Sunteți pe pagina 1din 24

Reacția în lanț.

Reactorul
nuclear
,,La baza artei și științei se află emoția. Cel care nu
poate fi curios sau nu mai poate simți uimire este
asemenea unei lumânări stinse.”
A. Einstein
Reacția în lanț
Neutronii ce însoţesc fiecare act de fisiune a nucleelor pot produce, la
rândul lor, scindarea altor nuclee. Dacă cei 2 neutroni emişi după primul
act de fisiune vor produce următoarele 2 acte, se vor obţine deja 4
neutroni. Dacă fiecare din ei va produce câte o fisiune, se vor obţine 8
neutroni etc. Numărul de neutroni creşte de la o generaţie la alta ,
producându-se o reacţie în lanţ.
Reacţie în lanţ este numită reacţia în care neutronii rezultaţi din
fisiunea nucleelor stimulează fisiunea altor nuclee.
Masa critică este cantitatea minimă de material fisionabil necesară
pentru a menține o reacție în lanț (numărul de neutroni generați este mai
mare decât numărul neutronilor absorbiți de mediul ambiant). Exemplu:
235
pentru 92 U masa critică este de aproximativ 1 kg.
Reacția în lanț
La mase mai mici decât masa critică creşte partea de neutroni
care trece pe lângă nuclee şi iese în afara substanţei radioactive
235
fără a provoca fisiunea nucleelor. Evident, izotopul 92 U poate
fi păstrat numai în cantităţi mai mici decât masa critică. Aceasta
poate fi micşorată folosind învelişuri din substanţe care reflectă
neutronii, de exemplu, din beriliu. Astfel, în cazul uraniului
aceasta poate fi redusă până la câteva sute de grame.
Reacția în lanț
Reacţia nedirijată de fisiune în lanţ se produce în bomba
atomică (denumirea corectă, bombă nucleară), în care două
235
fragmente de uraniu 92 U , având fiecare masa mai mică
decât cea critică, dar suma maselor lor fiind mai mare decât
aceasta, se află în interiorul unui înveliş metalic. La momentul
respectiv, fragmentele de uraniu sunt suprapuse. Se obţine un
corp cu masa mai mare decât cea critică şi are loc explozia
nucleară.
Reacţia dirijată de fisiune în lanţ se realizează în reactorul
nuclear.
Reactorul nuclear
Pentru a putea descrie reactorul nuclear trebuie, înainte de
toate, să definim sistemul din care acesta face parte și care sunt
particularitățile lui comparativ cu sistemele clasice de
producere a energiei electrice. Astfel, centrala nucleară
electrică (CNE) se definește ca un ansamblu de instalații și
construcții reunite în scopul producerii de energie electrică sau,
simultan, de energie electrică și căldură prin utilizarea energiei
nucleare.
Reactorul nuclear
Clasificarea CNE se poate face după:
Reactorul nuclear
Un reactor nuclear este o instalație complexă din CNE (Centrală nucleară
electrică) în care se realizează controlat reacția de fisiune a unor substanțe
constituite din izotopii unor elemente grele radioactive (combustibilul nuclear),
având o anumită masă critică, în scopul utilizării energiei degajate.
Primul reactor nuclear a fost construit în 1942, la Chicago, de o echipă condusă
de Enrico Fermi – premiul Nobel (1938) pentru descoperirea reacțiilor nucleare
induse de neutronii lenți.
Deoarece în reacția de fisiune se eliberează neutroni (care pot fi încetiniți) ea
poate avea loc în lanț, condiția de menținere a acestei reacții fiind ca numărul mediu
al neutronilor termici să fie supraunitar: <N n. term.> ≥ 1.
Neutroni termici (lenți) – neutroni a căror viteză este de ordinul de mărime al
vitezei moleculelor gazelor la temperatura camerei. Au viteze de circa 2000 m/s,
ceea ce corespunde unei energii de numai 0,025eV.
Elementele principale ale unui reactor sunt: 1.materialul fisionabil; 2.
moderatorul; 3. reflectorul; 4. sistemul de răcire; 5. sistemul de control și protecție.
Reactorul nuclear
Reactorul nuclear
jjh

c) structura zonei active: CNE cu reactoare eterogene, în care combustibilul este


dispus separat de moderator, sub forma de elemente combustibile, sau omogene, în
care combustibilul este amestecat intim și uniform sub formă de soluție sau suspensie
cu moderatorul, care poate avea și rol de agent termic.
Reactorul nuclear
Majoritatea reactoarelor aflate astăzi în
funcțiune utilizeză uraniul natural. Acesta are un
235 238
conținut de 0,7%- 92 U și 99,3%- 92 U . Acest
din urmă izotop al uraniului nu produce fisiune,
putând însă să absoarbă neutroni. Prin acest
238
Reactorul mecanism de absorbție,
neptuniu sau plutoniu.
92 U va produce

nuclear
Reactorul nuclear
Reactorul nuclear
Reactorul nuclear
Reactorul nuclear
O centrală nuclearo-electrică are un reactor nuclear în care se dezvoltă căldură prin
fisiune nucleară, un schimbător de căldură, generator de aburi, turbine cuplate cu
generatoare electrice. Combustibilul folosit în centrala termoelectrică este cărbunele
sau petrolul, iar în cea nuclearo-electrică este uraniul.
Printre țevile (tecile) care conțin pastile de combustibil fisionabil se implantează și
bare de control. Acestea sunt fabricate din materiale care conțin nuclee absorbante de
neutroni (bor, cadmiu). Dacă miezul reactorului se supraîncălzește, atunci barele sunt
introduse mai adânc și pot opri reacția în lanț deoarece absorb, practic, toți neutronii și
reacția nu se mai autoîntreține. Combustibilul fisionabil din reactor este introdus în
apa grea, care este folosită ca moderator și ca agent termic. Apa grea (D2O) absoarbe
mai puțini neutroni decât apa obișnuită. Are în structură nucleul de deuteriu, format
dintr-un proton și un neutron, în locul nucleului de hidrogen. Energia de reacție
nucleară conduce la ridicarea temperaturii acestui agent termic. Prin răcirea agentului
termic se transferă căldură apei obișnuite dintr-un generator de aburi.
Reactorul nuclear

Reactorul este prevăzut cu sisteme de protecție (ziduri groase de beton


armat) și sisteme de siguranță pentru prevenirea accidentelor nucleare.
Reactorul nuclear

Aplicații practice ale reactoarelor nucleare:


1. Înlocuirea combustibililor fosili în procesul generării de energie electrică;
2. Producerea izotopilor radioactivi artificiali pentru uz medical, industrial sau de cercetare;
3. Producerea unui fascicul de neutroni de intensitate mare pentru studiul ciocnirilor
nucleare;
4. Producerea elementului fisionabil plutoniu (folosit drept combustibil și exploziv
nuclear).
Vă mulțumim pentru atenție!

Prezentare elaborată de elevii gr. FB1608G:


• SAMSON Nicu
• STÂNGACI Marina
• MARENCIUC Renat