

Oragnele de simţ

1. Organele de simţ – sunt organe care transformă diverşi stimuli externi în impulsuri
nervoase
Funcţionarea organelor de simţ

Toate organele de simţ au în componenţa lor celule specializate numite receptori, capabile să
transforme un anumit stimul în impuls nervos.
Un receptor reacţioneaza doar la un anumit tip de stimul
În fiecare organ de simţ se găsesc receptorii corespunzători stimululilor la care reacţionează
organul.
Spre exemplu, în mucoasa nazală găsim receptori olfactivi
În ochi, ceule specializate, sensibile la lumină
În piele receptori termici, receptori tactili, receptori pentru durere

În afara de aceasta, adesea organele de simţ au o construcţie specială care să permită captarea
diverşilor stimuli.Exemplu – ochii si urechile

Sistemul nervos şi organele de simţ 4


Sistemul nervos şi organele de simţ

Rolul organelor de simţ şi a sistemului nervos în funcţiile de relaţie

1. Sistemul nervos preia informaţii(sub formă de impulsuri nervoase) de la organele de simţ


2. Analizează informaţiile şi elaborează răspunsul
3. Transmite răspunsul către diverse organe (tot sub formă de impulsuri nervoase).

Lumina Impuls nervos


Impuls nervos

Organe (efectori)
Temperatura

Sistemul nervos
Impuls nervos
Durerea

(răspuns)
(analiza)
Impuls nervos
Atingerea

Impuls nervos
Mirosul
Impuls nervos

Auzul
Impuls nervos

Impuls nervos
Stimuli din mediu Organe de simţ
Sistemul nervos şi organele de simţ 5